איוב 3

<< איוב 3 >>
Job 3 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 אחרי־כן פתח איוב את־פיהו ויקלל את־יומו׃ פ 2 ויען איוב ויאמר׃

3 יאבד יום אולד בו והלילה אמר הרה גבר׃

4 היום ההוא יהי חשך אל־ידרשהו אלוה ממעל ואל־תופע עליו נהרה׃

5 יגאלהו חשך וצלמות תשכן־עליו עננה יבעתהו כמרירי יום׃

6 הלילה ההוא יקחהו אפל אל־יחד בימי שנה במספר ירחים אל־יבא׃

7 הנה הלילה ההוא יהי גלמוד אל־תבא רננה בו׃

8 יקבהו אררי־יום העתידים ערר לויתן׃

9 יחשכו כוכבי נשפו יקו־לאור ואין ואל־יראה בעפעפי־שחר׃

10 כי לא סגר דלתי בטני ויסתר עמל מעיני׃

11 למה לא מרחם אמות מבטן יצאתי ואגוע׃

12 מדוע קדמוני ברכים ומהש־דים כי אינק׃

13 כי־עתה שכבתי ואשקוט ישנתי אז ׀ ינוח לי׃

14 עם־מלכים ויעצי ארץ הבנים חרבות למו׃

15 או עםש־רים זהב להם הממלאים בתיהם כסף׃

16 או כנפל טמון לא אהיה כעללים לא־ראו אור׃

17 שם רשעים חדלו רגז ושם ינוחו יגיעי כח׃

18 יחד אסירים שאננו לא מעו קול נגש׃

19 קטן וגדול שם הוא ועבד חפשי מאדניו׃

20 למה יתן לעמל אור וחיים למרי נפש׃

21 המחכים למות ואיננו ויחפרהו ממטמונים׃

22 השמחים אלי־גיל ישישו כי ימצאו־קבר׃

23 לגבר אשר־דרכו נסתרה ויסך אלוה בעדו׃

24 כי־לפני לחמי אנחתי תבא ויתכו כמים שאגתי׃

25 כי פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגרתי יבא לי׃

26 לא שלותי ׀ ולא שקטתי ולא־נחתי ויבא רגז׃ פ


<< Job 3 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible