John 11:39
New International Version
"Take away the stone," he said. "But, Lord," said Martha, the sister of the dead man, "by this time there is a bad odor, for he has been there four days."

New Living Translation
"Roll the stone aside," Jesus told them. But Martha, the dead man's sister, protested, "Lord, he has been dead for four days. The smell will be terrible."

English Standard Version
Jesus said, “Take away the stone.” Martha, the sister of the dead man, said to him, “Lord, by this time there will be an odor, for he has been dead four days.”

Berean Study Bible
“Take away the stone,” Jesus said. “Lord, by now he stinks,” said Martha, the sister of the dead man. “It has already been four days.”

New American Standard Bible
Jesus said, "Remove the stone." Martha, the sister of the deceased, said to Him, "Lord, by this time there will be a stench, for he has been dead four days."

King James Bible
Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh: for he hath been dead four days.

Holman Christian Standard Bible
"Remove the stone," Jesus said. Martha, the dead man's sister, told Him, "Lord, he's already decaying. It's been four days."

International Standard Version
Jesus said, "Remove the stone." Martha, the dead man's sister, told him, "Lord, there must be a stench by now, because he's been dead for four days."

NET Bible
Jesus said, "Take away the stone." Martha, the sister of the deceased, replied, "Lord, by this time the body will have a bad smell, because he has been buried four days."

Aramaic Bible in Plain English
And Yeshua said, “Take away this stone.” Martha, the sister of him who had died, said to him, “My Lord, by now it is putrid, for it has been four days.”

GOD'S WORD® Translation
Jesus said, "Take the stone away." Martha, the dead man's sister, told Jesus, "Lord, there must already be a stench. He's been dead for four days."

Jubilee Bible 2000
Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that had died, said unto him, Lord, by this time he stinks, for he has been dead four days.

King James 2000 Bible
Jesus said, Take away the stone. Martha, the sister of him that was dead, said unto him, Lord, by this time he stinks: for he has been dead four days.

American King James Version
Jesus said, Take you away the stone. Martha, the sister of him that was dead, said to him, Lord, by this time he stinks: for he has been dead four days.

American Standard Version
Jesus saith, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time the body decayeth; for he hath been dead four days.

Douay-Rheims Bible
Jesus saith: Take away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith to him: Lord, by this time he stinketh, for he is now of four days.

Darby Bible Translation
Jesus says, Take away the stone. Martha, the sister of the dead, says to him, Lord, he stinks already, for he is four days [there].

English Revised Version
Jesus saith, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh: for he hath been dead four days.

Webster's Bible Translation
Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith to him, Lord, by this time his body is offensive: for he hath been dead four days.

Weymouth New Testament
"Take away the stone," said Jesus. Martha, the sister of the dead man, exclaimed, "Master, by this time there is a foul smell; for it is three days since he died."

World English Bible
Jesus said, "Take away the stone." Martha, the sister of him who was dead, said to him, "Lord, by this time there is a stench, for he has been dead four days."

Young's Literal Translation
Jesus saith, 'Take ye away the stone;' the sister of him who hath died -- Martha -- saith to him, 'Sir, already he stinketh, for he is four days dead;'

Johannes 11:39 Afrikaans PWL
Yeshua sê: “Neem die klip weg.” Marta, die suster van die man wat dood is, sê vir Hom: “Meester, hy ruik al, want dit is reeds vier dae.”

Gjoni 11:39 Albanian
Jezusi tha: ''Hiqni gurin!''. Marta, motra e të vdekurit, i tha: ''Zot, ai tashmë qelbet, sepse ka vdekur prej katër ditësh''.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 11:39 Arabic: Smith & Van Dyke
قال يسوع ارفعوا الحجر. قالت له مرثا اخت الميت يا سيد قد انتن لان له اربعة ايام.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 11:39 Armenian (Western): NT
Յիսուս ըսաւ. «Վերցուցէ՛ք այդ քարը»: Մեռելին քոյրը՝ Մարթա՝ ըսաւ անոր. «Տէ՛ր, արդէն նեխած պիտի ըլլայ, որովհետեւ չորս օրուան է»:

Euangelioa S. Ioannen araura.  11:39 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Dio Iesusec, Altcha eçaçue harria. Diotsa Marthac, hil içan cenaren arrebác, Iauna, kirestu duc gaurguero: ecen laur egunetacoa duc.

