1 Chronicles 10:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1692 [e]וַיַּדְבְּק֣וּ
way-yaḏ-bə-qū
And followed hardConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
6430 [e]פְלִשְׁתִּ֔ים
p̄ə-liš-tîm,
the PhilistinesN-proper-mp
310 [e]אַחֲרֵ֥י
’a-ḥă-rê
afterPrep
7586 [e]שָׁא֖וּל
šā-’ūl
SaulN-proper-ms
310 [e]וְאַחֲרֵ֣י
wə-’a-ḥă-rê
andConj-w | Prep
1121 [e]בָנָ֑יו
ḇā-nāw;
his sonsN-mpc | 3ms
5221 [e]וַיַּכּ֣וּ
way-yak-kū
and killedConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
6430 [e]פְלִשְׁתִּ֗ים
p̄ə-liš-tîm,
the PhilistinesN-proper-mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3129 [e]יוֹנָתָ֧ן
yō-w-nā-ṯān
JonathanN-proper-ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
41 [e]אֲבִינָדָ֛ב
’ă-ḇî-nā-ḏāḇ
AbinadabN-proper-ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
  מַלְכִּי־
mal-kî-
fromPrep
4444 [e]שׁ֖וּעַ
šū-a‘
MalchishuaN-proper-ms
1121 [e]בְּנֵ֥י
bə-nê
sonsN-mpc
7586 [e]שָׁאֽוּל׃
šā-’ūl.
of SaulN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 10:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּדְבְּק֣וּ פְלִשְׁתִּ֔ים אַחֲרֵ֥י שָׁא֖וּל וְאַחֲרֵ֣י בָנָ֑יו וַיַּכּ֣וּ פְלִשְׁתִּ֗ים אֶת־יֹונָתָ֧ן וְאֶת־אֲבִינָדָ֛ב וְאֶת־מַלְכִּי־שׁ֖וּעַ בְּנֵ֥י שָׁאֽוּל׃

דברי הימים א 10:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וידבקו פלשתים אחרי שאול ואחרי בניו ויכו פלשתים את־יונתן ואת־אבינדב ואת־מלכי־שוע בני שאול׃

דברי הימים א 10:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וידבקו פלשתים אחרי שאול ואחרי בניו ויכו פלשתים את־יונתן ואת־אבינדב ואת־מלכי־שוע בני שאול׃

דברי הימים א 10:2 Hebrew Bible
וידבקו פלשתים אחרי שאול ואחרי בניו ויכו פלשתים את יונתן ואת אבינדב ואת מלכי שוע בני שאול׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The Philistines closely pursued Saul and his sons, and the Philistines struck down Jonathan, Abinadab and Malchi-shua, the sons of Saul.

King James Bible
And the Philistines followed hard after Saul, and after his sons; and the Philistines slew Jonathan, and Abinadab, and Malchishua, the sons of Saul.

Holman Christian Standard Bible
The Philistines pursued Saul and his sons and killed Saul's sons Jonathan, Abinadab, and Malchishua.
Treasury of Scripture Knowledge

Jonathan

1 Chronicles 8:33 And Ner begat Kish, and Kish begat Saul, and Saul begat Jonathan, …

1 Chronicles 9:39 And Ner begat Kish; and Kish begat Saul; and Saul begat Jonathan, …

1 Samuel 14:6,39,40 And Jonathan said to the young man that bore his armor, Come, and …

2 Kings 23:29 In his days Pharaohnechoh king of Egypt went up against the king …

Isaiah 57:1,2 The righteous perishes, and no man lays it to heart: and merciful …

Abinadab

1 Samuel 14:49 Now the sons of Saul were Jonathan, and Ishui, and Melchishua: and …

Ishui
the sons

Exodus 20:5 You shall not bow down yourself to them, nor serve them: for I the …

2 Kings 25:7 And they slew the sons of Zedekiah before his eyes, and put out the …

Links
1 Chronicles 10:21 Chronicles 10:2 NIV1 Chronicles 10:2 NLT1 Chronicles 10:2 ESV1 Chronicles 10:2 NASB1 Chronicles 10:2 KJV1 Chronicles 10:2 Bible Apps1 Chronicles 10:2 Biblia Paralela1 Chronicles 10:2 Chinese Bible1 Chronicles 10:2 French Bible1 Chronicles 10:2 German BibleBible Hub
1 Chronicles 10:1
Top of Page
Top of Page