Luke 7:36
New International Version
When one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee's house and reclined at the table.

New Living Translation
One of the Pharisees asked Jesus to have dinner with him, so Jesus went to his home and sat down to eat.

English Standard Version
One of the Pharisees asked him to eat with him, and he went into the Pharisee’s house and reclined at table.

Berean Study Bible
Then one of the Pharisees invited Jesus to eat with him, and He entered the Pharisee’s house and reclined at the table.

New American Standard Bible
Now one of the Pharisees was requesting Him to dine with him, and He entered the Pharisee's house and reclined at the table.

King James Bible
And one of the Pharisees desired him that he would eat with him. And he went into the Pharisee's house, and sat down to meat.

Holman Christian Standard Bible
Then one of the Pharisees invited Him to eat with him. He entered the Pharisee's house and reclined at the table.

International Standard Version
Now one of the Pharisees invited Jesus to eat with him. So he went to the Pharisee's home and took his place at the table.

NET Bible
Now one of the Pharisees asked Jesus to have dinner with him, so he went into the Pharisee's house and took his place at the table.

Aramaic Bible in Plain English
But one of the Pharisees came asking him to eat with him and he entered the Pharisee's house and he reclined.

GOD'S WORD® Translation
One of the Pharisees invited Jesus to eat with him. Jesus went to the Pharisee's house and was eating at the table.

Jubilee Bible 2000
And one of the Pharisees asked him if he would eat with him. And he went into the Pharisee's house and sat down to food.

King James 2000 Bible
And one of the Pharisees asked him that he would eat with him. And he went into the Pharisee's house, and sat down to eat.

American King James Version
And one of the Pharisees desired him that he would eat with him. And he went into the Pharisee's house, and sat down to meat.

American Standard Version
And one of the Pharisees desired him that he would eat with him. And he entered into the Pharisee's house, and sat down to meat.

Douay-Rheims Bible
And one of the Pharisees desired him to eat with him. And he went into the house of the Pharisee, and sat down to meat.

Darby Bible Translation
But one of the Pharisees begged him that he would eat with him. And entering into the house of the Pharisee he took his place at table;

English Revised Version
And one of the Pharisees desired him that he would eat with him. And he entered into the Pharisee's house, and sat down to meat.

Webster's Bible Translation
And one of the Pharisees desired him that he would eat with him. And he went into the Pharisee's house, and sat down at table.

Weymouth New Testament
Now one of the Pharisees repeatedly invited Him to a meal at his house; so He entered the house and reclined at the table.

World English Bible
One of the Pharisees invited him to eat with him. He entered into the Pharisee's house, and sat at the table.

Young's Literal Translation
And a certain one of the Pharisees was asking him that he might eat with him, and having gone into the house of the Pharisee he reclined (at meat),

Lukas 7:36 Afrikaans PWL
Een van die Fariseërs het Hom genooi om by hom te eet en Hy het in die huis van die Fariseër gegaan en aan tafel gaan skuinslê.

Luka 7:36 Albanian
Një nga farisenjtë e ftoi atë të hajë bashkë me të; dhe ai hyri në shtëpinë e fariseut dhe u ul në tryezë.

ﻟﻮﻗﺎ 7:36 Arabic: Smith & Van Dyke
وسأله واحد من الفريسيين ان يأكل معه فدخل بيت الفريسي واتكأ.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 7:36 Armenian (Western): NT
Փարիսեցիներէն մէկը կը թախանձէր՝ որ ան իրեն հետ հաց ուտէ: Ան ալ մտաւ Փարիսեցիին տունը ու սեղան նստաւ:

Euangelioa S. Luc-en araura.  7:36 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta othoitz eguin cieçon Phariseu batec harequin ian leçan, eta sarthuric Phariseuaren etchean, iar cedin mahainean.

Dyr Laux 7:36 Bavarian
Ayn Mauch hiet önn Iesenn zo n Össn eingladn, und daa gieng yr hin und glögt si eyn n Tish zuehin.

Лука 7:36 Bulgarian
И един от фарисеите Го покани да яде с него; и Той влезе във фарисеевата къща и седна на трапезата.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
有一個法利賽人請耶穌與他一起吃飯,耶穌就進到那法利賽人的家裡坐席。

中文标准译本 (CSB Simplified)
有一个法利赛人请耶稣与他一起吃饭,耶稣就进到那法利赛人的家里坐席。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
有一個法利賽人請耶穌和他吃飯,耶穌就到法利賽人家裡去坐席。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
有一个法利赛人请耶稣和他吃饭,耶稣就到法利赛人家里去坐席。

路 加 福 音 7:36 Chinese Bible: Union (Traditional)
有 一 個 法 利 賽 人 請 耶 穌 和 他 吃 飯 ; 耶 穌 就 到 法 利 賽 人 家 裡 去 坐 席 。

路 加 福 音 7:36 Chinese Bible: Union (Simplified)
有 一 个 法 利 赛 人 请 耶 稣 和 他 吃 饭 ; 耶 稣 就 到 法 利 赛 人 家 里 去 坐 席 。

Evanðelje po Luki 7:36 Croatian Bible
Neki farizej pozva Isusa da bi blagovao s njime. On uđe u kuću farizejevu i priđe stolu.

Lukáš 7:36 Czech BKR
Prosil ho pak jeden z farizeů, aby jedl s ním. Pročež všed do domu toho farizea, posadil se za stůl.

Lukas 7:36 Danish
Men en af Farisæerne bad ham om, at han vilde spise med ham; og han gik ind i Farisæerens Hus og satte sig til Bords.

Lukas 7:36 Dutch Staten Vertaling
En een der Farizeen bad Hem, dat Hij met hem ate; en ingegaan zijnde in des Farizeers huis, zat Hij aan.

Nestle Greek New Testament 1904
Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ’ αὐτοῦ· καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Φαρισαίου κατεκλίθη.

Westcott and Hort 1881
Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ' αὐτοῦ· καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Φαρισαίου κατεκλίθη.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ' αὐτοῦ· καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Φαρισαίου κατεκλίθη.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ’ αὐτοῦ· καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Φαρισαίου ἀνεκλίθη.

Greek Orthodox Church 1904
Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ’ αὐτοῦ· καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Φαρισαίου ἀνεκλίθη.

Tischendorf 8th Edition
Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ’ αὐτοῦ· καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Φαρισαίου κατεκλίθη.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ’ αὐτοῦ· καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἶκὶαν τοῦ Φαρισαίου ἀνεκλίθη.

Stephanus Textus Receptus 1550
Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ' αὐτοῦ καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἶκὶαν τοῦ Φαρισαίου ἀνεκλίθη

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ηρωτα δε τις αυτον των φαρισαιων ινα φαγη μετ αυτου και εισελθων εις τον οικον του φαρισαιου κατεκλιθη

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ηρωτα δε τις αυτον των φαρισαιων ινα φαγη μετ αυτου και εισελθων εις τον οικον του φαρισαιου κατεκλιθη

Stephanus Textus Receptus 1550
ηρωτα δε τις αυτον των φαρισαιων ινα φαγη μετ αυτου και εισελθων εις την οικιαν του φαρισαιου ανεκλιθη

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Ηρωτα δε τις αυτον των Φαρισαιων ινα φαγη μετ αυτου· και εισελθων εις την οικιαν του Φαρισαιου ανεκλιθη.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ηρωτα δε τις αυτον των φαρισαιων ινα φαγη μετ αυτου και εισελθων εις την οικιαν του φαρισαιου ανεκλιθη

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ηρωτα δε τις αυτον των φαρισαιων ινα φαγη μετ αυτου και εισελθων εις τον οικον του φαρισαιου κατεκλιθη

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Ērōta de tis auton tōn Pharisaiōn hina phagē met’ autou; kai eiselthōn eis ton oikon tou Pharisaiou kateklithē.

erota de tis auton ton Pharisaion hina phage met’ autou; kai eiselthon eis ton oikon tou Pharisaiou kateklithe.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Ērōta de tis auton tōn Pharisaiōn hina phagē met' autou; kai eiselthōn eis ton oikon tou Pharisaiou kateklithē.

erota de tis auton ton Pharisaion hina phage met' autou; kai eiselthon eis ton oikon tou Pharisaiou kateklithe.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 7:36 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ērōta de tis auton tōn pharisaiōn ina phagē met autou kai eiselthōn eis ton oikon tou pharisaiou kateklithē

ErOta de tis auton tOn pharisaiOn ina phagE met autou kai eiselthOn eis ton oikon tou pharisaiou kateklithE

