שיר השירים 8

<< שיר השירים 8 >>
Song of Solomon 8 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא־יבוזו לי׃

2 אנהגך אביאך אל־בית אמי תלמדני אשקך מיין הרקח מעסיס רמני׃

3 שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני׃

4 השבעתי אתכם בנות ירושלם מה־תעירו ׀ ומה־תעררו את־האהבה עד שתחפץ׃ ס

5 מי זאת עלה מן־המדבר מתרפקת על־דודה תחת התפוח עוררתיך מה חבלתך אמך שמה חבלה ילדתך׃

6 שימני כחותם על־לבך כחותם על־זרועך כי־עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה׃

7 מים רבים לא יוכלו לכבות את־האהבה ונהרות לא ישטפוה אם־יתן איש את־כל־הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו׃ ס

8 אחות לנו קטנה ושדים אין לה מה־נעשה לאחתנו ביום שידבר־בה׃

9 אם־חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם־דלת היא נצור עליה לוח ארז׃

10 אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום׃ פ

11 כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את־הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף׃

12 כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את־פריו׃

13 היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני׃

14 ברח ׀ דודי ודמה־לך לצבי או לעפר האילים על הרי בשמים׃


<< Song of Solomon 8 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible