שיר השירים 5

<< שיר השירים 5 >>
Song of Solomon 5 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 באתי לגני אחתי כלה אריתי מורי עם־בשמי אכלתי יערי עם־דבשי שתיתי ייני עם־חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים׃ ס

2 אני ישנה ולבי ער קול ׀ דודי דופק פתחי־לי אחתי רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא־טל קוצותי רסיסי לילה׃

3 פשטתי את־כתנתי איככה אלבשנה רחצתי את־רגלי איככה אטנפם׃

4 דודי שלח ידו מן־החר ומעי המו עליו׃

5 קמתי אני לפתח לדודי וידי נטפו־מור ואצבעתי מור עבר על כפות המנעול׃

6 פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו בקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני׃

7 מצאני השמרים הסבבים בעיר הכוני פצעוני נשאו את־רדידי מעלי שמרי החמות׃

8 השבעתי אתכם בנות ירושלם אם־תמצאו את־דודי מה־תגידו לו שחולת אהבה אני׃

9 מה־דודך מדוד היפה בנשים מה־דודך מדוד שככה השבעתנו׃

10 דודי צח ואדום דגול מרבבה׃

11 ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב׃

12 עיניו כיונים על־אפיקי מים רחצות בחלב ישבות על־מלאת׃

13 לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים נטפות מור עבר׃

14 ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשיש מעיו עשת שן מעלפת ספירים׃

15 שוקיו עמודי שש מיסדים על־אדני־פז מראהו כלבנון בחור כארזים׃

16 חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם׃


<< Song of Solomon 5 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible