1 Chronicles 21:22
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֨אמֶר
way-yō-mer
And saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1732 [e]דָּוִ֜יד
dā-wîḏ
DavidN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
771 [e]אָרְנָ֗ן
’ā-rə-nān,
OrnanN-proper-ms
5414 [e]תְּנָה־
tə-nāh-
GrantV-Qal-Imp-ms | 3fs
  לִּי֙
mePrep | 1cs
4725 [e]מְק֣וֹם
mə-qō-wm
the placeN-msc
1637 [e]הַגֹּ֔רֶן
hag-gō-ren,
of [this] threshing floorArt | N-fs
1129 [e]וְאֶבְנֶה־
wə-’eḇ-neh-
that I may buildConj-w | V-Qal-ConjImperf.h-1cs
  בּ֥וֹ
bōw
on itPrep | 3ms
4196 [e]מִזְבֵּ֖חַ
miz-bê-aḥ
an altarN-ms
3068 [e]לַיהוָ֑ה
Yah-weh;
to YahwehPrep-l | N-proper-ms
3701 [e]בְּכֶ֤סֶף
bə-ḵe-sep̄
at the pricePrep-b | N-ms
4392 [e]מָלֵא֙
mā-lê
fullAdj-ms
5414 [e]תְּנֵ֣הוּ
tə-nê-hū
You shall grant itV-Qal-Imp-ms | 3ms
  לִ֔י
lî,
to mePrep | 1cs
6113 [e]וְתֵעָצַ֥ר
wə-ṯê-‘ā-ṣar
that may be withdrawnConj-w | V-Nifal-ConjImperf-3fs
4046 [e]הַמַּגֵּפָ֖ה
ham-mag-gê-p̄āh
the plagueArt | N-fs
5921 [e]מֵעַ֥ל
mê-‘al
fromPrep-m
5971 [e]הָעָֽם׃
hā-‘ām.
the peopleArt | N-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 21:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר דָּוִ֜יד אֶל־אָרְנָ֗ן תְּנָה־לִּי֙ מְקֹ֣ום הַגֹּ֔רֶן וְאֶבְנֶה־בֹּ֥ו מִזְבֵּ֖חַ לַיהוָ֑ה בְּכֶ֤סֶף מָלֵא֙ תְּנֵ֣הוּ לִ֔י וְתֵעָצַ֥ר הַמַּגֵּפָ֖ה מֵעַ֥ל הָעָֽם׃

דברי הימים א 21:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר דויד אל־ארנן תנה־לי מקום הגרן ואבנה־בו מזבח ליהוה בכסף מלא תנהו לי ותעצר המגפה מעל העם׃

דברי הימים א 21:22 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר דויד אל־ארנן תנה־לי מקום הגרן ואבנה־בו מזבח ליהוה בכסף מלא תנהו לי ותעצר המגפה מעל העם׃

דברי הימים א 21:22 Hebrew Bible
ויאמר דויד אל ארנן תנה לי מקום הגרן ואבנה בו מזבח ליהוה בכסף מלא תנהו לי ותעצר המגפה מעל העם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then David said to Ornan, "Give me the site of this threshing floor, that I may build on it an altar to the LORD; for the full price you shall give it to me, that the plague may be restrained from the people."

King James Bible
Then David said to Ornan, Grant me the place of this threshingfloor, that I may build an altar therein unto the LORD: thou shalt grant it me for the full price: that the plague may be stayed from the people.

Holman Christian Standard Bible
Then David said to Ornan, "Give me this threshing-floor plot so that I may build an altar to the LORD on it. Give it to me for the full price, so the plague on the people may be stopped."
Treasury of Scripture Knowledge

Grant [heb[ Give

1 Kings 21:2 And Ahab spoke to Naboth, saying, Give me your vineyard, that I may …

thou shalt grant

2 Samuel 24:21 And Araunah said, Why is my lord the king come to his servant? And …

that the plague

Numbers 16:48 And he stood between the dead and the living; and the plague was stayed.

Numbers 25:8 And he went after the man of Israel into the tent, and thrust both …

Links
1 Chronicles 21:221 Chronicles 21:22 NIV1 Chronicles 21:22 NLT1 Chronicles 21:22 ESV1 Chronicles 21:22 NASB1 Chronicles 21:22 KJV1 Chronicles 21:22 Bible Apps1 Chronicles 21:22 Biblia Paralela1 Chronicles 21:22 Chinese Bible1 Chronicles 21:22 French Bible1 Chronicles 21:22 German BibleBible Hub
1 Chronicles 21:21
Top of Page
Top of Page