איוב 18

<< איוב 18 >>
Job 18 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויען בלדד השחי ויאמר׃

2 עד־אנה ׀ תשימון קנצי למלין תבינו ואחר נדבר׃

3 מדוע נחשבנו כבהמה נטמינו בעיניכם׃

4 טרף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ ויעתק־צור ממקמו׃

5 גם אור רשעים ידעך ולא־יגה שביב אשו׃

6 אור חשך באהלו ונרו עליו ידעך׃

7 יצרו צעדי אונו ותשליכהו עצתו׃

8 כי־שלח ברשת ברגליו ועלש־בכה יתהלך׃

9 יאחז בעקב פח יחזק עליו צמים׃

10 טמון בארץ חבלו ומלכדתו עלי נתיב׃

11 סביב בעתהו בלהות והפיצהו לרגליו׃

12 יהי־רעב אנו ואיד נכון לצלעו׃

13 יאכל בדי עורו יאכל בדיו בכור מות׃

14 ינתק מאהלו מבטחו ותצעדהו למלך בלהות׃

15 תשכון באהלו מבלי־לו יזרה על־נוהו גפרית׃

16 מתחת שרשיו יבשו וממעל ימל קצירו׃

17 זכרו־אבד מני־ארץ ולא־שם לו על־פני־חוץ׃

18 יהדפהו מאור אל־חשך ומתבל ינדהו׃

19 לא נין לו ולא־נכד בעמו ואין ריד במגוריו׃

20 על־יומו נשמו אחרנים וקדמנים אחזו שער׃

21 אך־אלה משכנות עול וזה מקום לא־ידע־אל׃ ס


<< Job 18 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible