Luke 22:37
New International Version
It is written: 'And he was numbered with the transgressors'; and I tell you that this must be fulfilled in me. Yes, what is written about me is reaching its fulfillment."

New Living Translation
For the time has come for this prophecy about me to be fulfilled: 'He was counted among the rebels.' Yes, everything written about me by the prophets will come true."

English Standard Version
For I tell you that this Scripture must be fulfilled in me: ‘And he was numbered with the transgressors.’ For what is written about me has its fulfillment.”

New American Standard Bible
"For I tell you that this which is written must be fulfilled in Me, 'AND HE WAS NUMBERED WITH TRANSGRESSORS'; for that which refers to Me has its fulfillment."

King James Bible
For I say unto you, that this that is written must yet be accomplished in me, And he was reckoned among the transgressors: for the things concerning me have an end.

Holman Christian Standard Bible
For I tell you, what is written must be fulfilled in Me: And He was counted among the outlaws. Yes, what is written about Me is coming to its fulfillment.""

International Standard Version
Because I tell you, what has been written about me must be fulfilled: 'He was counted among the criminals.' Indeed, what is written about me must be fulfilled."

NET Bible
For I tell you that this scripture must be fulfilled in me, 'And he was counted with the transgressors.' For what is written about me is being fulfilled."

Aramaic Bible in Plain English
For I say unto you, this also that is written must be fulfilled in me, 'He was numbered with the evil doers', for all that concerns me shall be fulfilled.”

GOD'S WORD® Translation
I can guarantee that the Scripture passage which says, 'He was counted with criminals,' must find its fulfillment in me. Indeed, whatever is written about me will come true."

Jubilee Bible 2000
For I say unto you that this that is written must yet be accomplished in me, And he was reckoned among the transgressors; for the things written concerning me have a fulfillment.

King James 2000 Bible
For I say unto you, that this that is written must yet be accomplished in me, And he was reckoned among the transgressors: for the things concerning me have a fulfillment.

American King James Version
For I say to you, that this that is written must yet be accomplished in me, And he was reckoned among the transgressors: for the things concerning me have an end.

American Standard Version
For I say unto you, that this which is written must be fulfilled in me, And he was reckoned with transgressors: for that which concerneth me hath fulfilment.

Douay-Rheims Bible
For I say to you, that this that is written must yet be fulfilled in me: And with the wicked was he reckoned. For the things concerning me have an end.

Darby Bible Translation
for I say unto you, that this that is written must yet be accomplished in me, And he was reckoned with [the] lawless: for also the things concerning me have an end.

English Revised Version
For I say unto you, that this which is written must be fulfilled in me, And he was reckoned with transgressors: for that which concerneth me hath fulfillment.

Webster's Bible Translation
For I say to you, that this which is written must yet be accomplished in me, And he was reckoned among the transgressors: for the things concerning me have an end.

Weymouth New Testament
For I tell you that those words of Scripture must yet find their fulfilment in me: 'And He was reckoned among the lawless'; for indeed that saying about me has its accomplishment."

World English Bible
For I tell you that this which is written must still be fulfilled in me: 'He was counted with transgressors.' For that which concerns me has an end."

Young's Literal Translation
for I say to you, that yet this that hath been written it behoveth to be fulfilled in me: And with lawless ones he was reckoned, for also the things concerning me have an end.'

Lukas 22:37 Afrikaans PWL
want Ek sê vir julle dat ook dit wat geskrywe is in My vervul moet word: ‘En Hy is saam met wetsoortreders gereken,’

Luka 22:37 Albanian
Sepse unë po ju them se çfarë është shkruar duhet të plotësohet ende në mua: "Dhe ai është radhitur ndër keqbërësit". Sepse ato gjëra që janë shkruar për mua do të kenë kryerjen e tyre''.

ﻟﻮﻗﺎ 22:37 Arabic: Smith & Van Dyke
لاني اقول لكم انه ينبغي ان يتم فيّ ايضا هذا المكتوب وأحصي مع اثمة. لان ما هو من جهتي له انقضاء.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 22:37 Armenian (Western): NT
Քանի որ կը յայտարարեմ ձեզի թէ պէտք է որ սա՛ գրուածն ալ կատարուի իմ վրաս. “Անօրէններու հետ սեպուեցաւ”. որովհետեւ աւարտելու վրայ են ինծի վերաբերող բաները»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  22:37 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen erraiten drauçuet oraino behar dela nitan complitu scribaturic dagoen haur, Eta gaichtoequin contatu içan da. Ecen segur niçazco gaucéc fin hartzen duté.

Dyr Laux 22:37 Bavarian
I sag enk: An mir mueß si dös Schriftwort erfülln: 'Zo de Schaecher wurd yr zölt.' Denn allss, was über mi gsait ist, geet aau in Erfüllung."

Лука 22:37 Bulgarian
защото ви казвам, че трябва да се изпълни в Мене и това писание. "И към беззаконници биде причислен" защото [писаното] за Мене [наближава] към [своето] изпълнение.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我告訴你們:經上記著:『他被列在不法之徒當中』,這話必須在我身上成就,因為那有關我的事就要有個結局了。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
我告诉你们:经上记着:‘他被列在不法之徒当中’,这话必须在我身上成就,因为那有关我的事就要有个结局了。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我告訴你們,經上寫著說『他被列在罪犯之中』,這話必應驗在我身上,因為那關係我的事必然成就。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我告诉你们,经上写着说‘他被列在罪犯之中’,这话必应验在我身上,因为那关系我的事必然成就。”

路 加 福 音 22:37 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 告 訴 你 們 , 經 上 寫 著 說 : 他 被 列 在 罪 犯 之 中 。 這 話 必 應 驗 在 我 身 上 ; 因 為 那 關 係 我 的 事 必 然 成 就 。

路 加 福 音 22:37 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 告 诉 你 们 , 经 上 写 着 说 : 他 被 列 在 罪 犯 之 中 。 这 话 必 应 验 在 我 身 上 ; 因 为 那 关 系 我 的 事 必 然 成 就 。

Evanðelje po Luki 22:37 Croatian Bible
jer kažem vam, ono što je napisano treba se ispuniti na meni: Među zlikovce bi ubrojen. Uistinu, sve što se odnosi na mene ispunja se.

Lukáš 22:37 Czech BKR
Nebo pravím vám, že se ještě to musí naplniti na mně, což psáno: A s nešlechetnými počten jest. Nebo ty věci, kteréž psány jsou o mně, konec berou.

Lukas 22:37 Danish
Thi jeg siger eder: Det, som er skrevet, bør opfyldes paa mig, dette: »Og han blev regnet iblandt Overtrædere;« thi ogsaa med mig har det en Ende.«

Lukas 22:37 Dutch Staten Vertaling
Want Ik zeg u, dat nog dit, hetwelk geschreven is, in Mij moet volbracht worden, namelijk: En Hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen, die van Mij geschreven zijn, hebben een einde.

Nestle Greek New Testament 1904
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τό Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη· καὶ γὰρ τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει.

Westcott and Hort 1881
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τό Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη· καὶ γὰρ τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τό Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη· καὶ γὰρ τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει.

RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἔτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τὸ Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη· καὶ γὰρ τὰ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει.

Greek Orthodox Church 1904
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἔτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τὸ καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη· καὶ γὰρ τὰ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει.

Tischendorf 8th Edition
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τό· καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη· καὶ γὰρ τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει.

Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἔτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τὸ Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη· καὶ γὰρ τὰ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει.

Stephanus Textus Receptus 1550
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἔτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί τὸ Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη· καὶ γὰρ τὰ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
λεγω γαρ υμιν οτι τουτο το γεγραμμενον δει τελεσθηναι εν εμοι το και μετα ανομων ελογισθη και γαρ το περι εμου τελος εχει

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
λεγω γαρ υμιν οτι τουτο το γεγραμμενον δει τελεσθηναι εν εμοι το και μετα ανομων ελογισθη και γαρ το περι εμοι τελος εχει

Stephanus Textus Receptus 1550
λεγω γαρ υμιν οτι ετι τουτο το γεγραμμενον δει τελεσθηναι εν εμοι το και μετα ανομων ελογισθη και γαρ τα περι εμου τελος εχει

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
λεγω γαρ υμιν οτι ετι τουτο το γεγραμμενον δει τελεσθηναι εν εμοι, το Και μετα ανομων ελογισθη· και γαρ τα περι εμου τελος εχει.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
λεγω γαρ υμιν οτι ετι τουτο το γεγραμμενον δει τελεσθηναι εν εμοι το και μετα ανομων ελογισθη και γαρ τα περι εμου τελος εχει

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
λεγω γαρ υμιν οτι τουτο το γεγραμμενον δει τελεσθηναι εν εμοι το και μετα ανομων ελογισθη και γαρ το περι εμου τελος εχει

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
legō gar hymin hoti touto to gegrammenon dei telesthēnai en emoi, to Kai meta anomōn elogisthē; kai gar to peri emou telos echei.

lego gar hymin hoti touto to gegrammenon dei telesthenai en emoi, to Kai meta anomon elogisthe; kai gar to peri emou telos echei.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
legō gar hymin hoti touto to gegrammenon dei telesthēnai en emoi, to Kai meta anomōn elogisthē; kai gar to peri emou telos echei.

lego gar hymin hoti touto to gegrammenon dei telesthenai en emoi, to Kai meta anomon elogisthe; kai gar to peri emou telos echei.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 22:37 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
legō gar umin oti touto to gegrammenon dei telesthēnai en emoi to kai meta anomōn elogisthē kai gar to peri emoi telos echei

legO gar umin oti touto to gegrammenon dei telesthEnai en emoi to kai meta anomOn elogisthE kai gar to peri emoi telos echei

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 22:37 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
legō gar umin oti eti touto to gegrammenon dei telesthēnai en emoi to kai meta anomōn elogisthē kai gar ta peri emou telos echei

legO gar umin oti eti touto to gegrammenon dei telesthEnai en emoi to kai meta anomOn elogisthE kai gar ta peri emou telos echei

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 22:37 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
legō gar umin oti eti touto to gegrammenon dei telesthēnai en emoi to kai meta anomōn elogisthē kai gar ta peri emou telos echei

legO gar umin oti eti touto to gegrammenon dei telesthEnai en emoi to kai meta anomOn elogisthE kai gar ta peri emou telos echei

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 22:37 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
legō gar umin oti eti touto to gegrammenon dei telesthēnai en emoi to kai meta anomōn elogisthē kai gar ta peri emou telos echei

legO gar umin oti eti touto to gegrammenon dei telesthEnai en emoi to kai meta anomOn elogisthE kai gar ta peri emou telos echei

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 22:37 Westcott/Hort - Transliterated
legō gar umin oti touto to gegrammenon dei telesthēnai en emoi to kai meta anomōn elogisthē kai gar to peri emou telos echei

legO gar umin oti touto to gegrammenon dei telesthEnai en emoi to kai meta anomOn elogisthE kai gar to peri emou telos echei

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 22:37 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
legō gar umin oti touto to gegrammenon dei telesthēnai en emoi to kai meta anomōn elogisthē kai gar to peri emou telos echei

legO gar umin oti touto to gegrammenon dei telesthEnai en emoi to kai meta anomOn elogisthE kai gar to peri emou telos echei

Lukács 22:37 Hungarian: Karoli
Mert mondom néktek, hogy még ennek az írásnak be kell teljesülni rajtam, hogy: És a gonoszok közé számláltatott. Mert a mik reám vonatkoznak is, elvégeztetnek.

La evangelio laŭ Luko 22:37 Esperanto
CXar mi diras al vi, ke tio, kio estas skribita, devas plenumigxi pri mi:Kaj li estis alkalkulita al krimuloj; cxar tio, kio rilatas al mi, havas sian finon.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 22:37 Finnish: Bible (1776)
Sillä minä sanon teille: vielä sekin mikä kirjoitettu on, pitää minussa täytettämän: hän on pahantekiäin sekaan luettu; sillä ne, mitkä minusta kirjoitetut ovat, pitää loppuman.

Luc 22:37 French: Darby
Car je vous dis, qu'il faut encore que ceci qui est ecrit, soit accompli en moi: Et il a ete compte parmi les iniques. Car aussi les choses qui me concernent vont avoir leur fin.

Luc 22:37 French: Louis Segond (1910)
Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi: Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver.

Luc 22:37 French: Martin (1744)
Car je vous dis, qu'il faut que ceci aussi qui est écrit, soit accompli en moi : et il a été mis au rang des iniques. Car certainement les choses qui [ont été prédites] de moi, s'en vont être accomplies.

Lukas 22:37 German: Modernized
Denn ich sage euch: Es muß noch das auch vollendet werden an mir, das geschrieben stehet: Er ist unter die Übeltäter gerechnet. Denn was von mir geschrieben ist, das hat ein Ende.

Lukas 22:37 German: Luther (1912)
Denn ich sage euch: Es muß noch das auch vollendet werden an mir, was geschrieben steht: "Er ist unter die Übeltäter gerechnet." Denn was von mir geschrieben ist, das hat ein Ende.

Lukas 22:37 German: Textbibel (1899)
Denn ich sage euch: es muß dies an mir erfüllt werden, was geschrieben steht, nämlich: und er ward unter die Uebelthäter gerechnet; denn was sich auf mich bezieht, geht in Erfüllung.

Luca 22:37 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché io vi dico che questo che è scritto deve esser adempito in me: Ed egli è stato annoverato tra i malfattori. Infatti, le cose che si riferiscono a me stanno per compiersi.

Luca 22:37 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè, io vi dico che conviene che eziandio questo ch’è scritto sia adempiuto in me: Ed egli è stato annoverato fra i malfattori. Perciocchè le cose, che sono scritte di me, hanno il lor compimento.

LUKAS 22:37 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena Aku berkata kepadamu, barang yang tersurat tentang Aku ini pun, tak dapat tiada akan disampaikan lagi, yaitu: Bahwa Ia dihisabkan kepada pihak orang durhaka. Karena barang yang ditentukan atas-Ku itu pun ada kesudahannya."

Luke 22:37 Kabyle: NT
Axaṭer qqaṛeɣ awen : Ilaq ad yedṛu yid-i wayen yuran. « Ițțuneḥsab seg yembaṣiyen, » yerna ayen yuran fell-i, atan yewweḍ ed.

누가복음 22:37 Korean
내가 너희에게 말하노니 기록된 바 저는 불법자의 동류로 여김을 받았다 한 말이 내게 이루어져야 하리니 내게 관한 일이 이루어 감이니라'

Lucas 22:37 Latin: Vulgata Clementina
Dico enim vobis, quoniam adhuc hoc quod scriptum est, oportet impleri in me : Et cum iniquis deputatus est. Etenim ea quæ sunt de me finem habent.

Sv. Lūkass 22:37 Latvian New Testament
Jo es jums saku, ka vēl pie manis jāpiepildās tam, kas rakstīts: Un noziedzniekam Viņš pieskaitīts. jo tas, kas par mani rakstīts, piepildās.

Evangelija pagal Lukà 22:37 Lithuanian
Sakau jums, manyje privalo išsipildyti, kas parašyta: ‘Jis buvo priskaitytas prie piktadarių’; tai, kas man nustatyta, jau eina į pabaigą”.

Luke 22:37 Maori
Ko taku kupu hoki tenei ki a koutou, Ko te tikanga tenei, kia rite i ahau te mea kua oti nei te tuhituhi, ara, Kua huihuia ia ki te hunga hara: he tutukitanga hoki to nga mea moku.

Lukas 22:37 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For jeg sier eder at dette som er skrevet, må opfylles på mig, dette ord: Og han blev regnet blandt ugjerningsmenn; for det som er sagt om mig, er til ende.

Lucas 22:37 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque os digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito: ``Y CON LOS TRANSGRESORES FUE CONTADO; pues ciertamente, lo que se refiere a mí, tiene su cumplimiento.

