איוב 19

<< איוב 19 >>
Job 19 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויען איוב ויאמר׃

2 עד־אנה תוגיון נפשי ותדכאונני במלים׃

3 זה עשר פעמים תכלימוני לא־תבשו תהכרו־לי׃

4 ואף־אמנם שגיתי אתי תלין משוגתי׃

5 אם־אמנם עלי תגדילו ותוכיחו עלי חרפתי ׃

6 דעו־אפו כי־אלוה עותני ומצודו עלי הקיף׃

7 הן אצעק חמס ולא אענה אשוע ואין משפט׃

8 ארחי גדר ולא אעבור ועל נתיבותי חשך ישים׃

9 כבודי מעלי הפשיט ויסר עטרת ראשי׃

10 יתצני סביב ואלך ויסע כעץ תקותי׃

11 ויחר עלי אפו ויחשבני לו כצריו׃

12 יחד ׀ יבאו גדודיו ויסלו עלי דרכם ויחנו סביב לאהלי׃

13 אחי מעלי הרחיק וידעי אך־זרו ממני׃

14 חדלו קרובי ומידעי שכחוני׃

15 גרי ביתי ואמהתי לזר תחשבני נכרי הייתי בעיניהם׃

16 לעבדי קראתי ולא יענה במו־פי אתחנן־לו׃

17 רוחי זרה לאשתי וחנתי לבני בטני׃

18 גם־עוילים מאסו בי אקומה וידברו־בי׃

19 תעבוני כל־מתי סודי וזה־אהבתי נהפכו־בי׃

20 בעורי ובבשרי דבקה עצמי ואתמלטה בעור שני׃

21 חנני חנני אתם רעי כי יד־אלוה נגעה בי׃

22 למה תרדפני כמו־אל ומבשרי לא תשבעו׃

23 מי־יתן אפו ויכתבון מלי מי־יתן בספר ויחקו׃

24 בעט־ברזל ועפרת לעד בצור יחצבון׃

25 ואני ידעתי גאלי חי ואחרון על־עפר יקום׃

26 ואחר עורי נקפו־זאת ומבשרי אחזה אלוה׃

27 אשר אני ׀ אחזה־לי ועיני ראו ולא־זר כלו כליתי בחקי׃

28 כי תאמרו מה־נרדף־לו ושרש דבר נמצא־בי׃

29 גורו לכם ׀ מפני־חרב כי־חמה עונות חרב למען תדעון [שדין כ] (שדון׃ ק) ס


<< Job 19 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible