Mark 11:24
New International Version
Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.

New Living Translation
I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you've received it, it will be yours.

English Standard Version
Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.

New American Standard Bible
"Therefore I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them, and they will be granted you.

King James Bible
Therefore I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them.

Holman Christian Standard Bible
Therefore I tell you, all the things you pray and ask for--believe that you have received them, and you will have them.

International Standard Version
That is why I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours.

NET Bible
For this reason I tell you, whatever you pray and ask for, believe that you have received it, and it will be yours.

Aramaic Bible in Plain English
“Therefore I say to you, that everything that you pray and ask, believe that you are receiving it and you shall have it.”

GOD'S WORD® Translation
That's why I tell you to have faith that you have already received whatever you pray for, and it will be yours.

Jubilee Bible 2000
Therefore I say unto you that everything that ye ask for, praying, believe that ye receive it, and it shall come upon you.

King James 2000 Bible
Therefore I say unto you, whatever things you desire, when you pray, believe that you will receive them, and you shall have them.

American King James Version
Therefore I say to you, What things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them.

American Standard Version
Therefore I say unto you, All things whatsoever ye pray and ask for, believe that ye receive them, and ye shall have them.

Douay-Rheims Bible
Therefore I say unto you, all things, whatsoever you ask when ye pray, believe that you shall receive; and they shall come unto you.

Darby Bible Translation
For this reason I say to you, All things whatsoever ye pray for and ask, believe that ye receive it, and it shall come to pass for you.

English Revised Version
Therefore I say unto you, All things whatsoever ye pray and ask for, believe that ye have received them, and ye shall have them.

Webster's Bible Translation
Therefore I say to you, Whatever things ye desire when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them.

Weymouth New Testament
That is why I tell you, as to whatever you pray and make request for, if you believe that you have received it it shall be yours.

World English Bible
Therefore I tell you, all things whatever you pray and ask for, believe that you have received them, and you shall have them.

Young's Literal Translation
Because of this I say to you, all whatever -- praying -- ye do ask, believe that ye receive, and it shall be to you.

Markus 11:24 Afrikaans PWL
Ek sê daarom vir julle: ‘Alles wat julle in gebed vra, vertrou dat julle besig is om dit te ontvang en dit sal so wees vir jou

Marku 11:24 Albanian
Prandaj po ju them: Të gjitha ato që ju kërkoni duke lutur, besoni se do t'i merrni dhe ju do t'i merrni.

ﻣﺮﻗﺲ 11:24 Arabic: Smith & Van Dyke
لذلك اقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا ان تنالوه فيكون لكم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 11:24 Armenian (Western): NT
Ուստի կը յայտարարեմ ձեզի. “Ի՛նչ որ կը խնդրէք աղօթքով, հաւատացէ՛ք թէ պիտի ստանաք, ու պիտի ըլլայ ձեզի”:

Euangelioa S. Marc-en araura. 11:24 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Halacotz erraiten drauçuet, ceren-ere othoitz eguiten duçuela escaturen baitzarete, sinhetsaçue ecen recebituren duçuela: eta eguinen çaiçue.

Dyr Marx 11:24 Bavarian
Drum sag i enk: Allssand, um wasß ös bettß und bittß, dös kriegtß aau; müesstß grad dran glaaubn, däßß is schoon so guet wie habtß!

Марко 11:24 Bulgarian
Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
所以,我告訴你們:凡是你們所禱告和祈求的,當相信已經得著了。這樣,事情就將為你們成就。

中文标准译本 (CSB Simplified)
所以,我告诉你们:凡是你们所祷告和祈求的,当相信已经得着了。这样,事情就将为你们成就。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
所以我告訴你們,凡你們禱告祈求的,無論是什麼,只要信是得著的,就必得著。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
所以我告诉你们,凡你们祷告祈求的,无论是什么,只要信是得着的,就必得着。

馬 可 福 音 11:24 Chinese Bible: Union (Traditional)
所 以 我 告 訴 你 們 , 凡 你 們 禱 告 祈 求 的 , 無 論 是 甚 麼 , 只 要 信 是 得 著 的 , 就 必 得 著 。

馬 可 福 音 11:24 Chinese Bible: Union (Simplified)
所 以 我 告 诉 你 们 , 凡 你 们 祷 告 祈 求 的 , 无 论 是 甚 麽 , 只 要 信 是 得 着 的 , 就 必 得 着 。

Evanðelje po Marku 11:24 Croatian Bible
Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam!

Marek 11:24 Czech BKR
Protož pravím vám: Začež byste koli, modléce se, prosili, věřte, že vezmete, a staneť se vám.

