2 Kings 21:19
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בֶּן־
ben-
OldN-msc
6242 [e]עֶשְׂרִ֨ים
‘eś-rîm
twentyNumber-cp
8147 [e]וּשְׁתַּ֤יִם
ū-šə-ta-yim
and twoConj-w | Number-fd
8141 [e]שָׁנָה֙
šā-nāh
yearsN-fs
526 [e]אָמ֣וֹן
’ā-mō-wn
Amon [was]N-proper-ms
4427 [e]בְּמָלְכ֔וֹ
bə-mā-lə-ḵōw,
when he became kingPrep-b | V-Qal-Inf | 3ms
8147 [e]וּשְׁתַּ֣יִם
ū-šə-ta-yim
and twoConj-w | Number-fd
8141 [e]שָׁנִ֔ים
šā-nîm,
yearsN-fp
4427 [e]מָלַ֖ךְ
mā-laḵ
he reignedV-Qal-Perf-3ms
3389 [e]בִּירוּשָׁלִָ֑ם
bî-rū-šā-lim;
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs
8034 [e]וְשֵׁ֣ם
wə-šêm
And name [was]Conj-w | N-msc
517 [e]אִמּ֔וֹ
’im-mōw,
of His motherN-fsc | 3ms
4922 [e]מְשֻׁלֶּ֥מֶת
mə-šul-le-meṯ
MeshullemethN-proper-fs
1323 [e]בַּת־
baṯ-
the daughterN-fsc
2743 [e]חָר֖וּץ
ḥā-rūṣ
of HaruzN-proper-ms
4480 [e]מִן־
min-
ofPrep
3192 [e]יָטְבָֽה׃
yā-ṭə-ḇāh.
JotbahN-proper-fs

Hebrew Texts
מלכים ב 21:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־עֶשְׂרִ֨ים וּשְׁתַּ֤יִם שָׁנָה֙ אָמֹ֣ון בְּמָלְכֹ֔ו וּשְׁתַּ֣יִם שָׁנִ֔ים מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו מְשֻׁלֶּ֥מֶת בַּת־חָר֖וּץ מִן־יָטְבָֽה׃

מלכים ב 21:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־עשרים ושתים שנה אמון במלכו ושתים שנים מלך בירושלם ושם אמו משלמת בת־חרוץ מן־יטבה׃

מלכים ב 21:19 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בן־עשרים ושתים שנה אמון במלכו ושתים שנים מלך בירושלם ושם אמו משלמת בת־חרוץ מן־יטבה׃

מלכים ב 21:19 Hebrew Bible
בן עשרים ושתים שנה אמון במלכו ושתים שנים מלך בירושלם ושם אמו משלמת בת חרוץ מן יטבה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Amon was twenty-two years old when he became king, and he reigned two years in Jerusalem; and his mother's name was Meshullemeth the daughter of Haruz of Jotbah.

King James Bible
Amon was twenty and two years old when he began to reign, and he reigned two years in Jerusalem. And his mother's name was Meshullemeth, the daughter of Haruz of Jotbah.

Holman Christian Standard Bible
Amon was 22 years old when he became king and reigned two years in Jerusalem. His mother's name was Meshullemeth daughter of Haruz; she was from Jotbah.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

1 Chronicles 3:14 Amon his son, Josiah his son.

2 Chronicles 33:21-23 Amon was two and twenty years old when he began to reign, and reigned …

Matthew 1:10 And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias;

two years.

2 Kings 15:23 In the fiftieth year of Azariah king of Judah Pekahiah the son of …

1 Kings 15:25 And Nadab the son of Jeroboam began to reign over Israel in the second …

1 Kings 16:8 In the twenty and sixth year of Asa king of Judah began Elah the …

1 Kings 22:51 Ahaziah the son of Ahab began to reign over Israel in Samaria the …

Links
2 Kings 21:192 Kings 21:19 NIV2 Kings 21:19 NLT2 Kings 21:19 ESV2 Kings 21:19 NASB2 Kings 21:19 KJV2 Kings 21:19 Bible Apps2 Kings 21:19 Biblia Paralela2 Kings 21:19 Chinese Bible2 Kings 21:19 French Bible2 Kings 21:19 German BibleBible Hub
2 Kings 21:18
Top of Page
Top of Page