שיר השירים 7

<< שיר השירים 7 >>
Song of Solomon 7 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 מה־יפו פעמיך בנעלים בת־נדיב חמוקי ירכיך כמו חלאים מעשה ידי אמן׃

2 שררך אגן הסהר אל־יחסר המזג בטנך ערמת חטים סוגה בשושנים׃

3 שני שדיך כשני עפרים תאמי צביה׃

4 צוארך כמגדל השן עיניך ברכות בחשבון על־שער בת־רבים אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק׃

5 ראשך עליך ככרמל ודלת ראשך כארגמן מלך אסור ברהטים׃

6 מה־יפית ומה־נעמת אהבה בתענוגים׃

7 זאת קומתך דמתה לתמר ושדיך לאשכלות׃

8 אמרתי אעלה בתמר אחזה בסנסניו ויהיו־נא שדיך כאשכלות הגפן וריח אפך כתפוחים׃

9 וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים׃

10 אני לדודי ועלי תשוקתו׃ ס

11 לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים׃

12 נשכימה לכרמים נראה אם פרחה הגפן פתח הסמדר הנצו הרמונים שם אתן את־דדי לך׃

13  הדודאים נתנו־ריח ועל־פתחינו כל־מגדים חדשים גם־ישנים דודי צפנתי לך׃


<< Song of Solomon 7 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible