2 Kings 9:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5414 [e]וְנָֽתַתִּי֙
wə-nā-ṯat-tî
So I will makeConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1004 [e]בֵּ֣ית
bêṯ
the houseN-msc
256 [e]אַחְאָ֔ב
’aḥ-’āḇ,
of AhabN-proper-ms
1004 [e]כְּבֵ֖ית
kə-ḇêṯ
like the housePrep-k | N-msc
3379 [e]יָרָבְעָ֣ם
yā-rā-ḇə-‘ām
of JeroboamN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
5028 [e]נְבָ֑ט
nə-ḇāṭ;
of NebatN-proper-ms
1004 [e]וּכְבֵ֖ית
ū-ḵə-ḇêṯ
and like the houseConj-w, Prep-k | N-msc
1201 [e]בַּעְשָׁ֥א
ba‘-šā
of BaashaN-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
281 [e]אֲחִיָּֽה׃
’ă-ḥî-yāh.
of AhijahN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 9:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָֽתַתִּי֙ אֶת־בֵּ֣ית אַחְאָ֔ב כְּבֵ֖ית יָרָבְעָ֣ם בֶּן־נְבָ֑ט וּכְבֵ֖ית בַּעְשָׁ֥א בֶן־אֲחִיָּֽה׃

מלכים ב 9:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתתי את־בית אחאב כבית ירבעם בן־נבט וכבית בעשא בן־אחיה׃

מלכים ב 9:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ונתתי את־בית אחאב כבית ירבעם בן־נבט וכבית בעשא בן־אחיה׃

מלכים ב 9:9 Hebrew Bible
ונתתי את בית אחאב כבית ירבעם בן נבט וכבית בעשא בן אחיה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'I will make the house of Ahab like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah.

King James Bible
And I will make the house of Ahab like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah:

Holman Christian Standard Bible
I will make the house of Ahab like the house of Jeroboam son of Nebat and like the house of Baasha son of Ahijah.
Treasury of Scripture Knowledge

like the house

1 Kings 14:10,11 Therefore, behold, I will bring evil on the house of Jeroboam, and …

1 Kings 15:29 And it came to pass, when he reigned, that he smote all the house …

1 Kings 21:22 And will make your house like the house of Jeroboam the son of Nebat, …

and like the house

1 Kings 16:3-5,11,12 Behold, I will take away the posterity of Baasha, and the posterity …

Links
2 Kings 9:92 Kings 9:9 NIV2 Kings 9:9 NLT2 Kings 9:9 ESV2 Kings 9:9 NASB2 Kings 9:9 KJV2 Kings 9:9 Bible Apps2 Kings 9:9 Biblia Paralela2 Kings 9:9 Chinese Bible2 Kings 9:9 French Bible2 Kings 9:9 German BibleBible Hub
2 Kings 9:8
Top of Page
Top of Page