Markus 11:24 Danish
Derfor siger jeg eder: Alt, hvad I bede om og begære, tror, at I have faaet det, saa skal det ske eder.

Markus 11:24 Dutch Staten Vertaling
Daarom zeg Ik u: Alle dingen, die gij biddende begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden.

Nestle Greek New Testament 1904
διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται ὑμῖν.

Westcott and Hort 1881
διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται ὑμῖν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται ὑμῖν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, Πάντα ὅσα ἂν προσευχόμενοι αἰτῆσθε, πιστεύετε ὅτι λαμβάνετε, καὶ ἔσται ὑμῖν.

Greek Orthodox Church 1904
διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα ἂν προσευχόμενοι αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι λαμβάνετε, καὶ ἔσται ὑμῖν.

Tischendorf 8th Edition
διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται ὑμῖν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, Πάντα ὅσα ἄν προσεύχομενοι αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι λαμβάνετε, καὶ ἔσται ὑμῖν.

Stephanus Textus Receptus 1550
διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν πάντα ὅσα ἄν προσεύχομενοι αἰτεῖσθε πιστεύετε ὅτι λαμβάνετέ καὶ ἔσται ὑμῖν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
δια τουτο λεγω υμιν παντα οσα προσευχεσθε και αιτεισθε πιστευετε οτι ελαβετε και εσται υμιν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
δια τουτο λεγω υμιν παντα οσα προσευχεσθε και αιτεισθε πιστευετε οτι ελαβετε και εσται υμιν

Stephanus Textus Receptus 1550
δια τουτο λεγω υμιν παντα οσα αν προσευχομενοι αιτεισθε πιστευετε οτι λαμβανετε και εσται υμιν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
δια τουτο λεγω υμιν, Παντα οσα αν προσευχομενοι αιτεισθε, πιστευετε οτι λαμβανετε, και εσται υμιν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
δια τουτο λεγω υμιν παντα οσα αν προσευχομενοι αιτησθε πιστευετε οτι λαμβανετε και εσται υμιν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
δια τουτο λεγω υμιν παντα οσα προσευχεσθε και αιτεισθε πιστευετε οτι ελαβετε και εσται υμιν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
dia touto legō hymin, panta hosa proseuchesthe kai aiteisthe, pisteuete hoti elabete, kai estai hymin.

dia touto lego hymin, panta hosa proseuchesthe kai aiteisthe, pisteuete hoti elabete, kai estai hymin.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
dia touto legō hymin, panta hosa proseuchesthe kai aiteisthe, pisteuete hoti elabete, kai estai hymin.

dia touto lego hymin, panta hosa proseuchesthe kai aiteisthe, pisteuete hoti elabete, kai estai hymin.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:24 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
dia touto legō umin panta osa proseuchesthe kai aiteisthe pisteuete oti elabete kai estai umin

dia touto legO umin panta osa proseuchesthe kai aiteisthe pisteuete oti elabete kai estai umin

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:24 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
dia touto legō umin panta osa an proseuchomenoi aitēsthe pisteuete oti lambanete kai estai umin

dia touto legO umin panta osa an proseuchomenoi aitEsthe pisteuete oti lambanete kai estai umin

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:24 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
dia touto legō umin panta osa an proseuchomenoi aiteisthe pisteuete oti lambanete kai estai umin

dia touto legO umin panta osa an proseuchomenoi aiteisthe pisteuete oti lambanete kai estai umin

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:24 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
dia touto legō umin panta osa an proseuchomenoi aiteisthe pisteuete oti lambanete kai estai umin

dia touto legO umin panta osa an proseuchomenoi aiteisthe pisteuete oti lambanete kai estai umin

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:24 Westcott/Hort - Transliterated
dia touto legō umin panta osa proseuchesthe kai aiteisthe pisteuete oti elabete kai estai umin

dia touto legO umin panta osa proseuchesthe kai aiteisthe pisteuete oti elabete kai estai umin

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:24 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
dia touto legō umin panta osa proseuchesthe kai aiteisthe pisteuete oti elabete kai estai umin

dia touto legO umin panta osa proseuchesthe kai aiteisthe pisteuete oti elabete kai estai umin

Márk 11:24 Hungarian: Karoli
Azért mondom néktek: A mit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.

La evangelio laŭ Marko 11:24 Esperanto
Pro tio mi diras al vi:Kion ajn vi petos, pregxante, kredu, ke vi tion jam ricevis, kaj vi gxin havos.

Evankeliumi Markuksen mukaan 11:24 Finnish: Bible (1776)
Sentähden sanon minä teille: kaikki, mitä te rukoillen anotte, se uskokaat saavanne; niin se tapahtuu teille.

