2 Kings 18:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7971 [e]וַיִּשְׁלַ֣ח
way-yiš-laḥ
And sentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
4428 [e]מֶֽלֶךְ־
me-leḵ-
the kingN-msc
804 [e]אַשּׁ֡וּר
’aš-šūr
of AssyriaN-proper-fs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
8661 [e]תַּרְתָּ֥ן
tar-tān
the TartanN-ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
  רַב־
raḇ-
-Noun - masculine singular N-ms
7249 [e]סָרִ֣יס ׀
sā-rîs
the RabsarisN-ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
and [andConj-w | DirObjM
  רַב־
raḇ-
-Noun - masculine singular N-ms
7262 [e]שָׁקֵ֨ה
šā-qêh
the RabshakehN-ms
4480 [e]מִן־
min-
fromPrep
3923 [e]לָכִ֜ישׁ
lā-ḵîš
LachishN-proper-fs
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
4428 [e]הַמֶּ֧לֶךְ
ham-me-leḵ
KingArt | N-ms
2396 [e]חִזְקִיָּ֛הוּ
ḥiz-qî-yā-hū
HezekiahN-proper-ms
2426 [e]בְּחֵ֥יל
bə-ḥêl
with a armyPrep-b | N-msc
3515 [e]כָּבֵ֖ד
kā-ḇêḏ
greatAdj-ms
3389 [e]יְרוּשָׁלִָ֑ם
yə-rū-šā-lim;
against JerusalemN-proper-fs
5927 [e]וַֽיַּעֲלוּ֙
way-ya-‘ă-lū
And they went upConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
935 [e]וַיָּבֹ֣אוּ
way-yā-ḇō-’ū
and cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
3389 [e]יְרוּשָׁלִַ֔ם
yə-rū-šā-lim,
to JerusalemN-proper-fs
5927 [e]וַיַּעֲל֣וּ
way-ya-‘ă-lū
And when they had come upConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
935 [e]וַיָּבֹ֗אוּ
way-yā-ḇō-’ū,
and they wentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
5975 [e]וַיַּֽעַמְדוּ֙
way-ya-‘am-ḏū
and stoodConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
8585 [e]בִּתְעָלַת֙
biṯ-‘ā-laṯ
by the aqueductPrep-b | N-fsc
1295 [e]הַבְּרֵכָ֣ה
hab-bə-rê-ḵāh
from the poolArt | N-fs
5945 [e]הָֽעֶלְיוֹנָ֔ה
hā-‘el-yō-w-nāh,
upperArt | Adj-fs
834 [e]אֲשֶׁ֕ר
’ă-šer
that [was]Pro-r
4546 [e]בִּמְסִלַּ֖ת
bim-sil-laṯ
on the highway toPrep-b | N-fsc
7704 [e]שְׂדֵ֥ה
śə-ḏêh
the FieldN-msc
3526 [e]כוֹבֵֽס׃
ḵō-w-ḇês.
of FullerV-Qal-Prtcpl-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 18:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֣ח מֶֽלֶךְ־אַשּׁ֡וּר אֶת־תַּרְתָּ֥ן וְאֶת־רַב־סָרִ֣יס ׀ וְאֶת־רַב־שָׁקֵ֨ה מִן־לָכִ֜ישׁ אֶל־הַמֶּ֧לֶךְ חִזְקִיָּ֛הוּ בְּחֵ֥יל כָּבֵ֖ד יְרוּשָׁלִָ֑ם וַֽיַּעֲלוּ֙ וַיָּבֹ֣אוּ יְרוּשָׁלִַ֔ם וַיַּעֲל֣וּ וַיָּבֹ֗אוּ וַיַּֽעַמְדוּ֙ בִּתְעָלַת֙ הַבְּרֵכָ֣ה הָֽעֶלְיֹונָ֔ה אֲשֶׁ֕ר בִּמְסִלַּ֖ת שְׂדֵ֥ה כֹובֵֽס׃

מלכים ב 18:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח מלך־אשור את־תרתן ואת־רב־סריס ׀ ואת־רב־שקה מן־לכיש אל־המלך חזקיהו בחיל כבד ירושלם ויעלו ויבאו ירושלם ויעלו ויבאו ויעמדו בתעלת הברכה העליונה אשר במסלת שדה כובס׃

מלכים ב 18:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישלח מלך־אשור את־תרתן ואת־רב־סריס ׀ ואת־רב־שקה מן־לכיש אל־המלך חזקיהו בחיל כבד ירושלם ויעלו ויבאו ירושלם ויעלו ויבאו ויעמדו בתעלת הברכה העליונה אשר במסלת שדה כובס׃

מלכים ב 18:17 Hebrew Bible
וישלח מלך אשור את תרתן ואת רב סריס ואת רב שקה מן לכיש אל המלך חזקיהו בחיל כבד ירושלם ויעלו ויבאו ירושלם ויעלו ויבאו ויעמדו בתעלת הברכה העליונה אשר במסלת שדה כובס׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the king of Assyria sent Tartan and Rab-saris and Rabshakeh from Lachish to King Hezekiah with a large army to Jerusalem. So they went up and came to Jerusalem. And when they went up, they came and stood by the conduit of the upper pool, which is on the highway of the fuller's field.

King James Bible
And the king of Assyria sent Tartan and Rabsaris and Rabshakeh from Lachish to king Hezekiah with a great host against Jerusalem. And they went up and came to Jerusalem. And when they were come up, they came and stood by the conduit of the upper pool, which is in the highway of the fuller's field.

Holman Christian Standard Bible
Then the king of Assyria sent the Tartan, the Rab-saris, and the Rabshakeh, along with a massive army, from Lachish to King Hezekiah at Jerusalem. They advanced and came to Jerusalem, and they took their position by the aqueduct of the upper pool, which is by the highway to the Fuller's Field.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

2 Chronicles 32:9 After this did Sennacherib king of Assyria send his servants to Jerusalem, …

Isaiah 20:1 In the year that Tartan came to Ashdod, (when Sargon the king of …

Isaiah 36:2 And the king of Assyria sent Rabshakeh from Lachish to Jerusalem …

Tartan Calmet remarks, that these are not the names of persons, but of offices: Tartan signifies `he who presides over gifts or tribute;' Rabsaris, `the chief of the eunuchs;' and rabshakeh, `the chief cup-bearer.'

great [heb] heavy
the conduit of the upper pool If the Fuller's field were near En-Rogel, or the Fuller's fountain east of Jerusalem, as is generally supposed, then the conduit of the upper pool may been an aqueduct that brought the water from the upper or eastern reservoir of that fountain, which had been seized in order to distress the city.

2 Kings 20:20 And the rest of the acts of Hezekiah, and all his might, and how …

Isaiah 7:3 Then said the LORD to Isaiah, Go forth now to meet Ahaz, you, and …

Isaiah 22:9-11 You have seen also the breaches of the city of David, that they are …

Isaiah 36:2 And the king of Assyria sent Rabshakeh from Lachish to Jerusalem …

Links
2 Kings 18:172 Kings 18:17 NIV2 Kings 18:17 NLT2 Kings 18:17 ESV2 Kings 18:17 NASB2 Kings 18:17 KJV2 Kings 18:17 Bible Apps2 Kings 18:17 Biblia Paralela2 Kings 18:17 Chinese Bible2 Kings 18:17 French Bible2 Kings 18:17 German BibleBible Hub
2 Kings 18:16
Top of Page
Top of Page