איוב 6

<< איוב 6 >>
Job 6 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויען איוב ויאמר׃

2 לו שקול ישקל כעשי [והיתי כ] (והותי ק) במאזנים ישאו־יחד׃

3 כי־עתה מחול ימים יכבד על־כן דברי לעו׃

4 כי חצי שדי עמדי אשר חמתם שתה רוחי בעותי אלוה יערכוני׃

5 הינהק־פרא עלי־דשא אם יגעהש־ור על־בלילו׃

6 היאכל תפל מבלי־מלח אם־יש־טעם בריר חלמות׃

7 מאנה לנגוע נפשי המה כדוי לחמי׃

8 מי־יתן תבוא שאלתי ותקותי יתן אלוה׃

9 ויאל אלוה וידכאני יתר ידו ויבצעני׃

10 ותהי עוד ׀ נחמתי ואסלדה בחילה לא יחמול כי־לא כחדתי אמרי קדוש׃

11 מה־כחי כי־איחל ומה־קצי כי־אאריך נפשי׃

12 אם־כח אבנים כחי אם־בשרי נחוש׃

13 האם אין עזרתי בי ותשיה נדחה ממני׃

14 למס מרעהו חסד ויראת שדי יעזוב׃

15 אחי בגדו כמו־נחל כאפיק נחלים יעברו׃

16 הקדרים מני־קרח עלימו יתעלם־שלג׃

17 בעת יזרבו נצמתו בחמו נדעכו ממקומם׃

18 ילפתו ארחות דרכם יעלו בתהו ויאבדו׃

19 הביטו ארחות תמא הליכת בא קוו־למו׃

20 בשו כי־בטח באו עדיה ויחפרו׃

21 כי־עתה הייתם [לא כ] (לו ק) תראו חתת ותיראו׃

22 ה‍כי־אמרתי הבו לי ומכחכם שחדו בעדי׃

23 ומלטוני מיד־צר ומיד עריצים תפדוני׃

24 הורוני ואני אחריש ומהש־גיתי הבינו לי׃

25 מה־נמרצו אמרי־ישר ומה־יוכיח הוכח מכם׃

26 הלהוכח מלים תחשבו ולרוח אמרי נאש׃

27 אף־על־יתום תפילו ותכרו על־ריעכם׃

28 ועתה הואילו פנו־בי ועל־פניכם אם־אכזב׃

29 שבו־נא אל־תהי עולה [ושבי כ] (ושובו ק) עוד צדקי־בה׃

30 היש־בלשוני עולה אם־חכי לא־יבין הוות׃


<< Job 6 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible