איוב 20

<< איוב 20 >>
Job 20 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויען צפר הנעמתי ויאמר׃

2 לכן שעפי ישיבוני ובעבור חושי בי׃

3 מוסר כלמתי אשמע ורוח מבינתי יענני׃

4 הזאת ידעת מני־עד מני שים אדם עלי־ארץ׃

5 כי רננת רשעים מקרוב ושמחת חנף עדי־רגע׃

6 אם־יעלה לשמים שיאו וראשו לעב יגיע׃

7 כגללו לנצח יאבד ראיו יאמרו איו׃

8 כחלום יעוף ולא ימצאוהו וידד כחזיון לילה׃

9 עין זפתו ולא תוסיף ולא־עוד תשורנו מקומו׃

10 בניו ירצו דלים וידיו תשבנה אונו׃

11 עצמותיו מלאו [עלומו כ] (עלומיו ק) ועמו על־עפר תשכב׃

12 אם־תמתיק בפיו רעה יכחידנה תחת לשונו׃

13 יחמל עליה ולא יעזבנה וימנענה בתוך חכו׃

14 לחמו במעיו נהפך מרורת פתנים בקרבו׃

15 חיל בלע ויקאנו מבטנו יורשנו אל׃

16 ראש־פתנים יינק תהרגהו לשון אפעה׃

17 אל־ירא בפלגות נהרי נחלי דבש וחמאה׃

18 משיב יגע ולא יבלע כחיל תמורתו ולא יעלס׃

19 כי־רצץ עזב דלים בית גזל ולא יבנהו׃

20 כי ׀ לא־ידע שלו בבטנו בחמודו לא ימלט׃

21 אין־שריד לאכלו על־כן לא־יחיל טובו׃

22 במלאות פקו יצר לו כל־יד עמל תבואנו׃

23 יהי ׀ למלא בטנו ישלח־בו חרון אפו וימטר עלימו בלחומו׃

24 יברח מנשק ברזל תחלפהו קשת נחושה׃

25 שלף ויצא מגוה וברק ממררתו יהלך עליו אמים׃

26 כל־חשך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא־נפח ירע שריד באהלו׃

27 יגלו שמים עונו וארץ מתקוממה לו׃

28 יגל יבול ביתו נגרות ביום אפו׃

29 זה ׀ חלק־אדם רשע מאלהים ונחלת אמרו מאל׃ פ


<< Job 20 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible