איוב 4

<< איוב 4 >>
Job 4 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויען אליפז התימני ויאמר׃

2 הנסה דבר אליך תלאה ועצר במלין מי יוכל׃

3 הנה יסרת רבים וידים רפות תחזק׃

4 כושל יקימון מליך וברכים כרעות תאמץ׃

5 כי עתה ׀ תבוא אליך ותלא תגע עדיך ותבהל׃

6 הלא יראתך כסלתך תקותך ותם דרכיך׃

7 זכר־נא מי הוא נקי אבד ואיפה ישרים נכחדו׃

8 כאשר ראיתי חרשי און וזרעי עמל יקצרהו׃

9 מנשמת אלוה יאבדו ומרוח אפו יכלו׃

10 שאגת אריה וקול שחל ושני כפירים נתעו׃

11 ליש אבד מבלי־טרף ובני לביא יתפרדו׃

12 ואלי דבר יגנב ותקח אזני שמץ מנהו׃

13 בשעפים מחזינות לילה בנפל תרדמה על־אנשים׃

14 פחד קראני ורעדה ורב עצמותי הפחיד׃

15 ורוח על־פני יחלף תסמר שערת בשרי׃

16 יעמד ׀ ולא־אכיר מראהו תמונה לנגד עיני דממה וקול אשמע׃

17 האנוש מאלוה יצדק אם מעשהו יטהר־גבר׃

18 הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה׃

19 אף ׀ שכני בתי־חמר אשר־בעפר יסודם ידכאום לפני־עש׃

20 מבקר לערב יכתו מבלי משים לנצח יאבדו׃

21 הלא־נסע יתרם בם ימותו ולא בחכמה׃


<< Job 4 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible