2 Kings 23:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֕אמֶר
way-yō-mer
And he saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
4100 [e]מָ֚ה
māh
what [is]Interrog
6725 [e]הַצִּיּ֣וּן
haṣ-ṣî-yūn
gravestoneArt | N-ms
1975 [e]הַלָּ֔ז
hal-lāz,
thisPro-ms
834 [e]אֲשֶׁ֖ר
’ă-šer
thatPro-r
589 [e]אֲנִ֣י
’ă-nî
IPro-1cs
7200 [e]רֹאֶ֑ה
rō-’eh;
seeV-Qal-Prtcpl-ms
559 [e]וַיֹּאמְר֨וּ
way-yō-mə-rū
so toldConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
413 [e]אֵלָ֜יו
’ê-lāw
himPrep | 3ms
376 [e]אַנְשֵׁ֣י
’an-šê
the menN-mpc
5892 [e]הָעִ֗יר
hā-‘îr,
of the cityArt | N-fs
6913 [e]הַקֶּ֤בֶר
haq-qe-ḇer
[it is] the tombArt | N-msc
376 [e]אִישׁ־
’îš-
of the manN-msc
430 [e]הָֽאֱלֹהִים֙
hā-’ĕ-lō-hîm
of GodArt | N-mp
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whoPro-r
935 [e]בָּ֣א
cameV-Qal-Perf-3ms
3063 [e]מִֽיהוּדָ֔ה
mî-hū-ḏāh,
from JudahPrep-m | N-proper-ms
7121 [e]וַיִּקְרָ֗א
way-yiq-rā,
and proclaimedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1697 [e]הַדְּבָרִ֤ים
had-də-ḇā-rîm
thingsArt | N-mp
428 [e]הָאֵ֙לֶּה֙
hā-’êl-leh
theseArt | Pro-cp
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
whichPro-r
6213 [e]עָשִׂ֔יתָ
‘ā-śî-ṯā,
you have doneV-Qal-Perf-2ms
5921 [e]עַ֖ל
‘al
againstPrep
4196 [e]הַמִּזְבַּ֥ח
ham-miz-baḥ
the altarArt | N-msc
  בֵּֽית־
bêṯ-
ofPrep
1008 [e]אֵֽל׃
’êl.
BethelN-proper-fs

Hebrew Texts
מלכים ב 23:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֕אמֶר מָ֚ה הַצִּיּ֣וּן הַלָּ֔ז אֲשֶׁ֖ר אֲנִ֣י רֹאֶ֑ה וַיֹּאמְר֨וּ אֵלָ֜יו אַנְשֵׁ֣י הָעִ֗יר הַקֶּ֤בֶר אִישׁ־הָֽאֱלֹהִים֙ אֲשֶׁר־בָּ֣א מִֽיהוּדָ֔ה וַיִּקְרָ֗א אֶת־הַדְּבָרִ֤ים הָאֵ֙לֶּה֙ אֲשֶׁ֣ר עָשִׂ֔יתָ עַ֖ל הַמִּזְבַּ֥ח בֵּֽית־אֵֽל׃

מלכים ב 23:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר מה הציון הלז אשר אני ראה ויאמרו אליו אנשי העיר הקבר איש־האלהים אשר־בא מיהודה ויקרא את־הדברים האלה אשר עשית על המזבח בית־אל׃

מלכים ב 23:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר מה הציון הלז אשר אני ראה ויאמרו אליו אנשי העיר הקבר איש־האלהים אשר־בא מיהודה ויקרא את־הדברים האלה אשר עשית על המזבח בית־אל׃

מלכים ב 23:17 Hebrew Bible
ויאמר מה הציון הלז אשר אני ראה ויאמרו אליו אנשי העיר הקבר איש האלהים אשר בא מיהודה ויקרא את הדברים האלה אשר עשית על המזבח בית אל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then he said, "What is this monument that I see?" And the men of the city told him, "It is the grave of the man of God who came from Judah and proclaimed these things which you have done against the altar of Bethel."

King James Bible
Then he said, What title is that that I see? And the men of the city told him, It is the sepulchre of the man of God, which came from Judah, and proclaimed these things that thou hast done against the altar of Bethel.

Holman Christian Standard Bible
Then he said, "What is this monument I see?" The men of the city told him, "It is the tomb of the man of God who came from Judah and proclaimed these things that you have done to the altar at Bethel."
Treasury of Scripture Knowledge

It is the sepulchre.

1 Kings 13:1,30,31 And, behold, there came a man of God out of Judah by the word of …

Links
2 Kings 23:172 Kings 23:17 NIV2 Kings 23:17 NLT2 Kings 23:17 ESV2 Kings 23:17 NASB2 Kings 23:17 KJV2 Kings 23:17 Bible Apps2 Kings 23:17 Biblia Paralela2 Kings 23:17 Chinese Bible2 Kings 23:17 French Bible2 Kings 23:17 German BibleBible Hub
2 Kings 23:16
Top of Page
Top of Page