שיר השירים 1

<< שיר השירים 1 >>
Song of Solomon 1 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 שיר השירים אשר לשלמה׃

2 ישקני מנשיקות פיהו כי־טובים דדיך מיין׃

3 לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על־כן עלמות אהבוך׃

4 משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך׃ ס

5 שחורה אני ונאוה בנות ירושלם כאהלי קדר כיריעות שלמה׃

6 אל־תראוני שאני שחרחרת ששזפתני השמש בני אמי נחרו־בי שמני נטרה את־הכרמים כרמי שלי לא נטרתי׃

7 הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שלמה אהיה כעטיה על עדרי חבריך׃

8 אם־לא תדעי לך היפה בנשים צאי־לך בעקבי הצאן ורעי את־גדיתיך על משכנות הרעים׃ ס

9 לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי׃

10 נאוו לחייך בתרים צוארך בחרוזים׃

11 תורי זהב נעשה־לך עם נקדות הכסף׃

12 עד־שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו׃

13 צרור המר ׀ דודי לי בין שדי ילין׃

14 אשכל הכפר ׀ דודי לי בכרמי עין גדי׃ ס

15 הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים׃

16 הנך יפה דודי אף נעים אף־ערשנו רעננה׃

17 קרות בתינו ארזים [רחיטנו כ] (רהיטנו ק) ברותים׃


<< Song of Solomon 1 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible