1 Chronicles 27:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8147 [e]הַשְּׁנֵ֤ים
haš-šə-nêm
The twoArt | Number-mdc
6240 [e]עָשָׂר֙
‘ā-śār
[and] ten [captain]Number-ms
8147 [e]לִשְׁנֵ֣ים
liš-nêm
for twoPrep-l | Number-md
6240 [e]עָשָׂ֣ר
‘ā-śār
[and] tenNumber-msc
2320 [e]הַחֹ֔דֶשׁ
ha-ḥō-ḏeš,
the monthArt | N-ms
2469 [e]חֶלְדַּ֥י
ḥel-day
[was] HeldaiN-proper-ms
5200 [e]הַנְּטוֹפָתִ֖י
han-nə-ṭō-w-p̄ā-ṯî
the NetophathiteArt | N-proper-ms
6274 [e]לְעָתְנִיאֵ֑ל
lə-‘ā-ṯə-nî-’êl;
of OthnielPrep-l | N-proper-ms
5921 [e]וְעַל֙
wə-‘al
and inConj-w | Prep
4256 [e]מַחֲלֻקְתּ֔וֹ
ma-ḥă-luq-tōw,
his division [were]N-fsc | 3ms
6242 [e]עֶשְׂרִ֥ים
‘eś-rîm
twentyNumber-cp
702 [e]וְאַרְבָּעָ֖ה
wə-’ar-bā-‘āh
and fourConj-w | Number-ms
505 [e]אָֽלֶף׃
’ā-lep̄.
thousandNumber-ms
  פ
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 27:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַשְּׁנֵ֤ים עָשָׂר֙ לִשְׁנֵ֣ים עָשָׂ֣ר הַחֹ֔דֶשׁ חֶלְדַּ֥י הַנְּטֹופָתִ֖י לְעָתְנִיאֵ֑ל וְעַל֙ מַחֲלֻקְתֹּ֔ו עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ פ

דברי הימים א 27:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
השנים עשר לשנים עשר החדש חלדי הנטופתי לעתניאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ פ

דברי הימים א 27:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
השנים עשר לשנים עשר החדש חלדי הנטופתי לעתניאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ פ

דברי הימים א 27:15 Hebrew Bible
השנים עשר לשנים עשר החדש חלדי הנטופתי לעתניאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The twelfth for the twelfth month was Heldai the Netophathite of Othniel; and in his division were 24,000.

King James Bible
The twelfth captain for the twelfth month was Heldai the Netophathite, of Othniel: and in his course were twenty and four thousand.

Holman Christian Standard Bible
The twelfth, for the twelfth month, was Heldai the Netophathite, of Othniel's family; 24,000 were in his division.
Treasury of Scripture Knowledge

Heldai

1 Chronicles 11:30 Maharai the Netophathite, Heled the son of Baanah the Netophathite,

Heled

2 Samuel 23:29 Heleb the son of Baanah, a Netophathite, Ittai the son of Ribai out …

Heleb
Othniel

1 Chronicles 4:13 And the sons of Kenaz; Othniel, and Seraiah: and the sons of Othniel; Hathath.

Judges 3:9 And when the children of Israel cried to the LORD, the LORD raised …

Links
1 Chronicles 27:151 Chronicles 27:15 NIV1 Chronicles 27:15 NLT1 Chronicles 27:15 ESV1 Chronicles 27:15 NASB1 Chronicles 27:15 KJV1 Chronicles 27:15 Bible Apps1 Chronicles 27:15 Biblia Paralela1 Chronicles 27:15 Chinese Bible1 Chronicles 27:15 French Bible1 Chronicles 27:15 German BibleBible Hub
1 Chronicles 27:14
Top of Page
Top of Page