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 7:36 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ērōta de tis auton tōn pharisaiōn ina phagē met autou kai eiselthōn eis tēn oikian tou pharisaiou aneklithē

ErOta de tis auton tOn pharisaiOn ina phagE met autou kai eiselthOn eis tEn oikian tou pharisaiou aneklithE

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 7:36 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ērōta de tis auton tōn pharisaiōn ina phagē met autou kai eiselthōn eis tēn oikian tou pharisaiou aneklithē

ErOta de tis auton tOn pharisaiOn ina phagE met autou kai eiselthOn eis tEn oikian tou pharisaiou aneklithE

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 7:36 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ērōta de tis auton tōn pharisaiōn ina phagē met autou kai eiselthōn eis tēn oikian tou pharisaiou aneklithē

ErOta de tis auton tOn pharisaiOn ina phagE met autou kai eiselthOn eis tEn oikian tou pharisaiou aneklithE

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 7:36 Westcott/Hort - Transliterated
ērōta de tis auton tōn pharisaiōn ina phagē met autou kai eiselthōn eis ton oikon tou pharisaiou kateklithē

ErOta de tis auton tOn pharisaiOn ina phagE met autou kai eiselthOn eis ton oikon tou pharisaiou kateklithE

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 7:36 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ērōta de tis auton tōn pharisaiōn ina phagē met autou kai eiselthōn eis ton oikon tou pharisaiou kateklithē

ErOta de tis auton tOn pharisaiOn ina phagE met autou kai eiselthOn eis ton oikon tou pharisaiou kateklithE

Lukács 7:36 Hungarian: Karoli
Kéré pedig õt egy a farizeusok közül, hogy õ vele egyék; annakokáért bemenvén a farizeus házába, leüle enni.

La evangelio laŭ Luko 7:36 Esperanto
Kaj unu el la Fariseoj petis lin, ke li mangxu kun li. Kaj li eniris en la domon de la Fariseo, kaj sidigxis cxe mangxo.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 7:36 Finnish: Bible (1776)
Niin yksi Pharisealaisista rukoili häntä ruualle kanssansa. Ja hän meni Phariseuksen huoneeseen ja aterioitsi.

Luc 7:36 French: Darby
Et un des pharisiens le pria de manger avec lui. Et entrant dans la maison du pharisien, il se mit à table.

Luc 7:36 French: Louis Segond (1910)
Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, et se mit à table.

Luc 7:36 French: Martin (1744)
Or un des Pharisiens le pria de manger chez lui; et il entra dans la maison de ce Pharisien, et se mit à table.

Lukas 7:36 German: Modernized
Es bat ihn aber der Pharisäer einer, daß er mit ihm äße: Und er ging hinein in des Pharisäers Haus und setzte sich zu Tische.

Lukas 7:36 German: Luther (1912)
Es bat ihn aber der Pharisäer einer, daß er mit ihm äße. Und er ging hinein in des Pharisäers Haus und setzte sich zu Tisch.

Lukas 7:36 German: Textbibel (1899)
Es bat ihn aber einer von den Pharisäern zu Tische, und er gieng in das Haus des Pharisäers und setzte sich nieder.

Luca 7:36 Italian: Riveduta Bible (1927)
Or uno de’ Farisei lo pregò di mangiare da lui; ed egli, entrato in casa del Fariseo, si mise a tavola.

Luca 7:36 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
OR uno de’ Farisei lo pregò a mangiare in casa sua; ed egli, entrato in casa del Fariseo, si mise a tavola.

LUKAS 7:36 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Adalah seorang Parisi menjemput Yesus makan bersama-sama dengan Dia. Maka masuklah Ia ke rumah orang Parisi itu, lalu duduk makan.

Luke 7:36 Kabyle: NT
Yiwen ufarizi yusa-d ad iɛṛrḍ Sidna Ɛisa ad yečč ɣuṛ-es. Idda yid-es, ikcem ɣer wexxam-is, yeqqim ad yečč.

누가복음 7:36 Korean
한 바리새인이 예수께 자기와 함께 잡수기를 청하니 이에 바리새인의 집에 들어가 앉으셨을 때에

Lucas 7:36 Latin: Vulgata Clementina
Rogabat autem illum quidam de pharisæis ut manducaret cum illo. Et ingressus domum pharisæi discubuit.

