1 Kings 15:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7969 [e]שָׁלֹ֣שׁ
šā-lōš
ThreeNumber-fs
8141 [e]שָׁנִ֔ים
šā-nîm,
yearsN-fp
4427 [e]מָלַ֖ךְ
mā-laḵ
He reignedV-Qal-Perf-3ms
3389 [e]בִּירוּשָׁלִָ֑ם
bî-rū-šā-lim;
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs
8034 [e]וְשֵׁ֣ם
wə-šêm
And name [was]Conj-w | N-msc
517 [e]אִמּ֔וֹ
’im-mōw,
of His motherN-fsc | 3ms
4601 [e]מַעֲכָ֖ה
ma-‘ă-ḵāh
MaacahN-proper-fs
1323 [e]בַּת־
baṯ-
the granddaughterN-fsc
53 [e]אֲבִישָׁלֽוֹם׃
’ă-ḇî-šā-lō-wm.
of AbishalomN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים א 15:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שָׁלֹ֣שׁ שָׁנִ֔ים מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו מַעֲכָ֖ה בַּת־אֲבִישָׁלֹֽום׃

מלכים א 15:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שלש שנים מלך בירושלם ושם אמו מעכה בת־אבישלום׃

מלכים א 15:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
שלש שנים מלך בירושלם ושם אמו מעכה בת־אבישלום׃

מלכים א 15:2 Hebrew Bible
שלש שנים מלך בירושלם ושם אמו מעכה בת אבישלום׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He reigned three years in Jerusalem; and his mother's name was Maacah the daughter of Abishalom.

King James Bible
Three years reigned he in Jerusalem. And his mother's name was Maachah, the daughter of Abishalom.

Holman Christian Standard Bible
and reigned three years in Jerusalem. His mother's name was Maacah daughter of Abishalom.
Treasury of Scripture Knowledge

his mother's

1 Kings 15:13 And also Maachah his mother, even her he removed from being queen, …

2 Chronicles 11:20-22 And after her he took Maachah the daughter of Absalom; which bore …

Maachah

2 Chronicles 13:2 He reigned three years in Jerusalem. His mother's name also was Michaiah …

Michaiah the daughter of Uriel
Abishalom

2 Chronicles 11:21 And Rehoboam loved Maachah the daughter of Absalom above all his …

Absalom

Links
1 Kings 15:21 Kings 15:2 NIV1 Kings 15:2 NLT1 Kings 15:2 ESV1 Kings 15:2 NASB1 Kings 15:2 KJV1 Kings 15:2 Bible Apps1 Kings 15:2 Biblia Paralela1 Kings 15:2 Chinese Bible1 Kings 15:2 French Bible1 Kings 15:2 German BibleBible Hub
1 Kings 15:1
Top of Page
Top of Page