שיר השירים 6

<< שיר השירים 6 >>
Song of Solomon 6 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך׃

2 דודי ירד לגנו לערוגות הבשם לרעות בגנים וללקט שושנים׃

3 אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים׃ ס

4 יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלם אימה כנדגלות׃

5 הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבני שערך כעדר העזים שגלשו מן־הגלעד׃

6 שניך כעדר הרחלים שעלו מן־הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם׃

7 כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך׃

8 ששים המה מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר׃

9 אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה׃ ס

10 מי־זאת הנשקפה כמו־שחר יפה כלבנה ברה כחמה אימה כנדגלות׃ ס

11 אל־גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרמנים׃

12 לא ידעתי נפשי שמתני מרכבות עמי־נדיב׃

13 שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה־בך מה־תחזו בשולמית כמחלת המחנים׃


<< Song of Solomon 6 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible