1 Samuel 20:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֤אמֶר
way-yō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3083 [e]יְהֽוֹנָתָן֙
yə-hō-w-nā-ṯān
JonathanN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
1732 [e]דָּוִ֔ד
dā-wiḏ,
DavidN-proper-ms
1980 [e]לְכָ֖ה
lə-ḵāh
comeV-Qal-Imp-ms | 3fs
3318 [e]וְנֵצֵ֣א
wə-nê-ṣê
and let us go outConj-w | V-Qal-ConjImperf.h-1cp
7704 [e]הַשָּׂדֶ֑ה
haś-śā-ḏeh;
into the fieldArt | N-ms
3318 [e]וַיֵּצְא֥וּ
way-yê-ṣə-’ū
So went outConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
8147 [e]שְׁנֵיהֶ֖ם
šə-nê-hem
the two of themNumber-mdc | 3mp
7704 [e]הַשָּׂדֶֽה׃
haś-śā-ḏeh.
into the fieldArt | N-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
שמואל א 20:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֤אמֶר יְהֹֽונָתָן֙ אֶל־דָּוִ֔ד לְכָ֖ה וְנֵצֵ֣א הַשָּׂדֶ֑ה וַיֵּצְא֥וּ שְׁנֵיהֶ֖ם הַשָּׂדֶֽה׃ ס

שמואל א 20:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהונתן אל־דוד לכה ונצא השדה ויצאו שניהם השדה׃ ס

שמואל א 20:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר יהונתן אל־דוד לכה ונצא השדה ויצאו שניהם השדה׃ ס

שמואל א 20:11 Hebrew Bible
ויאמר יהונתן אל דוד לכה ונצא השדה ויצאו שניהם השדה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jonathan said to David, "Come, and let us go out into the field." So both of them went out to the field.

King James Bible
And Jonathan said unto David, Come, and let us go out into the field. And they went out both of them into the field.

Holman Christian Standard Bible
He answered David, "Come on, let's go out to the field." So both of them went out to the field.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Samuel 20:111 Samuel 20:11 NIV1 Samuel 20:11 NLT1 Samuel 20:11 ESV1 Samuel 20:11 NASB1 Samuel 20:11 KJV1 Samuel 20:11 Bible Apps1 Samuel 20:11 Biblia Paralela1 Samuel 20:11 Chinese Bible1 Samuel 20:11 French Bible1 Samuel 20:11 German BibleBible Hub
1 Samuel 20:10
Top of Page
Top of Page