1 Samuel 11:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַֽיֹּאמְרוּ֙
way-yō-mə-rū
Therefore saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
582 [e]אַנְשֵׁ֣י
’an-šê
the menN-mpc
3003 [e]יָבֵ֔ישׁ
yā-ḇêš,
of JabeshN-proper-fs
4279 [e]מָחָ֖ר
mā-ḥār
TomorrowAdv
3318 [e]נֵצֵ֣א
nê-ṣê
we will come outV-Qal-Imperf-1cp
413 [e]אֲלֵיכֶ֑ם
’ă-lê-ḵem;
to youPrep | 2mp
6213 [e]וַעֲשִׂיתֶ֣ם
wa-‘ă-śî-ṯem
and you may doConj-w | V-Qal-ConjPerf-2mp
  לָּ֔נוּ
lā-nū,
with usPrep | 1cp
3605 [e]כְּכָל־
kə-ḵāl-
whateverPrep-k | N-msc
2896 [e]הַטּ֖וֹב
haṭ-ṭō-wḇ
seems goodArt | Adj-ms
5869 [e]בְּעֵינֵיכֶֽם׃
bə-‘ê-nê-ḵem.
to youPrep-b | N-cdc | 2mp
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
שמואל א 11:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיֹּאמְרוּ֙ אַנְשֵׁ֣י יָבֵ֔ישׁ מָחָ֖ר נֵצֵ֣א אֲלֵיכֶ֑ם וַעֲשִׂיתֶ֣ם לָּ֔נוּ כְּכָל־הַטֹּ֖וב בְּעֵינֵיכֶֽם׃ ס

שמואל א 11:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו אנשי יביש מחר נצא אליכם ועשיתם לנו ככל־הטוב בעיניכם׃ ס

שמואל א 11:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמרו אנשי יביש מחר נצא אליכם ועשיתם לנו ככל־הטוב בעיניכם׃ ס

שמואל א 11:10 Hebrew Bible
ויאמרו אנשי יביש מחר נצא אליכם ועשיתם לנו ככל הטוב בעיניכם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the men of Jabesh said, "Tomorrow we will come out to you, and you may do to us whatever seems good to you."

King James Bible
Therefore the men of Jabesh said, To morrow we will come out unto you, and ye shall do with us all that seemeth good unto you.

Holman Christian Standard Bible
Then the men of Jabesh said to Nahash, "Tomorrow we will come out, and you can do whatever you want to us."
Treasury of Scripture Knowledge

To-morrow

1 Samuel 11:2,3 And Nahash the Ammonite answered them, On this condition will I make …

Links
1 Samuel 11:101 Samuel 11:10 NIV1 Samuel 11:10 NLT1 Samuel 11:10 ESV1 Samuel 11:10 NASB1 Samuel 11:10 KJV1 Samuel 11:10 Bible Apps1 Samuel 11:10 Biblia Paralela1 Samuel 11:10 Chinese Bible1 Samuel 11:10 French Bible1 Samuel 11:10 German BibleBible Hub
1 Samuel 11:9
Top of Page
Top of Page