Psalmi 61
Romanian: Cornilescu
1(Către mai marele cîntăreţilor. De cîntat pe instrumente cu coarde. Un psalm al lui David.) Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea!

2Dela capătul pămîntului strig către Tine cu inima mîhnită, şi zic: ,,Du-mă pe stînca pe care n'o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!

3Căci Tu eşti un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrăjmaşului.

4Aş vrea să locuiesc pe vecie în cortul Tău: să alerg la adăpostul aripilor Tale. -

5Căci Tu, Dumnezeule, îmi asculţi juruinţele, Tu îmi dai moştenirea celorce se tem de Numele Tău.

6Tu adaugi zile la zilele împăratului: lungească -i-se anii pe vecie!

7În veci să rămînă el pe scaunul de domnie, înaintea lui Dumnezeu! Fă ca bunătatea şi credincioşia Ta să vegheze asupra lui!

8Atunci voi cînta neîncetat Numele Tău, şi zi de zi îmi voi împlini juruinţele.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Psalm 60
Top of Page
Top of Page