איוב 7

<< איוב 7 >>
Job 7 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 הלא־צבא לאנוש [על־ כ] (עלי־ארץ ק) וכימי שכיר ימיו׃

2 כעבד ישאף־צל וכשכיר יקוה פעלו׃

3 כן הנחלתי לי ירחי־שוא ולילות עמל מנו־לי׃

4 אם־שכבתי ואמרתי מתי אקום ומדד־ערב ושבעתי נדדים עדי־נשף׃

5 לבש בשרי רמה [וגיש כ] (וגוש ק) עפר עורי רגע וימאס׃

6 ימי קלו מני־ארג ויכלו באפס תקוה׃

7 זכר כי־רוח חיי לא־תשוב עיני לראות טוב׃

8 לא־תשורני עין ראי עיניך בי ואינני׃

9 כלה ענן וילך כן יורד אול לא יעלה׃

10 לא־ישוב עוד לביתו ולא־יכירנו עוד מקמו׃

11 גם־אני לא אחשך פי א‍דברה בצר רוחי אשיחה במר נפשי׃

12 ה‍ים־אני אם־תנין כי־תשים עלי משמר׃

13 כי־אמרתי תנחמני ערשי ישא בשיחי משכבי׃

14 וחתתני בחלמות ומחזינות תבעתני׃

15 ותבחר מחנק נפשי מות מעצמותי׃

16 מאסתי לא־לעלם אחיה חדל ממני כי־הבל ימי׃

17 מה־אנוש כי תגדלנו וכי־תשית אליו לבך׃

18 ותפקדנו לבקרים לרגעים תבחננו׃

19 כמה לא־תשעה ממני לא־תרפני עד־בלעי רקי׃

20 חטאתי מה אפעל ׀ לך נצר האדם למה שמתני למפגע לך ואהיה עלי למשא׃

21 ומה ׀ לא־תשא פשעי ותעביר את־עוני כי־עתה לעפר אשכב ושחרתני ואינני׃ פ


<< Job 7 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible