1 Kings 7:42
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
7416 [e]הָרִמֹּנִ֛ים
hā-rim-mō-nîm
pomegranatesArt | N-mp
702 [e]אַרְבַּ֥ע
’ar-ba‘
fourNumber-fs
3967 [e]מֵא֖וֹת
mê-’ō-wṯ
hundredNumber-fp
8147 [e]לִשְׁתֵּ֣י
liš-tê
for twoPrep-l | Number-fdc
7639 [e]הַשְּׂבָכ֑וֹת
haś-śə-ḇā-ḵō-wṯ;
the networksArt | N-fp
8147 [e]שְׁנֵֽי־
šə-nê-
twoNumber-mdc
2905 [e]טוּרִ֤ים
ṭū-rîm
rowsN-mp
7416 [e]רִמֹּנִים֙
rim-mō-nîm
of pomegranatesN-mp
7639 [e]לַשְּׂבָכָ֣ה
laś-śə-ḇā-ḵāh
for networkPrep-l, Art | N-fs
259 [e]הָֽאֶחָ֔ת
hā-’e-ḥāṯ,
oneArt | Number-fs
3680 [e]לְכַסּ֗וֹת
lə-ḵas-sō-wṯ,
to coverPrep-l | V-Piel-Inf
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
8147 [e]שְׁתֵּי֙
šə-tê
twoNumber-fdc
1543 [e]גֻּלֹּ֣ת
gul-lōṯ
bowl-shapedN-fpc
3805 [e]הַכֹּֽתָרֹ֔ת
hak-kō-ṯā-rōṯ,
the capitalsArt | N-fp
834 [e]אֲשֶׁ֖ר
’ă-šer
that [were]Pro-r
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
6440 [e]פְּנֵ֥י
pə-nê
topN-cpc
5982 [e]הָעַמּוּדִֽים׃
hā-‘am-mū-ḏîm.
of the pillarsArt | N-mp

Hebrew Texts
מלכים א 7:42 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־הָרִמֹּנִ֛ים אַרְבַּ֥ע מֵאֹ֖ות לִשְׁתֵּ֣י הַשְּׂבָכֹ֑ות שְׁנֵֽי־טוּרִ֤ים רִמֹּנִים֙ לַשְּׂבָכָ֣ה הָֽאֶחָ֔ת לְכַסֹּ֗ות אֶת־שְׁתֵּי֙ גֻּלֹּ֣ת הַכֹּֽתָרֹ֔ת אֲשֶׁ֖ר עַל־פְּנֵ֥י הָעַמּוּדִֽים׃

מלכים א 7:42 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־הרמנים ארבע מאות לשתי השבכות שני־טורים רמנים לשבכה האחת לכסות את־שתי גלת הכתרת אשר על־פני העמודים׃

מלכים א 7:42 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואת־הרמנים ארבע מאות לשתי השבכות שני־טורים רמנים לשבכה האחת לכסות את־שתי גלת הכתרת אשר על־פני העמודים׃

מלכים א 7:42 Hebrew Bible
ואת הרמנים ארבע מאות לשתי השבכות שני טורים רמנים לשבכה האחת לכסות את שתי גלת הכתרת אשר על פני העמודים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and the four hundred pomegranates for the two networks, two rows of pomegranates for each network to cover the two bowls of the capitals which were on the tops of the pillars;

King James Bible
And four hundred pomegranates for the two networks, even two rows of pomegranates for one network, to cover the two bowls of the chapiters that were upon the pillars;

Holman Christian Standard Bible
the 400 pomegranates for the two gratings (two rows of pomegranates for each grating covering both capitals' bowls on top of the pillars);
Treasury of Scripture Knowledge

the pillars [heb] the face of the pillars

Links
1 Kings 7:421 Kings 7:42 NIV1 Kings 7:42 NLT1 Kings 7:42 ESV1 Kings 7:42 NASB1 Kings 7:42 KJV1 Kings 7:42 Bible Apps1 Kings 7:42 Biblia Paralela1 Kings 7:42 Chinese Bible1 Kings 7:42 French Bible1 Kings 7:42 German BibleBible Hub
1 Kings 7:41
Top of Page
Top of Page