Psalmi 34
Romanian: Cornilescu
1(Un psalm alcătuit de David, cînd a făcut pe nebunul în faţa lui Abimelec, şi a plecat izgonit de el.) Voi binecuvînta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.

2Să mi se laude sufletul în Domnul! Să asculte cei nenorociţi şi să se bucure.

3Înălţaţi pe Domnul, împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui! -

4Eu am căutat pe Domnul, şi mi -a răspuns: m'a izbăvit din toate temerile mele.

5Cînd îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, şi nu ţi se umple faţa de ruşine.

6Cînd strigă un nenorocit, Domnul aude, şi -l scapă din toate necazurile lui.

7Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El, şi -i scapă din primejdie.

8Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!

9Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!

10Puii de leu duc lipsă, şi li -i foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de nici un bine.

11Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă, căci vă voi învăţa frica Domnului.

12Cine este omul, care doreşte viaţa, şi vrea să aibă parte de zile fericite?

13Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare!

14Depărtează-te de rău, şi fă binele; caută pacea, şi aleargă după ea!

15Ochii Domnului sînt peste cei fără prihană, şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor.

16Domnul Îşi întoarce Faţa împotriva celor răi, ca să le şteargă pomenirea de pe pămînt.

17Cînd strigă cei fără prihană, Domnul aude, şi -i scapă din toate necazurile lor.

18Domnul este aproape de cei cu inima înfrîntă, şi mîntuieşte pe cei cu duhul zdrobit.

19De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea.

20Toate oasele i le păzeşte, ca niciunul din ele să nu i se sfărîme.

21Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmaşii celui fără prihană sînt pedepsiţi.

22Domnul scapă sufletul robilor Săi, şi niciunul din cei ce se încred în El, nu este osîndit.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Psalm 33
Top of Page
Top of Page