1 Samuel 13:21
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וְֽהָיְתָ֞ה
wə-hā-yə-ṯāh
And wasConj-w | V-Qal-ConjPerf-3fs
6477 [e]הַפְּצִ֣ירָה
hap-pə-ṣî-rāh
the charge for a sharpeningArt | N-fs
6310 [e]פִ֗ים
p̄îm,
a pimN-ms
4281 [e]לַמַּֽחֲרֵשֹׁת֙
lam-ma-ḥă-rê-šōṯ
for the plowsharesPrep-l, Art | N-fp
855 [e]וְלָ֣אֵתִ֔ים
wə-lā-’ê-ṯîm,
and the mattocksConj-w, Prep-l, Art | N-mp
7969 [e]וְלִשְׁלֹ֥שׁ
wə-liš-lōš
and the three [pronged]Conj-w, Prep-l | Number-fsc
7053 [e]קִלְּשׁ֖וֹן
qil-lə-šō-wn
forksN-ms
7134 [e]וּלְהַקַּרְדֻּמִּ֑ים
ū-lə-haq-qar-dum-mîm;
and the axesConj-w, Prep-l, Art | N-mp
5324 [e]וּלְהַצִּ֖יב
ū-lə-haṣ-ṣîḇ
and to set the pointsConj-w, Prep-l | V-Hifil-Inf
1861 [e]הַדָּרְבָֽן׃
had-dā-rə-ḇān.
of the goadsArt | N-ms

Hebrew Texts
שמואל א 13:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְֽהָיְתָ֞ה הַפְּצִ֣ירָה פִ֗ים לַמַּֽחֲרֵשֹׁת֙ וְלָ֣אֵתִ֔ים וְלִשְׁלֹ֥שׁ קִלְּשֹׁ֖ון וּלְהַקַּרְדֻּמִּ֑ים וּלְהַצִּ֖יב הַדָּרְבָֽן׃

שמואל א 13:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיתה הפצירה פים למחרשת ולאתים ולשלש קלשון ולהקרדמים ולהציב הדרבן׃

שמואל א 13:21 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והיתה הפצירה פים למחרשת ולאתים ולשלש קלשון ולהקרדמים ולהציב הדרבן׃

שמואל א 13:21 Hebrew Bible
והיתה הפצירה פים למחרשת ולאתים ולשלש קלשון ולהקרדמים ולהציב הדרבן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The charge was two-thirds of a shekel for the plowshares, the mattocks, the forks, and the axes, and to fix the hoes.

King James Bible
Yet they had a file for the mattocks, and for the coulters, and for the forks, and for the axes, and to sharpen the goads.

Holman Christian Standard Bible
The price was two-thirds of a shekel for plows and mattocks, and one-third of a shekel for pitchforks and axes, and for putting a point on an oxgoad.
Treasury of Scripture Knowledge

a file [heb] a file with mouths
sharpen [heb] set

Links
1 Samuel 13:211 Samuel 13:21 NIV1 Samuel 13:21 NLT1 Samuel 13:21 ESV1 Samuel 13:21 NASB1 Samuel 13:21 KJV1 Samuel 13:21 Bible Apps1 Samuel 13:21 Biblia Paralela1 Samuel 13:21 Chinese Bible1 Samuel 13:21 French Bible1 Samuel 13:21 German BibleBible Hub
1 Samuel 13:20
Top of Page
Top of Page