Lucas 22:37 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Porque les digo que es necesario que en Mí se cumpla esto que está escrito: 'Y CON LOS TRANSGRESORES FUE CONTADO;' pues ciertamente, lo que se refiere a Mí, tiene su cumplimiento."

Lucas 22:37 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito: Y con los malos fue contado; porque lo que concierne a mí, cumplimiento tiene.

Lucas 22:37 Spanish: Reina Valera 1909
Porque os digo, que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito: Y con los malos fué contado: porque lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene.

Lucas 22:37 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque os digo, que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito: Y con los malos fue contado; porque lo que está escrito de mí, su cumplimiento tiene.

Lucas 22:37 Bíblia King James Atualizada Português
Pois vos asseguro que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito: ‘E Ele foi contado com os transgressores’. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir”.

Lucas 22:37 Portugese Bible
Porquanto vos digo que importa que se cumpra em mim isto que está escrito: E com os malfeitores foi contado. Pois o que me diz respeito tem seu cumprimento.   

Luca 22:37 Romanian: Cornilescu
Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu Mine aceste cuvinte scrise: ,El a fost pus în numărul celor fărădelege.` Şi lucrurile privitoare la Mine, sînt gata să se împlinească.``

От Луки 22:37 Russian: Synodal Translation (1876)
ибо сказываю вам, что должно исполниться на Мне и сему написанному: и к злодеям причтен.Ибо то, что о Мне, приходит к концу.

От Луки 22:37 Russian koi8r
ибо сказываю вам, что должно исполниться на Мне и сему написанному: и к злодеям причтен. Ибо то, что о Мне, приходит к концу.

Luke 22:37 Shuar New Testament
Nekaatarum. Yus-Papinium yaunchu aarma ana nu wi T·runamujai uminkiattawai. Juiti aarma: Yajauch shuarnum pachikiarmiayi. Warφ, Yus-Papinium Ashφ Winia aarma ana nu uminkiatniuiti."

Lukas 22:37 Swedish (1917)
Ty jag säger eder att på mig måste fullbordas detta skriftens ord: 'Han blev räknad bland ogärningsmän'. Ja, det som är förutsagt om mig, det går nu i fullbordan»

Luka 22:37 Swahili NT
Maana nawaambieni, haya maneno ya Maandiko Matakatifu: Aliwekwa kundi moja na wahalifu, ni lazima yatimie. Naam, yale yanayonihusu yanafikia ukamilifu wake."

Lucas 22:37 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na kinakailangang matupad sa akin itong nasusulat, At ibinilang siya sa mga suwail: sapagka't ang nauukol sa akin ay may katuparan.

ลูกา 22:37 Thai: from KJV
ด้วยเราบอกท่านทั้งหลายว่า พระวจนะซึ่งเขียนไว้แล้วนั้นต้องสำเร็จในเรา คือว่า `ท่านถูกนับเข้ากับบรรดาผู้ละเมิด' เพราะว่าคำพยากรณ์ที่เล็งถึงเรานั้นจะสำเร็จ"

Luka 22:37 Turkish
Size şunu söyleyeyim, yazılmış olan şu sözün yaşamımda yerine gelmesi gerekiyor: ‹O, suçlularla bir sayıldı.› Gerçekten de benimle ilgili yazılmış olanlar yerine gelmektedir.››

Лука 22:37 Ukrainian: NT
Глаголю бо вам, що ще й се написане мусить справдитись на менї: І з беззаконними полїчено його: бо все про мене сповняєть ся.

Luke 22:37 Uma New Testament
Apa' ria lolita Buku Tomoroli' to mpo'uli': `Magau' Topetolo' mpai' rapohewa tauna to dada'a.' Pai' napa to te'uki' toe kana madupa' hi Aku'. Apa' napa to te'uki' hi rala Buku Tomoroli' to mpolowa-a, neo' madupa' mpu'u-mi wae lau."

Lu-ca 22:37 Vietnamese (1934)
Vì ta rao cho các ngươi, có lời chép rằng: Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Lời ấy phải ứng nghiệm về chính mình ta. Thật vậy, sự đã chỉ về ta hầu được trọn.

Luke 22:36
Top of Page
Top of Page