1 Kings 12:20
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיְהִ֞י
way-hî
And it came to passConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8085 [e]כִּשְׁמֹ֤עַ
kiš-mō-a‘
when heardPrep-k | V-Qal-Inf
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
3478 [e]יִשְׂרָאֵל֙
yiś-rā-’êl
IsraelN-proper-ms
3588 [e]כִּֽי־
kî-
thatConj
7725 [e]שָׁ֣ב
šāḇ
had come backV-Qal-Perf-3ms
3379 [e]יָרָבְעָ֔ם
yā-rā-ḇə-‘ām,
JeroboamN-proper-ms
7971 [e]וַֽיִּשְׁלְח֗וּ
way-yiš-lə-ḥū,
and they sent for himConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
7121 [e]וַיִּקְרְא֤וּ
way-yiq-rə-’ū
and calledConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
853 [e]אֹתוֹ֙
’ō-ṯōw
himDirObjM | 3ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
5712 [e]הָ֣עֵדָ֔ה
hā-‘ê-ḏāh,
the congregationArt | N-fs
4427 [e]וַיַּמְלִ֥יכוּ
way-yam-lî-ḵū
and made kingConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
853 [e]אֹת֖וֹ
’ō-ṯōw
himDirObjM | 3ms
5921 [e]עַל־
‘al-
overPrep
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֑ל
yiś-rā-’êl;
IsraelN-proper-ms
3808 [e]לֹ֤א
NoneAdv-NegPrt
1961 [e]הָיָה֙
hā-yāh
there wasV-Qal-Perf-3ms
310 [e]אַחֲרֵ֣י
’a-ḥă-rê
who followedPrep
1004 [e]בֵית־
ḇêṯ-
the houseN-msc
1732 [e]דָּוִ֔ד
dā-wiḏ,
of DavidN-proper-ms
2108 [e]זוּלָתִ֥י
zū-lā-ṯî
butPrep
7626 [e]שֵֽׁבֶט־
šê-ḇeṭ-
the tribeN-msc
3063 [e]יְהוּדָ֖ה
yə-hū-ḏāh
of JudahN-proper-ms
905 [e]לְבַדּֽוֹ׃
lə-ḇad-dōw.
onlyPrep-l | N-msc | 3ms

Hebrew Texts
מלכים א 12:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֞י כִּשְׁמֹ֤עַ כָּל־יִשְׂרָאֵל֙ כִּֽי־שָׁ֣ב יָרָבְעָ֔ם וַֽיִּשְׁלְח֗וּ וַיִּקְרְא֤וּ אֹתֹו֙ אֶל־הָ֣עֵדָ֔ה וַיַּמְלִ֥יכוּ אֹתֹ֖ו עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵ֑ל לֹ֤א הָיָה֙ אַחֲרֵ֣י בֵית־דָּוִ֔ד זוּלָתִ֥י שֵֽׁבֶט־יְהוּדָ֖ה לְבַדֹּֽו׃

מלכים א 12:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כשמע כל־ישראל כי־שב ירבעם וישלחו ויקראו אתו אל־העדה וימליכו אתו על־כל־ישראל לא היה אחרי בית־דוד זולתי שבט־יהודה לבדו׃

מלכים א 12:20 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהי כשמע כל־ישראל כי־שב ירבעם וישלחו ויקראו אתו אל־העדה וימליכו אתו על־כל־ישראל לא היה אחרי בית־דוד זולתי שבט־יהודה לבדו׃

מלכים א 12:20 Hebrew Bible
ויהי כשמע כל ישראל כי שב ירבעם וישלחו ויקראו אתו אל העדה וימליכו אתו על כל ישראל לא היה אחרי בית דוד זולתי שבט יהודה לבדו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
It came about when all Israel heard that Jeroboam had returned, that they sent and called him to the assembly and made him king over all Israel. None but the tribe of Judah followed the house of David.

King James Bible
And it came to pass, when all Israel heard that Jeroboam was come again, that they sent and called him unto the congregation, and made him king over all Israel: there was none that followed the house of David, but the tribe of Judah only.

Holman Christian Standard Bible
When all Israel heard that Jeroboam had come back, they summoned him to the assembly and made him king over all Israel. No one followed the house of David except the tribe of Judah alone.
Treasury of Scripture Knowledge

and made him

1 Samuel 10:24 And Samuel said to all the people, See you him whom the LORD has …

Hosea 8:4 They have set up kings, but not by me: they have made princes, and …

none that followed

1 Kings 12:17 But as for the children of Israel which dwelled in the cities of …

1 Kings 11:13,32 However, I will not rend away all the kingdom; but will give one …

Hosea 11:12 Ephraim compasses me about with lies, and the house of Israel with …

Links
1 Kings 12:201 Kings 12:20 NIV1 Kings 12:20 NLT1 Kings 12:20 ESV1 Kings 12:20 NASB1 Kings 12:20 KJV1 Kings 12:20 Bible Apps1 Kings 12:20 Biblia Paralela1 Kings 12:20 Chinese Bible1 Kings 12:20 French Bible1 Kings 12:20 German BibleBible Hub
1 Kings 12:19
Top of Page
Top of Page