משלי 29

<< משלי 29 >>
Proverbs 29 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 איש תוכחות מקשה־ערף פתע ישבר ואין מרפא׃

2 ברבות צדיקים ישמח העם ובמשל רשע יאנח עם׃

3 איש־אהב חכמה ישמח אביו ורעה זונות יאבד־הון׃

4 מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה׃

5 גבר מחליק על־רעהו רשת פורש על־פעמיו׃

6 בפשע איש רע מוקש וצדיק ירון ושמח׃

7 ידע צדיק דין דלים רשע לא־יבין דעת׃

8 אנשי לצון יפיחו קריה וחכמים ישיבו אף׃

9 איש־חכם נשפט את־איש אויל ורגז ושחק ואין נחת׃

10 אנשי דמים ישנאו־תם וישרים יבקשו נפשו׃

11 כל־רוחו יוציא כסיל וחכם באחור ישבחנה׃

12 משל מקשיב על־דבר־שקר כל־משרתיו רשעים׃

13 רש ואיש תככים נפגשו מאיר־עיני שניהם יהוה׃

14 מלך שופט באמת דלים כסאו לעד יכון׃

15 שבט ותוכחת יתן חכמה ונער משלח מביש אמו׃

16 ברבות רשעים ירבה־פשע וצדיקים במפלתם יראו׃

17 יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך׃ פ

18 באין חזון יפרע עם ושמר תורה אשרהו׃

19 בדברים לא־יוסר עבד כי־יבין ואין מענה׃

20 חזית איש אץ בדבריו תקוה לכסיל ממנו׃

21 מפנק מנער עבדו ואחריתו יהיה מנון׃

22 איש־אף יגרה מדון ובעל חמה רב־פשע׃

23 גאות אדם תשפילנו ושפל־רוח יתמך כבוד׃

24 חולק עם־גנב שונא נפשו אלה ישמע ולא יגיד׃

25 חרדת אדם יתן מוקש ובוטח ביהוה ישגב׃

26 רבים מבקשים פני־מושל ומיהוה משפט־איש׃

27 תועבת צדיקים איש עול ותועבת רשע ישר־דרך׃ פ


<< Proverbs 29 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible