Acts 12:14
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1921 [e]ἐπιγνοῦσα
epignousa
having recognizedV-APA-NFS
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
5456 [e]φωνὴν
phōnēn
voiceN-AFS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
4074 [e]Πέτρου
Petrou
of Peter,N-GMS
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
5479 [e]χαρᾶς
charas
joyN-GFS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
455 [e]ἤνοιξεν
ēnoixen
she openedV-AIA-3S
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
4440 [e]πυλῶνα,
pylōna
gate,N-AMS
1532 [e]εἰσδραμοῦσα
eisdramousa
having run in;V-APA-NFS
1161 [e]δὲ
de
butConj
518 [e]ἀπήγγειλεν
apēngeilen
she reportedV-AIA-3S
2476 [e]ἑστάναι
hestanai
to be standingV-RNA
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
4074 [e]Πέτρον
Petron
PeterN-AMS
4253 [e]πρὸ
pro
beforePrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
4440 [e]πυλῶνος.
pylōnos
gate.N-GMS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 12:14 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος.

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:14 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος.

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:14 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος.

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:14 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου, ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος.

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:14 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου, ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξε τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος.

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:14 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος.

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:14 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου, ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξε τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος.

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:14 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος

Acts 12:14 Hebrew Bible
ותכר את קול פטרוס ומשמחתה לא פתחה לו אם דלת השער ותרץ הביתה ותגד להם כי פטרוס עמד על השער׃

Acts 12:14 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܫܬܘܕܥܬ ܩܠܗ ܕܫܡܥܘܢ ܘܒܚܕܘܬܗ ܠܐ ܦܬܚܬ ܠܗ ܬܪܥܐ ܐܠܐ ܗܦܟܬ ܒܪܗܛܐ ܘܐܡܪܐ ܠܗܘܢ ܫܡܥܘܢ ܗܐ ܩܐܡ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܕܪܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
When she recognized Peter's voice, because of her joy she did not open the gate, but ran in and announced that Peter was standing in front of the gate.

King James Bible
And when she knew Peter's voice, she opened not the gate for gladness, but ran in, and told how Peter stood before the gate.

Holman Christian Standard Bible
She recognized Peter's voice, and because of her joy, she did not open the gate but ran in and announced that Peter was standing at the gateway."
Treasury of Scripture Knowledge

she opened.

Matthew 28:8 And they departed quickly from the sepulcher with fear and great …

Luke 24:41 And while they yet believed not for joy, and wondered, he said to …

Links
Acts 12:14Acts 12:14 NIVActs 12:14 NLTActs 12:14 ESVActs 12:14 NASBActs 12:14 KJVActs 12:14 Bible AppsActs 12:14 Biblia ParalelaActs 12:14 Chinese BibleActs 12:14 French BibleActs 12:14 German BibleBible Hub
Acts 12:13
Top of Page
Top of Page