איוב 8

<< איוב 8 >>
Job 8 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויען בלדד השוחי ויאמר ׃

2 עד־אן תמלל־אלה ורוח כביר אמרי־פיך׃

3 האל יעות משפט ואםש־די יעות־צדק׃

4 אם־בניך חטאו־לו וישלחם ביד־פשעם׃

5 אם־אתה תשחר אל־אל ואלש־די תתחנן׃

6 אם־זך וישר אתה כי־עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך׃

7 והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד׃

8 כי־שאל־נא לדר רישון וכונן לחקר אבותם׃

9 כי־תמול אנחנו ולא נדע כי צל ימינו עלי־ארץ׃

10 הלא־הם יורוך יאמרו לך ומלבם יוצאו מלים׃

11 היגאה־גמא בלא בצה ישגה־אחו בלי־מים׃

12 עדנו באבו לא יקטף ולפני כל־חציר ייבש׃

13 כן ארחות כל־שכחי אל ותקות חנף תאבד׃

14 אשר־יקוט כסלו ובית עכביש מבטחו׃

15 ישען על־ביתו ולא יעמד יחזיק בו ולא יקום׃

16 רטב הוא לפני־שמש ועל גנתו ינקתו תצא׃

17 על־גל שרשיו יסבכו בית אבנים יחזה׃

18 אם־יבלענו ממקומו וכחש בו לא ראיתיך׃

19 הן־הוא משוש דרכו ומעפר אחר יצמחו׃

20 הן־אל לא ימאס־תם ולא־יחזיק ביד־מרעים׃

21 עד־ימלה שחוק פיך ושפתיך תרועה׃

22 שנאיך ילבשו־בשת ואהל רשעים איננו׃ פ


<< Job 8 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible