1 Samuel 17:13
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1980 [e]וַיֵּ֨לְכ֜וּ
way-yê-lə-ḵū
And had goneConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
7969 [e]שְׁלֹ֤שֶׁת
šə-lō-šeṯ
threeNumber-msc
1121 [e]בְּנֵֽי־
bə-nê-
sonsN-mpc
3448 [e]יִשַׁי֙
yi-šay
of JesseN-proper-ms
1419 [e]הַגְּדֹלִ֔ים
hag-gə-ḏō-lîm,
the oldestArt | Adj-mp
1980 [e]הָלְכ֥וּ
hā-lə-ḵū
to followV-Qal-Perf-3cp
310 [e]אַחֲרֵי־
’a-ḥă-rê-
afterPrep
7586 [e]שָׁא֖וּל
šā-’ūl
SaulN-proper-ms
4421 [e]לַמִּלְחָמָ֑ה
lam-mil-ḥā-māh;
to the battlePrep-l, Art | N-fs
8034 [e]וְשֵׁ֣ם ׀
wə-šêm
And the namesConj-w | N-msc
7969 [e]שְׁלֹ֣שֶׁת
šə-lō-šeṯ
of threeNumber-msc
1121 [e]בָּנָ֗יו
bā-nāw,
his sonsN-mpc | 3ms
834 [e]אֲשֶׁ֤ר
’ă-šer
whoPro-r
1980 [e]הָלְכוּ֙
hā-lə-ḵū
wentV-Qal-Perf-3cp
4421 [e]בַּמִּלְחָמָ֔ה
bam-mil-ḥā-māh,
to the battlePrep-b, Art | N-fs
446 [e]אֱלִיאָ֣ב
’ĕ-lî-’āḇ
[were] EliabN-proper-ms
1060 [e]הַבְּכ֗וֹר
hab-bə-ḵō-wr,
the firstbornArt | N-ms
4932 [e]וּמִשְׁנֵ֙הוּ֙
ū-miš-nê-hū
and next to himConj-w | N-msc | 3ms
41 [e]אֲבִ֣ינָדָ֔ב
’ă-ḇî-nā-ḏāḇ,
AbinadabN-proper-ms
7992 [e]וְהַשְּׁלִשִׁ֖י
wə-haš-šə-li-šî
and the thirdConj-w, Art | Number-oms
8048 [e]שַׁמָּֽה׃
šam-māh.
ShammahN-proper-ms

Hebrew Texts
שמואל א 17:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֨לְכ֜וּ שְׁלֹ֤שֶׁת בְּנֵֽי־יִשַׁי֙ הַגְּדֹלִ֔ים הָלְכ֥וּ אַחֲרֵי־שָׁא֖וּל לַמִּלְחָמָ֑ה וְשֵׁ֣ם ׀ שְׁלֹ֣שֶׁת בָּנָ֗יו אֲשֶׁ֤ר הָלְכוּ֙ בַּמִּלְחָמָ֔ה אֱלִיאָ֣ב הַבְּכֹ֗ור וּמִשְׁנֵ֙הוּ֙ אֲבִ֣ינָדָ֔ב וְהַשְּׁלִשִׁ֖י שַׁמָּֽה׃

שמואל א 17:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילכו שלשת בני־ישי הגדלים הלכו אחרי־שאול למלחמה ושם ׀ שלשת בניו אשר הלכו במלחמה אליאב הבכור ומשנהו אבינדב והשלשי שמה׃

שמואל א 17:13 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וילכו שלשת בני־ישי הגדלים הלכו אחרי־שאול למלחמה ושם ׀ שלשת בניו אשר הלכו במלחמה אליאב הבכור ומשנהו אבינדב והשלשי שמה׃

שמואל א 17:13 Hebrew Bible
וילכו שלשת בני ישי הגדלים הלכו אחרי שאול למלחמה ושם שלשת בניו אשר הלכו במלחמה אליאב הבכור ומשנהו אבינדב והשלשי שמה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The three older sons of Jesse had gone after Saul to the battle. And the names of his three sons who went to the battle were Eliab the firstborn, and the second to him Abinadab, and the third Shammah.

King James Bible
And the three eldest sons of Jesse went and followed Saul to the battle: and the names of his three sons that went to the battle were Eliab the firstborn, and next unto him Abinadab, and the third Shammah.

Holman Christian Standard Bible
Jesse's three oldest sons had followed Saul to the war, and their names were Eliab, the firstborn, Abinadab, the next, and Shammah, the third,
Treasury of Scripture Knowledge

the names

1 Samuel 17:28 And Eliab his oldest brother heard when he spoke to the men; and …

1 Samuel 16:6-8 And it came to pass, when they were come, that he looked on Eliab, …

1 Chronicles 2:13 And Jesse begat his firstborn Eliab, and Abinadab the second, and …

Shammah

2 Samuel 13:3,32 But Amnon had a friend, whose name was Jonadab, the son of Shimeah …

2 Samuel 21:21 And when he defied Israel, Jonathan the son of Shimeah the brother …

Shimeah

Links
1 Samuel 17:131 Samuel 17:13 NIV1 Samuel 17:13 NLT1 Samuel 17:13 ESV1 Samuel 17:13 NASB1 Samuel 17:13 KJV1 Samuel 17:13 Bible Apps1 Samuel 17:13 Biblia Paralela1 Samuel 17:13 Chinese Bible1 Samuel 17:13 French Bible1 Samuel 17:13 German BibleBible Hub
1 Samuel 17:12
Top of Page
Top of Page