איוב 5

<< איוב 5 >>
Job 5 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 קרא־נא היש עונך ואל־מי מקדשים תפנה׃

2 כי־לאויל יהרג־כעש ופתה תמית קנאה׃

3 א‍ני־ראיתי אויל משריש ואקוב נוהו פתאם׃

4 ירחקו בניו מישע וידכאו בשער ואין מציל׃

5 אשר קצירו ׀ רעב יאכל ואל־מצנים יקחהו ושאף צמים חילם׃

6 כי ׀ לא־יצא מעפר און ומאדמה לא־יצמח עמל׃

7 כי־אדם לעמל יולד ובני־רשף יגביהו עוף׃

8 אולם אני אדרש אל־אל ואל־אלהים אשים דברתי׃

9 עשה גדלות ואין חקר נפלאות עד־אין מספר׃

10 הנתן מטר על־פני־ארץ ושלח מים על־פני חוצות׃

11 לשום שפלים למרום וקדרים שגבו ישע׃

12 מפר מחשבות ערומים ולא־תעשינה ידיהם תושיה׃

13 לכד חכמים בערמם ועצת נפתלים נמהרה׃

14 יומם יפגשו־חשך וכלילה ימששו בצהרים׃

15 וישע מחרב מפיהם ומיד חזק אביון׃

16 ותהי לדל תקוה ועלתה קפצה פיה׃

17 הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה ומוסר די אל־תמאס׃

18 כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ [וידו כ] (וידיו ק) תרפינה׃

19 בשש צרות יצילך ובשבע ׀ לא־יגע בך רע׃

20 ברעב פדך ממות ובמלחמה מידי חרב׃

21 בשוט לשון תחבא ולא־תירא משד כי יבוא׃

22 לשד ולכפן תשחק ומחית הארץ אל־תירא׃

23 כי עם־אבני השדה בריתך וחית השדה השלמה־לך׃

24 וידעת כי־שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא׃

25 וידעת כי־רב זרעך וצאצאיך כעשב הארץ׃

26 תבוא בכלח אלי־קבר כעלות גדיש בעתו׃

27 הנה־זאת חקרנוה כן־היא מענה ואתה דע־לך׃ פ


<< Job 5 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible