שיר השירים 4

<< שיר השירים 4 >>
Song of Solomon 4 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד׃

2 שניך כעדר הקצובות שעלו מן־הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם׃

3 כחוט השני שפתתיך ומדבריך נאוה כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך׃

4 כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגבורים׃

5 שני שדיך כשני עפרים תאומי צביה הרועים בשושנים׃

6 עד שיפוח היום ונסו הצללים אלך לי אל־הר המור ואל־גבעת הלבונה׃

7 כלך יפה רעיתי ומום אין בך׃ ס

8 אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי תשורי ׀ מראש אמנה מראש שניר וחרמון ממענות אריות מהררי נמרים׃

9 לבבתני אחתי כלה לבבתיני [באחד כ] (באחת ק) מעיניך באחד ענק מצורניך׃

10 מה־יפו דדיך אחתי כלה מה־טבו דדיך מיין וריח שמניך מכל־בשמים׃

11 נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמתיך כריח לבנון׃ ס

12 גן ׀ נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום׃

13 שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים כפרים עם־נרדים׃

14 נרד ׀ וכרכם קנה וקנמון עם כל־עצי לבונה מר ואהלות עם כל־ראשי בשמים׃

15 מעין גנים באר מים חיים ונזלים מן־לבנון׃

16 עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו׃


<< Song of Solomon 4 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible