1 Samuel 11:3
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּאמְר֨וּ
way-yō-mə-rū
And saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
413 [e]אֵלָ֜יו
’ê-lāw
to himPrep | 3ms
2205 [e]זִקְנֵ֣י
ziq-nê
the eldersAdj-mpc
3003 [e]יָבֵ֗ישׁ
yā-ḇêš,
of JabeshN-proper-fs
7503 [e]הֶ֤רֶף
he-rep̄
Hold offV-Hifil-Imp-ms
  לָ֙נוּ֙
lā-nū
forPrep | 1cp
7651 [e]שִׁבְעַ֣ת
šiḇ-‘aṯ
sevenNumber-msc
3117 [e]יָמִ֔ים
yā-mîm,
daysN-mp
7971 [e]וְנִשְׁלְחָה֙
wə-niš-lə-ḥāh
that we may sendConj-w | V-Qal-ConjImperf.Cohort-1cp
4397 [e]מַלְאָכִ֔ים
mal-’ā-ḵîm,
messengersN-mp
3605 [e]בְּכֹ֖ל
bə-ḵōl
to allPrep-b | N-msc
1366 [e]גְּב֣וּל
gə-ḇūl
the territoryN-msc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֑ל
yiś-rā-’êl;
of IsraelN-proper-ms
518 [e]וְאִם־
wə-’im-
And then ifConj-w | Conj
369 [e]אֵ֥ין
’ên
[there is] no oneAdv
3467 [e]מוֹשִׁ֛יעַ
mō-wō-šî-a‘
to saveV-Hifil-Prtcpl-ms
853 [e]אֹתָ֖נוּ
’ō-ṯā-nū
usDirObjM | 1cp
3318 [e]וְיָצָ֥אנוּ
wə-yā-ṣā-nū
and we will come outConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cp
413 [e]אֵלֶֽיךָ׃
’ê-le-ḵā.
to youPrep | 2ms

Hebrew Texts
שמואל א 11:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֨וּ אֵלָ֜יו זִקְנֵ֣י יָבֵ֗ישׁ הֶ֤רֶף לָ֙נוּ֙ שִׁבְעַ֣ת יָמִ֔ים וְנִשְׁלְחָה֙ מַלְאָכִ֔ים בְּכֹ֖ל גְּב֣וּל יִשְׂרָאֵ֑ל וְאִם־אֵ֥ין מֹושִׁ֛יעַ אֹתָ֖נוּ וְיָצָ֥אנוּ אֵלֶֽיךָ׃

שמואל א 11:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו אליו זקני יביש הרף לנו שבעת ימים ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל ואם־אין מושיע אתנו ויצאנו אליך׃

שמואל א 11:3 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמרו אליו זקני יביש הרף לנו שבעת ימים ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל ואם־אין מושיע אתנו ויצאנו אליך׃

שמואל א 11:3 Hebrew Bible
ויאמרו אליו זקני יביש הרף לנו שבעת ימים ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל ואם אין מושיע אתנו ויצאנו אליך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The elders of Jabesh said to him, "Let us alone for seven days, that we may send messengers throughout the territory of Israel. Then, if there is no one to deliver us, we will come out to you."

King James Bible
And the elders of Jabesh said unto him, Give us seven days' respite, that we may send messengers unto all the coasts of Israel: and then, if there be no man to save us, we will come out to thee.

Holman Christian Standard Bible
"Don't do anything to us for seven days," the elders of Jabesh said to him, "and let us send messengers throughout the territory of Israel. If no one saves us, we will surrender to you."
Treasury of Scripture Knowledge

give us. [heb] Forbear us

Links
1 Samuel 11:31 Samuel 11:3 NIV1 Samuel 11:3 NLT1 Samuel 11:3 ESV1 Samuel 11:3 NASB1 Samuel 11:3 KJV1 Samuel 11:3 Bible Apps1 Samuel 11:3 Biblia Paralela1 Samuel 11:3 Chinese Bible1 Samuel 11:3 French Bible1 Samuel 11:3 German BibleBible Hub
1 Samuel 11:2
Top of Page
Top of Page