Marc 11:24 French: Darby
C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et il vous sera fait.

Marc 11:24 French: Louis Segond (1910)
C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.

Marc 11:24 French: Martin (1744)
C'est pourquoi je vous dis : tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez, et il vous sera fait.

Markus 11:24 German: Modernized
Darum sage ich euch: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, daß ihr's empfangen werdet, so wird's euch werden.

Markus 11:24 German: Luther (1912)
Darum sage ich euch: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, daß ihr's empfangen werdet, so wird's euch werden.

Markus 11:24 German: Textbibel (1899)
Darum sage ich euch: alles, um was ihr betet und bittet, glaubet nur, daß ihr es empfangen, so wird es euch werden.

Marco 11:24 Italian: Riveduta Bible (1927)
Perciò vi dico: Tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute, e voi le otterrete.

Marco 11:24 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciò io vi dico: Tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le riceverete, e voi le otterrete.

MARKUS 11:24 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sebab itu Aku berkata kepadamu: Barang apa yang kamu pohonkan dan pinta, jikalau kamu yakin seolah-olah sudah kamu terima, niscaya kamu akan beroleh.

Mark 11:24 Kabyle: NT
Daymi i wen-qqaṛeɣ : kra wayen ara tessutrem i Ṛebbi di tẓallit, amnet belli yewweḍ-ikkun-id yerna a wen-d-ițțunefk.

마가복음 11:24 Korean
그러므로 내가 너희에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라 그리하면 너희에게 그대로 되리라

Marcus 11:24 Latin: Vulgata Clementina
Propterea dico vobis, omnia quæcumque orantes petitis, credite quia accipietis, et evenient vobis.

Sv. Marks 11:24 Latvian New Testament
Tāpēc es jums saku: visu, ko jūs, Dievu lūgdami, lūgsiet, ticiet, ka jūs saņemsiet; un tas jums notiks.

Evangelija pagal Morkø 11:24 Lithuanian
Todėl sakau jums: ko tik prašote melsdamiesi, tikėkite, kad gaunate, ir jūs turėsite.

Mark 11:24 Maori
Koia ahau ka mea nei ki a koutou, Ko nga mea katoa e tono ai koutou ina inoi, me whakapono ka riro mai i a koutou, a ka whiwhi koutou.

Markus 11:24 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Derfor sier jeg eder: Alt det I beder om og begjærer, tro bare at I har fått det, så skal det vederfares eder.

Marcos 11:24 Spanish: La Biblia de las Américas
Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido, y os serán concedidas .

Marcos 11:24 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido, y les serán concedidas .

Marcos 11:24 Spanish: Reina Valera Gómez
Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.

Marcos 11:24 Spanish: Reina Valera 1909
Por tanto, os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis, y os vendrá.

Marcos 11:24 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Por tanto, os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis, y os vendrá.

Marcos 11:24 Bíblia King James Atualizada Português
Portanto, vos afirmo: Tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá.

Marcos 11:24 Portugese Bible
Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis.   

Marcu 11:24 Romanian: Cornilescu
De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, cînd vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi -l veţi avea.

От Марка 11:24 Russian: Synodal Translation (1876)
Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам.

От Марка 11:24 Russian koi8r
Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, --и будет вам.

Mark 11:24 Shuar New Testament
Tuma asamtai Tßjarme, Ashφ Yus ßujkuram searmena nuna suramsattarme. "Wi seajna nuna Yamßi takakjai" tu Enentßimkiurmeka, Wßinkißttarme.

Markus 11:24 Swedish (1917)
Därför säger jag eder: Allt vad I bedjen om och begären, tron att det är eder givet; och det skall ske eder så.

Marko 11:24 Swahili NT
Kwa hiyo nawaambieni, mnaposali na kuomba kitu, aminini kwamba mmekipokea, nanyi mtapewa.

Marcos 11:24 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na, at inyong kakamtin.

มาระโก 11:24 Thai: from KJV
เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น

Markos 11:24 Turkish
Bunun için size diyorum ki, duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın, dileğiniz yerine gelecektir.

Марко 11:24 Ukrainian: NT
Тим глаголю вам: Усе, чого молячись просите, віруйте, що одержите, й буде вам.

Mark 11:24 Uma New Testament
Jadi', pe'epei lolita-ku toi: Ane mosampaya-koi mperapi' napa-napa, pangala' -mi-hana kanawai' -nimi Alata'ala napa to niperapi', pai' bate nitarima.

Maùc 11:24 Vietnamese (1934)
Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.

Mark 11:23
Top of Page
Top of Page