2 Kings 14:6
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
ButConj-w | DirObjM
1121 [e]בְּנֵ֥י
bə-nê
the sonsN-mpc
5221 [e]הַמַּכִּ֖ים
ham-mak-kîm
of the murderersArt | V-Hifil-Prtcpl-mp
3808 [e]לֹ֣א
notAdv-NegPrt
4191 [e]הֵמִ֑ית
hê-mîṯ;
he did executeV-Hifil-Perf-3ms
3789 [e]כַּכָּת֣וּב
kak-kā-ṯūḇ
according to what is writtenPrep-k, Art | V-Qal-QalPassPrtcpl-ms
5612 [e]בְּסֵ֣פֶר
bə-sê-p̄er
in the BookPrep-b | N-msc
8451 [e]תּֽוֹרַת־
tō-w-raṯ-
of the LawN-fsc
4872 [e]מֹ֠שֶׁה
mō-šeh
of MosesN-proper-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
in whichPro-r
6680 [e]צִוָּ֨ה
ṣiw-wāh
commandedV-Piel-Perf-3ms
3068 [e]יְהוָ֜ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
559 [e]לֵאמֹ֗ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
3808 [e]לֹא־
lō-
notAdv-NegPrt
4191 [e]יוּמְת֨וּ
yū-mə-ṯū
shall be put to deathV-Hofal-Imperf-3mp
1 [e]אָב֤וֹת
’ā-ḇō-wṯ
FathersN-mp
5921 [e]עַל־
‘al-
forPrep
1121 [e]בָּנִים֙
bā-nîm
their childrenN-mp
1121 [e]וּבָנִים֙
ū-ḇā-nîm
and childrenConj-w | N-mp
3808 [e]לֹא־
lō-
norAdv-NegPrt
4191 [e]יוּמְת֣וּ
yū-mə-ṯū
shall be put to deathV-Hofal-Imperf-3mp
5921 [e]עַל־
‘al-
forPrep
1 [e]אָב֔וֹת
’ā-ḇō-wṯ,
their fathersN-mp
3588 [e]כִּ֛י
forConj
518 [e]אִם־
’im-
butConj
376 [e]אִ֥ישׁ
’îš
a personN-ms
2399 [e]בְּחֶטְא֖וֹ
bə-ḥeṭ-’ōw
for his own sinPrep-b | N-msc | 3ms
  [ימות]
[yā-mūṯ
-Verb - Qal - Imperfect - third person masculine singular V-Qal-Imperf-3ms
 
ḵ]
 
4191 [e](יוּמָֽת׃)
(yū-māṯ.
Shall be put to deathV-Hofal-Imperf-3ms
 
q)
 

Hebrew Texts
מלכים ב 14:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־בְּנֵ֥י הַמַּכִּ֖ים לֹ֣א הֵמִ֑ית כַּכָּת֣וּב בְּסֵ֣פֶר תֹּֽורַת־מֹ֠שֶׁה אֲשֶׁר־צִוָּ֨ה יְהוָ֜ה לֵאמֹ֗ר לֹא־יוּמְת֨וּ אָבֹ֤ות עַל־בָּנִים֙ וּבָנִים֙ לֹא־יוּמְת֣וּ עַל־אָבֹ֔ות כִּ֛י אִם־אִ֥ישׁ בְּחֶטְאֹ֖ו [יָמוּת כ] (יוּמָֽת׃ ק)

מלכים ב 14:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־בני המכים לא המית ככתוב בספר תורת־משה אשר־צוה יהוה לאמר לא־יומתו אבות על־בנים ובנים לא־יומתו על־אבות כי אם־איש בחטאו [ימות כ] (יומת׃ ק)

מלכים ב 14:6 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואת־בני המכים לא המית ככתוב בספר תורת־משה אשר־צוה יהוה לאמר לא־יומתו אבות על־בנים ובנים לא־יומתו על־אבות כי אם־איש בחטאו [ימות כ] (יומת׃ ק)

מלכים ב 14:6 Hebrew Bible
ואת בני המכים לא המית ככתוב בספר תורת משה אשר צוה יהוה לאמר לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות כי אם איש בחטאו ימות׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
But the sons of the slayers he did not put to death, according to what is written in the book of the Law of Moses, as the LORD commanded, saying, "The fathers shall not be put to death for the sons, nor the sons be put to death for the fathers; but each shall be put to death for his own sin."

King James Bible
But the children of the murderers he slew not: according unto that which is written in the book of the law of Moses, wherein the LORD commanded, saying, The fathers shall not be put to death for the children, nor the children be put to death for the fathers; but every man shall be put to death for his own sin.

Holman Christian Standard Bible
However, he did not put the children of the murderers to death, as it is written in the book of the law of Moses where the LORD commanded, "Fathers must not be put to death because of children, and children must not be put to death because of fathers; instead, each one will be put to death for his own sin."
Treasury of Scripture Knowledge

The fathers

Deuteronomy 24:16 The fathers shall not be put to death for the children, neither shall …

Ezekiel 18:4,20 Behold, all souls are mine; as the soul of the father, so also the …

Links
2 Kings 14:62 Kings 14:6 NIV2 Kings 14:6 NLT2 Kings 14:6 ESV2 Kings 14:6 NASB2 Kings 14:6 KJV2 Kings 14:6 Bible Apps2 Kings 14:6 Biblia Paralela2 Kings 14:6 Chinese Bible2 Kings 14:6 French Bible2 Kings 14:6 German BibleBible Hub
2 Kings 14:5
Top of Page
Top of Page