שיר השירים 2

<< שיר השירים 2 >>
Song of Solomon 2 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 אני חבצלת השרון שושנת העמקים׃

2 כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות׃

3 כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי׃

4 הביאני אל־בית היין ודגלו עלי אהבה׃

5 סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי־חולת אהבה אני׃

6 שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני׃

7 השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם־תעירו ׀ ואם־תעוררו את־האהבה עד שתחפץ׃ ס

8 קול דודי הנה־זה בא מדלג על־ההרים מקפץ על־הגבעות׃

9 דומה דודי לצבי או לעפר האילים הנה־זה עומד אחר כתלנו משגיח מן־החלנות מציץ מן־החרכים׃

10 ענה דודי ואמר לי קומי לך רעיתי יפתי ולכי־לך׃

11 כי־הנה [הסתו כ] (הסתיו ק) עבר הגשם חלף הלך לו׃

12 הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו׃

13 התאנה חנטה פגיה והגפנים ׀ סמדר נתנו ריח קומי [לכי כ] (לך ק) רעיתי יפתי ולכי־לך׃ ס

14 יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את־מראיך השמיעיני את־קולך כי־קולך ערב ומראיך נאוה׃ ס

15 אחזו־לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר׃

16 דודי לי ואני לו הרעה בשושנים׃

17 עד שיפוח היום ונסו הצללים סב דמה־לך דודי לצבי או לעפר האילים על־הרי בתר׃ ס


<< Song of Solomon 2 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible