2 Samuel 4:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 [e]כִּ֣י
whenConj
5046 [e]הַמַּגִּיד֩
ham-mag-gîḏ
someone toldArt | V-Hifil-Prtcpl-ms
  לִ֨י
mePrep | 1cs
559 [e]לֵאמֹ֜ר
lê-mōr
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
2009 [e]הִנֵּה־
hin-nêh-
LookInterjection
4191 [e]מֵ֣ת
mêṯ
is deadV-Qal-Perf-3ms
7586 [e]שָׁא֗וּל
šā-’ūl,
SaulN-proper-ms
1931 [e]וְהֽוּא־
wə-hū-
and heConj-w | Pro-3ms
1961 [e]הָיָ֤ה
hā-yāh
to haveV-Qal-Perf-3ms
1319 [e]כִמְבַשֵּׂר֙
ḵim-ḇaś-śêr
brought good newsPrep-k | V-Piel-Prtcpl-ms
5869 [e]בְּעֵינָ֔יו
bə-‘ê-nāw,
thoughtPrep-b | N-cdc | 3ms
270 [e]וָאֹחֲזָ֣ה
wā-’ō-ḥă-zāh
and I arrestedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-1cs | 3fs
  ב֔וֹ
ḇōw,
himPrep | 3ms
2026 [e]וָאֶהְרְגֵ֖הוּ
wā-’eh-rə-ḡê-hū
and had him executedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-1cs | 3ms
6860 [e]בְּצִֽקְלָ֑ג
bə-ṣiq-lāḡ;
in ZiklagPrep-b | N-proper-fs
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
the one whoPro-r
5414 [e]לְתִתִּי־
lə-ṯit-tî-
[thought] I would give a rewardPrep-l | V-Qal-Inf | 1cs
  ל֖וֹ
lōw
himPrep | 3ms
1309 [e]בְּשֹׂרָֽה׃
bə-śō-rāh.
for [his] newsN-fs

Hebrew Texts
שמואל ב 4:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י הַמַּגִּיד֩ לִ֨י לֵאמֹ֜ר הִנֵּה־מֵ֣ת שָׁא֗וּל וְהֽוּא־הָיָ֤ה כִמְבַשֵּׂר֙ בְּעֵינָ֔יו וָאֹחֲזָ֣ה בֹ֔ו וָאֶהְרְגֵ֖הוּ בְּצִֽקְלָ֑ג אֲשֶׁ֥ר לְתִתִּי־לֹ֖ו בְּשֹׂרָֽה׃

שמואל ב 4:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי המגיד לי לאמר הנה־מת שאול והוא־היה כמבשר בעיניו ואחזה בו ואהרגהו בצקלג אשר לתתי־לו בשרה׃

שמואל ב 4:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כי המגיד לי לאמר הנה־מת שאול והוא־היה כמבשר בעיניו ואחזה בו ואהרגהו בצקלג אשר לתתי־לו בשרה׃

שמואל ב 4:10 Hebrew Bible
כי המגיד לי לאמר הנה מת שאול והוא היה כמבשר בעיניו ואחזה בו ואהרגהו בצקלג אשר לתתי לו בשרה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
when one told me, saying, 'Behold, Saul is dead,' and thought he was bringing good news, I seized him and killed him in Ziklag, which was the reward I gave him for his news.

King James Bible
When one told me, saying, Behold, Saul is dead, thinking to have brought good tidings, I took hold of him, and slew him in Ziklag, who thought that I would have given him a reward for his tidings:

Holman Christian Standard Bible
when the person told me, 'Look, Saul is dead,' he thought he was a bearer of good news, but I seized him and put him to death at Ziklag. That was my reward to him for his news!
Treasury of Scripture Knowledge

one

2 Samuel 1:2-16 It came even to pass on the third day, that, behold, a man came out …

thinking, etc. [heb] he was in his own eyes, as a bringer, etc.
who thought, etc. or, which was the reward I gave him for his tidings

Links
2 Samuel 4:102 Samuel 4:10 NIV2 Samuel 4:10 NLT2 Samuel 4:10 ESV2 Samuel 4:10 NASB2 Samuel 4:10 KJV2 Samuel 4:10 Bible Apps2 Samuel 4:10 Biblia Paralela2 Samuel 4:10 Chinese Bible2 Samuel 4:10 French Bible2 Samuel 4:10 German BibleBible Hub
2 Samuel 4:9
Top of Page
Top of Page