Sv. Lūkass 7:36 Latvian New Testament
Bet kāds no farizejiem lūdza Viņu, lai Viņš pie tā ēstu. Viņš, iegājis farizeja namā, novietojās pie galda.

Evangelija pagal Lukà 7:36 Lithuanian
Vienas fariziejus pakvietė Jėzų kartu valgyti. Atėjęs į fariziejaus namus, Jis sėdo prie stalo.

Luke 7:36 Maori
Na ka mea tetahi o nga Parihi ki a ia kia kai tahi raua. A ka tomo ia ki te whare o te Parihi, ka noho.

Lukas 7:36 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men en av fariseerne bad ham at han vilde ete hos ham; og han gikk inn i fariseerens hus og satte sig til bords.

Lucas 7:36 Spanish: La Biblia de las Américas
Uno de los fariseos le pedía que comiera con él; y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa.

Lucas 7:36 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Uno de los Fariseos pidió a Jesús que comiera con él; y entrando El en la casa del Fariseo, se sentó a la mesa.

Lucas 7:36 Spanish: Reina Valera Gómez
Y uno de los fariseos le rogó que comiese con él. Y entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa.

Lucas 7:36 Spanish: Reina Valera 1909
Y le rogó uno de los Fariseos, que comiese con él. Y entrado en casa del Fariseo, sentóse á la mesa.

Lucas 7:36 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y le rogó uno de los fariseos, que comiese con él. Y entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa.

Lucas 7:36 Bíblia King James Atualizada Português
Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa.

Lucas 7:36 Portugese Bible
Um dos fariseus convidou-o para comer com ele; e entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa.   

Luca 7:36 Romanian: Cornilescu
Un Fariseu a rugat pe Isus să mănînce la el. Isus a intrat în casa Fariseului, şi a şezut la masă.

От Луки 7:36 Russian: Synodal Translation (1876)
Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег.

От Луки 7:36 Russian koi8r
Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег.

Luke 7:36 Shuar New Testament
"Winφ Yurumßitia" tusa ParisΘu Jesusan ipiaamiayi. Tutai Jesus ni jeen Werφ misanam pujusmiayi.

Lukas 7:36 Swedish (1917)
Och en farisé inbjöd honom till en måltid hos sig; och han gick in i fariséens hus och lade sig till bords.

Luka 7:36 Swahili NT
Mfarisayo mmoja alimwalika Yesu kula chakula nyumbani kwake. Akaingia nyumbani mwa huyo Mfarisayo, akakaa kula chakula.

Lucas 7:36 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At ipinamanhik sa kaniya ng isa sa mga Fariseo na kumaing kasalo niya. At siya'y pumasok sa bahay ng Fariseo at naupo sa dulang.

Ǝlinjil wa n Luqa 7:36 Tawallamat Tamajaq NT
Igmay Farisay iyyan daɣ Ɣaysa a ɣur-ǝs atšu. Tǝzzar ika Ɣaysa ehan ǝn Farisay wen, saɣɣamaran ad tamansawan.

ลูกา 7:36 Thai: from KJV
มีคนหนึ่งในพวกฟาริสีเชิญพระองค์ไปเสวยพระกระยาหารกับเขา พระองค์ก็เสด็จเข้าไปในเรือนของคนฟาริสีคนนั้น แล้วเอนพระกายลง

Luka 7:36 Turkish
Ferisilerden biri İsayı yemeğe çağırdı. O da Ferisinin evine gidip sofraya oturdu.

Лука 7:36 Ukrainian: NT
Просив же хтось Його з Фарисеїв, щоб їв з ним. І, ввійшовши з господу Фарисееву, сїв за столом.

Luke 7:36 Uma New Testament
Ria hadua to Parisi, hanga' -na Simon, mpohinta' Yesus ngkoni' hi tomi-na. Hilou mpu'u-imi Yesus hi tomi-na, mohura pai' -ra ngkoni'.

Lu-ca 7:36 Vietnamese (1934)
Có một người Pha-ri-si mời Ðức Chúa Jêsus ăn tại nhà mình. Vậy, khi đã vào nhà người Pha-ri-si thì Ngài ngồi bàn.

Luke 7:35
Top of Page
Top of Page