1 Chronicles 9:26
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 [e]כִּ֣י
ForConj
530 [e]בֶאֱמוּנָ֞ה
ḇe-’ĕ-mū-nāh
in this trusted officePrep-b | N-fs
1992 [e]הֵ֗מָּה
hêm-māh,
werePro-3mp
702 [e]אַרְבַּ֙עַת֙
’ar-ba-‘aṯ
fourNumber-msc
1368 [e]גִּבֹּרֵ֣י
gib-bō-rê
chiefAdj-mpc
7778 [e]הַשֹּׁעֲרִ֔ים
haš-šō-‘ă-rîm,
gatekeepersArt | N-mp
1992 [e]הֵ֖ם
hêm
they [were]Pro-3mp
3881 [e]הַלְוִיִּ֑ם
hal-wî-yim;
LevitesArt | N-proper-mp
1961 [e]וְהָיוּ֙
wə-hā-yū
and they had chargeConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
5921 [e]עַל־
‘al-
overPrep
3957 [e]הַלְּשָׁכ֔וֹת
hal-lə-šā-ḵō-wṯ,
the chambersArt | N-fp
5921 [e]וְעַ֥ל
wə-‘al
andConj-w | Prep
214 [e]הָאֹצְר֖וֹת
hā-’ō-ṣə-rō-wṯ
treasuriesArt | N-mpc
1004 [e]בֵּ֥ית
bêṯ
of the houseN-msc
430 [e]הָאֱלֹהִֽים׃
hā-’ĕ-lō-hîm.
of GodArt | N-mp

Hebrew Texts
דברי הימים א 9:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י בֶאֱמוּנָ֞ה הֵ֗מָּה אַרְבַּ֙עַת֙ גִּבֹּרֵ֣י הַשֹּׁעֲרִ֔ים הֵ֖ם הַלְוִיִּ֑ם וְהָיוּ֙ עַל־הַלְּשָׁכֹ֔ות וְעַ֥ל הָאֹצְרֹ֖ות בֵּ֥ית הָאֱלֹהִֽים׃

דברי הימים א 9:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי באמונה המה ארבעת גברי השערים הם הלוים והיו על־הלשכות ועל האצרות בית האלהים׃

דברי הימים א 9:26 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כי באמונה המה ארבעת גברי השערים הם הלוים והיו על־הלשכות ועל האצרות בית האלהים׃

דברי הימים א 9:26 Hebrew Bible
כי באמונה המה ארבעת גברי השערים הם הלוים והיו על הלשכות ועל האצרות בית האלהים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
for the four chief gatekeepers who were Levites, were in an office of trust, and were over the chambers and over the treasuries in the house of God.

King James Bible
For these Levites, the four chief porters, were in their set office, and were over the chambers and treasuries of the house of God.

Holman Christian Standard Bible
but the four chief gatekeepers, who were Levites, were entrusted with the rooms and the treasuries of God's temple.
Treasury of Scripture Knowledge

set office. or, trust.
chambers. or, storehouses
treasuries

1 Chronicles 26:20-27 And of the Levites, Ahijah was over the treasures of the house of …

2 Chronicles 31:5-12 And as soon as the commandment came abroad, the children of Israel …

Nehemiah 10:38,39 And the priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the …

Nehemiah 13:5 And he had prepared for him a great chamber, where aforetime they …

Links
1 Chronicles 9:261 Chronicles 9:26 NIV1 Chronicles 9:26 NLT1 Chronicles 9:26 ESV1 Chronicles 9:26 NASB1 Chronicles 9:26 KJV1 Chronicles 9:26 Bible Apps1 Chronicles 9:26 Biblia Paralela1 Chronicles 9:26 Chinese Bible1 Chronicles 9:26 French Bible1 Chronicles 9:26 German BibleBible Hub
1 Chronicles 9:25
Top of Page
Top of Page