איוב 9

<< איוב 9 >>
Job 9 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויען איוב ויאמר׃

2 אמנם ידעתי כי־כן ומה־יצדק אנוש עם־אל׃

3 אם־יחפץ לריב עמו לא־יעננו אחת מני־אלף׃

4 חכם לבב ואמיץ כח מי־הקשה אליו וישלם׃

5 המעתיק הרים ולא ידעו אשר הפכם באפו׃

6 המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון ׃

7 האמר לחרס ולא יזרח ובעד כוכבים יחתם׃

8 נטה שמים לבדו ודורך על־במתי ים׃

9 עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃

10 עשה גדלות עד־אין חקר ונפלאות עד־אין מספר׃

11 הן יעבר עלי ולא אראה ויחלף ולא־אבין לו׃

12 הן יחתף מי ישיבנו מי־יאמר אליו מה־תעשה׃

13 אלוה לא־ישיב אפו [תחתו כ] (תחתיו ק) חחו עזרי רהב׃

14 אף כי־אנכי אעננו אבחרה דברי עמו׃

15 אשר אם־צדקתי לא אענה למשפטי אתחנן׃

16 אם־קראתי ויענני לא־אאמין כי־יאזין קולי׃

17 אשר־בשערה ישופני והרבה פצעי חנם׃

18 לא־יתנני השב רוחי כי ישבעני ממררים׃

19 אם־לכח אמיץ הנה ואם־למשפט מי יועידני׃

20 אם־אצדק פי ירשיעני תם־אני ויעקשני׃

21 תם־אני לא־אדע נפשי אמאס חיי׃

22 אחת היא על־כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה׃

23 אםש־וט ימית פתאם למסת נקים ילעג׃

24 ארץ ׀ נתנה ביד־רשע פני־שפטיה יכסה אם־לא אפוא מי־הוא׃

25 וימי קלו מני־רץ ברחו לא־ראו טובה׃

26 חלפו עם־אניות אבה כנשר יטוש עלי־אכל׃

27 אם־אמרי אשכחה שיחי אעזבה פני ואבליגה׃

28 יגרתי כל־עצבתי ידעתי כי־לא תנקני׃

29 אנכי ארשע למה־זה הבל איגע׃

30 אם־התרחצתי [במו כ] (במי־שלג ק) והזכותי בבר כפי׃

31 אז בשחת תטבלני ותעבוני שלמותי׃

32 כי־לא־איש כמני אעננו נבוא יחדו במשפט׃

33 לא יש־בינינו מוכיח ישת ידו על־שנינו׃

34 יסר מעלי שבטו ואמתו אל־תבעתני׃

35 אדברה ולא איראנו כי לא־כן אנכי עמדי׃


<< Job 9 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible