איוב 17

<< איוב 17 >>
Job 17 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 רוחי חבלה ימי נזעכו קברים לי׃

2 אם־לא התלים עמדי ובהמרותם תלן עיני׃

3 שימה־נא ערבני עמך מי הוא לידי יתקע׃

4 כי־לבם צפנת משכל על־כן לא תרמם׃

5 לחלק יגיד רעים ועיני בניו תכלנה׃

6 והצגני למשל עמים ותפת לפנים אהיה׃

7 ותכה מכעש עיני ויצרי כצל כלם׃

8 ישמו ישרים על־זאת ונקי על־חנף יתערר׃

9 ויאחז צדיק דרכו וטהר־ידים יסיף אמץ׃

10 ואולם כלם תשבו ובאו נא ולא־אמצא בכם חכם׃

11 ימי עברו זמתי נתקו מורשי לבבי׃

12 לילה ליום ישימו אור קרוב מפני־חשך׃

13 אם־אקוה שאול ביתי בחשך רפדתי יצועי׃

14 לשחת קראתי אבי אתה אמי ואחתי לרמה׃

15 ואיה אפו תקותי ותקותי מי ישורנה׃

16 בדי שאל תרדנה אם־יחד על־עפר נחת׃ ס


<< Job 17 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible