Matthew 9:10
New International Version
While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples.

New Living Translation
Later, Matthew invited Jesus and his disciples to his home as dinner guests, along with many tax collectors and other disreputable sinners.

English Standard Version
And as Jesus reclined at table in the house, behold, many tax collectors and sinners came and were reclining with Jesus and his disciples.

New American Standard Bible
Then it happened that as Jesus was reclining at the table in the house, behold, many tax collectors and sinners came and were dining with Jesus and His disciples.

King James Bible
And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples.

Holman Christian Standard Bible
While He was reclining at the table in the house, many tax collectors and sinners came as guests to eat with Jesus and His disciples.

International Standard Version
While he was having dinner at Matthew's home, many tax collectors and sinners arrived and began eating with Jesus and his disciples.

NET Bible
As Jesus was having a meal in Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with Jesus and his disciples.

Aramaic Bible in Plain English
And when they reclined in the house, tax gatherers and many sinners came, and they reclined to eat with Yeshua and with his disciples.

GOD'S WORD® Translation
Later Jesus was having dinner at Matthew's house. Many tax collectors and sinners came to eat with Jesus and his disciples.

Jubilee Bible 2000
And it came to pass, as he sat at food in his house, behold, many publicans and sinners that had come sat down at the table with Jesus and his disciples.

King James 2000 Bible
And it came to pass, as Jesus sat to eat in the house, behold, many tax collectors and sinners came and sat down with him and his disciples.

American King James Version
And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples.

American Standard Version
And it came to pass, as he sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with Jesus and his disciples.

Douay-Rheims Bible
And it came to pass as he was sitting at meat in the house, behold many publicans and sinners came, and sat down with Jesus and his disciples.

Darby Bible Translation
And it came to pass, as he lay at table in the house, that behold, many tax-gatherers and sinners came and lay at table with Jesus and his disciples.

English Revised Version
And it came to pass, as he sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with Jesus and his disciples.

Webster's Bible Translation
And it came to pass, as Jesus sat at table in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples.

Weymouth New Testament
And while He was reclining at table, a large number of tax-gathers and notorious sinners were of the party with Jesus and His disciples.

World English Bible
It happened as he sat in the house, behold, many tax collectors and sinners came and sat down with Jesus and his disciples.

Young's Literal Translation
And it came to pass, he reclining (at meat) in the house, that lo, many tax-gatherers and sinners having come, were lying (at meat) with Jesus and his disciples,

Mattheus 9:10 Afrikaans PWL
Toe hulle in die huis aan tafel skuinsgelê het, het daar baie belastinggaarders en sondaars saam met Yeshua en Sy studentevolgelinge aan tafel kom skuinslê.

Mateu 9:10 Albanian
Dhe ndodhi që, kur Jezusi u ul në tryezë në shtëpi, erdhën shumë tagrambledhës dhe mëkatarë dhe u ulën në tryezë bashkë me të dhe me dishepujt e tij.

ﻣﺘﻰ 9:10 Arabic: Smith & Van Dyke
وبينما هو متكئ في البيت اذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 9:10 Armenian (Western): NT
Տունը սեղան նստած՝՝ ատենը՝ ահա՛ ուրիշ շատ մաքսաւորներ եւ մեղաւորներ եկած ու սեղան նստած էին Յիսուսի եւ անոր աշակերտներուն հետ:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  9:10 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta guertha cedin Iesus haren etchean mahainean iarriric cegoela, huná, anhitz publicano eta vicitze gaichtotacoric ethorriric, iar baitzitecen mahainean Iesusequin eta haren discipuluequin.

Dyr Mathäus 9:10 Bavarian
Dyr Iesen war aft bei n Mathäusn bei n Össn, und mit iem und seine Jünger warnd aau aynn Hauffen Zollner und Sünder zo dönn Föstmaal kemmen.

Матей 9:10 Bulgarian
И когато бе седнал на трапезата в къщата, ето, мнозина бирници и грешници дойдоха и насядаха с Исуса и с учениците Му.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌在屋子裡坐席,這時候來了許多稅吏和罪人,與耶穌和他的門徒們一同坐席。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣在屋子里坐席,这时候来了许多税吏和罪人,与耶稣和他的门徒们一同坐席。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌在屋裡坐席的時候,有好些稅吏和罪人來,與耶穌和他的門徒一同坐席。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣在屋里坐席的时候,有好些税吏和罪人来,与耶稣和他的门徒一同坐席。

馬 太 福 音 9:10 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 在 屋 裡 坐 席 的 時 候 , 有 好 些 稅 吏 和 罪 人 來 , 與 耶 穌 和 他 的 門 徒 一 同 坐 席 。

馬 太 福 音 9:10 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 在 屋 里 坐 席 的 时 候 , 有 好 些 税 吏 和 罪 人 来 , 与 耶 稣 和 他 的 门 徒 一 同 坐 席 。

Evanðelje po Mateju 9:10 Croatian Bible
Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima.

Matouš 9:10 Czech BKR
I stalo se, když seděl za stolem v domu jeho, a aj, mnozí celní a hříšníci přišedše, stolili s Ježíšem a s učedlníky jeho.

Matthæus 9:10 Danish
Og det skete, da han sad til Bords i Huset, se, da kom der mange Toldere og Syndere og sade til Bords med Jesus og hans Disciple.

Mattheüs 9:10 Dutch Staten Vertaling
En het geschiedde, als Hij in het huis van Mattheus aanzat, ziet, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan, met Jezus en Zijn discipelen.

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.

Westcott and Hort 1881
Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδού, πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδού, πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ ἰδού, πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και εγενετο αυτου ανακειμενου εν τη οικια και ιδου πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι ελθοντες συνανεκειντο τω ιησου και τοις μαθηταις αυτου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και εγενετο αυτου ανακειμενου εν τη οικια ιδου πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι ελθοντες συνανεκειντο τω ιησου και τοις μαθηταις αυτου

Stephanus Textus Receptus 1550
και εγενετο αυτου ανακειμενου εν τη οικια και ιδου πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι ελθοντες συνανεκειντο τω ιησου και τοις μαθηταις αυτου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Και εγενετο αυτου ανακειμενου εν τη οικια, και ιδου, πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι ελθοντες συνανεκειντο τω Ιησου και τοις μαθηταις αυτου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και εγενετο αυτου ανακειμενου εν τη οικια και ιδου πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι ελθοντες συνανεκειντο τω ιησου και τοις μαθηταις αυτου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και εγενετο αυτου ανακειμενου εν τη οικια και ιδου πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι ελθοντες συνανεκειντο τω ιησου και τοις μαθηταις αυτου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai egeneto autou anakeimenou en tē oikia, kai idou polloi telōnai kai hamartōloi elthontes synanekeinto tō Iēsou kai tois mathētais autou.

Kai egeneto autou anakeimenou en te oikia, kai idou polloi telonai kai hamartoloi elthontes synanekeinto to Iesou kai tois mathetais autou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai egeneto autou anakeimenou en tē oikia, kai idou polloi telōnai kai hamartōloi elthontes synanekeinto tō Iēsou kai tois mathētais autou.

Kai egeneto autou anakeimenou en te oikia, kai idou polloi telonai kai hamartoloi elthontes synanekeinto to Iesou kai tois mathetais autou.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:10 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai egeneto autou anakeimenou en tē oikia idou polloi telōnai kai amartōloi elthontes sunanekeinto tō iēsou kai tois mathētais autou

kai egeneto autou anakeimenou en tE oikia idou polloi telOnai kai amartOloi elthontes sunanekeinto tO iEsou kai tois mathEtais autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:10 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai egeneto autou anakeimenou en tē oikia kai idou polloi telōnai kai amartōloi elthontes sunanekeinto tō iēsou kai tois mathētais autou

kai egeneto autou anakeimenou en tE oikia kai idou polloi telOnai kai amartOloi elthontes sunanekeinto tO iEsou kai tois mathEtais autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:10 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai egeneto autou anakeimenou en tē oikia kai idou polloi telōnai kai amartōloi elthontes sunanekeinto tō iēsou kai tois mathētais autou

kai egeneto autou anakeimenou en tE oikia kai idou polloi telOnai kai amartOloi elthontes sunanekeinto tO iEsou kai tois mathEtais autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:10 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai egeneto autou anakeimenou en tē oikia kai idou polloi telōnai kai amartōloi elthontes sunanekeinto tō iēsou kai tois mathētais autou

kai egeneto autou anakeimenou en tE oikia kai idou polloi telOnai kai amartOloi elthontes sunanekeinto tO iEsou kai tois mathEtais autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:10 Westcott/Hort - Transliterated
kai egeneto autou anakeimenou en tē oikia kai idou polloi telōnai kai amartōloi elthontes sunanekeinto tō iēsou kai tois mathētais autou

kai egeneto autou anakeimenou en tE oikia kai idou polloi telOnai kai amartOloi elthontes sunanekeinto tO iEsou kai tois mathEtais autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:10 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai egeneto autou anakeimenou en tē oikia kai idou polloi telōnai kai amartōloi elthontes sunanekeinto tō iēsou kai tois mathētais autou

kai egeneto autou anakeimenou en tE oikia kai idou polloi telOnai kai amartOloi elthontes sunanekeinto tO iEsou kai tois mathEtais autou

Máté 9:10 Hungarian: Karoli
És lõn, a mikor õ letelepedék a házban, ímé sok vámszedõ és bûnös jött oda és letelepedtek Jézussal és az õ tanítványaival az asztalhoz.

La evangelio laŭ Mateo 9:10 Esperanto
Kaj dum li sidis cxe mangxo en la domo, jen multaj impostistoj kaj pekuloj venis kaj sidigxis tie kun Jesuo kaj liaj discxiploj.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 9:10 Finnish: Bible (1776)
Ja tapahtui, kuin hän atrioitsi huoneessa, katso, niin tuli monta Publikania ja syntistä, ja atrioitsivat Jesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa.

Matthieu 9:10 French: Darby
Et il arriva, comme il etait à table dans la maison, que voici, beaucoup de publicains et de pecheurs vinrent et se mirent à table avec Jesus et ses disciples;

Matthieu 9:10 French: Louis Segond (1910)
Comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples.

Matthieu 9:10 French: Martin (1744)
Et comme Jésus était à table dans la maison de [Matthieu], voici plusieurs péagers, et des gens de mauvaise vie, qui étaient venus là, se mirent à table avec Jésus et ses Disciples.

Matthaeus 9:10 German: Modernized
Und es begab sich, da er zu Tische saß im Hause, siehe, da kamen viel Zöllner und Sünder und saßen zu Tische mit Jesu und seinen Jüngern.

Matthaeus 9:10 German: Luther (1912)
Und es begab sich, da er zu Tische saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tische mit Jesu und seinen Jüngern.

Matthaeus 9:10 German: Textbibel (1899)
Und es geschah, als er zu Tische saß zu Hause, siehe da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen bei Jesus und seinen Jüngern.

Matteo 9:10 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed avvenne che, essendo Gesù a tavola in casa di Matteo, ecco, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e co’ suoi discepoli.

Matteo 9:10 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed avvenne che, essendo Gesù a tavola in casa, ecco, molti pubblicani e peccatori vennero, e si misero a tavola con Gesù, e co’ suoi discepoli.

MATIUS 9:10 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tatkala Yesus duduk makan di dalam rumah, maka banyaklah orang pemungut cukai dan orang berdosa pun datang duduk makan bersama-sama dengan Dia dan murid-murid-Nya.

Matthew 9:10 Kabyle: NT
Mi llan tețțen deg wexxam n Matta, aṭas n imekkasen akk-d yir imdanen i d-yusan, qqimen akk-d Sidna Ɛisa d inelmaden-is, tețțen yid-sen.

마태복음 9:10 Korean
예수께서 마태의 집에서 앉아 음식을 잡수실 때에 많은 세리와 죄인들이 와서 예수와 그 제자들과 함께 앉았더니

Matthaeus 9:10 Latin: Vulgata Clementina
Et factum est, discumbente eo in domo, ecce multi publicani et peccatores venientes, discumbebant cum Jesu, et discipulis ejus.

Sv. Matejs 9:10 Latvian New Testament
Un notika, kad Viņš atradās mājā pie galda, lūk, daudzi muitnieki un grēcinieki nāca un novietojās kopā ar Jēzu un Viņa mācekļiem.

Evangelija pagal Matà 9:10 Lithuanian
Kai Jėzus sėdėjo namuose prie stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jo ir Jo mokinių.

Matthew 9:10 Maori
A, i a ia e noho ana ki te kai i roto i te whare, na he tokomaha nga pupirikana me nga tangata hara i haere mai, i noho tahi ki a Ihu ratou ko ana akonga.

Matteus 9:10 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og det skjedde da han satt til bords i hans hus, se, da kom mange toldere og syndere og satt til bords med Jesus og hans disipler.

Mateo 9:10 Spanish: La Biblia de las Américas
Y sucedió que estando El sentado a la mesa en la casa, he aquí, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos.

Mateo 9:10 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y estando El sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y Sus discípulos.

Mateo 9:10 Spanish: Reina Valera Gómez
Y aconteció que estando Él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos.

Mateo 9:10 Spanish: Reina Valera 1909
Y aconteció que estando él sentado á la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente á la mesa con Jesús y sus discípulos.

Mateo 9:10 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y aconteció que estando él sentado a la mesa en su casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.

Mateus 9:10 Bíblia King James Atualizada Português
E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com Ele e seus discípulos.

Mateus 9:10 Portugese Bible
Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos.   

Matei 9:10 Romanian: Cornilescu
Pe cînd şedea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulţime de vameşi şi păcătoşi, şi au şezut la masă cu El şi cu ucenicii Lui.

От Матфея 9:10 Russian: Synodal Translation (1876)
И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его.

От Матфея 9:10 Russian koi8r
И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его.

Matthew 9:10 Shuar New Testament
N· ukunmasha Mateu jeen yurumuk pujai yajauch armia nu Israer-shuar Untsurφ Kßunkar Jesusa unuiniamurijiai irunar yurumiarmiayi.

Matteus 9:10 Swedish (1917)
När han därefter låg till bords i hans hus, kommo många publikaner och syndare dit och voro bordsgäster där, jämte Jesus och hans lärjungar.

Matayo 9:10 Swahili NT
Yesu alipokuwa nyumbani ameketi kula chakula, watoza ushuru wengi na wahalifu walikuja wakaketi pamoja naye na wanafunzi wake.

Mateo 9:10 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nangyari, na nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito, ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ay nagsirating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kaniyang mga alagad.

มัทธิว 9:10 Thai: from KJV
ต่อมาเมื่อพระเยซูเอนพระกายลงเสวยอยู่ในเรือน ดูเถิด มีคนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนเข้ามาเอนกายลงร่วมสำรับกับพระองค์และกับพวกสาวกของพระองค์

Matta 9:10 Turkish
Sonra İsa, Mattanın evinde sofrada otururken, birçok vergi görevlisiyle günahkâr gelip Onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturdu.

Матей 9:10 Ukrainian: NT
І сталось, як сидів Він за столом у господі, аж ось поприходило багато митників і грішників, та й посідали з Ним і з учениками його.

Matthew 9:10 Uma New Testament
Oti toe, Yesus pai' ana'guru-na ngkoni' hi tomi Matius, pai' wori' wo'o-ra topesingara' paja' pai' tau ntani' -na to ra'uli' ntodea dada'a kehi-ra tumai ngkoni' dohe-ra.

Ma-thi-ô 9:10 Vietnamese (1934)
Vả, đương khi Ðức Chúa Jêsus ngồi ăn tại nhà Ma-thi -ơ, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài.

Matthew 9:9
Top of Page
Top of Page