Dyr Johanns 11:39 Bavarian
Dyr Iesen gschafft an: "So, ietz tuetß dönn Stain wögg!" D Maria, d Schwöster von n Hinzognen aber, gaab z bedenken: "Herr, der stinkt fein schoon; ietz ist y schoon dyr vierte Tag!"

Йоан 11:39 Bulgarian
Казва Исус: Отместете камъка. Марта, сестрата на умрелия, Му казва: Господи, смърди вече, защото е от четири дни в [гроба].

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌吩咐:「把石頭挪開。」死者的姐姐瑪妲說:「主啊,他已經發臭了,因為是第四天了。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣吩咐:“把石头挪开。”死者的姐姐玛妲说:“主啊,他已经发臭了,因为是第四天了。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌說:「你們把石頭挪開!」那死人的姐姐馬大對他說:「主啊,他現在必是臭了,因為他死了已經四天了。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣说:“你们把石头挪开!”那死人的姐姐马大对他说:“主啊,他现在必是臭了,因为他死了已经四天了。”

約 翰 福 音 11:39 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 說 : 你 們 把 石 頭 挪 開 。 那 死 人 的 姐 姐 馬 大 對 他 說 : 主 阿 , 他 現 在 必 是 臭 了 , 因 為 他 死 了 已 經 四 天 了 。

約 翰 福 音 11:39 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 说 : 你 们 把 石 头 挪 开 。 那 死 人 的 姐 姐 马 大 对 他 说 : 主 阿 , 他 现 在 必 是 臭 了 , 因 为 他 死 了 已 经 四 天 了 。

Evanðelje po Ivanu 11:39 Croatian Bible
Isus zapovjedi: Odvalite kamen! Kaže mu pokojnikova sestra Marta: Gospodine, već zaudara. Ta četvrti je dan.

Jan 11:39 Czech BKR
I dí Ježíš: Zdvihněte kámen. Řekla jemu Marta, sestra toho mrtvého: Pane, jižť smrdí; nebo čtyři dni v hrobě jest.

Johannes 11:39 Danish
Jesus siger: »Tager Stenen bort!« Martha, den dødes Søster, siger til ham: »Herre! han stinker allerede; thi han har ligget der fire Dage.«

Johannes 11:39 Dutch Staten Vertaling
Jezus zeide: Neemt den steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot Hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft vier dagen aldaar gelegen.

Nestle Greek New Testament 1904
λέγει ὁ Ἰησοῦς Ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος Μάρθα Κύριε, ἤδη ὄζει· τεταρταῖος γάρ ἐστιν.

Westcott and Hort 1881
λέγει ὁ Ἰησοῦς Ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος Μάρθα Κύριε, ἤδη ὄζει, τεταρταῖος γάρ ἐστιν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
λέγει ὁ Ἰησοῦς Ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος Μάρθα Κύριε, ἤδη ὄζει, τεταρταῖος γάρ ἐστιν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγει ὁ Ἰησοῦς, Ἄρατε τὸν λίθον. Λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τεθνηκότος Μάρθα, Κύριε, ἤδη ὄζει· τεταρταῖος γάρ ἐστιν.

Greek Orthodox Church 1904
λέγει ὁ Ἰησοῦς· Ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τεθνηκότος Μάρθα· Κύριε, ἤδη ὄζει· τεταρταῖος γάρ ἐστι.

Tischendorf 8th Edition
λέγει ὁ Ἰησοῦς· ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος Μάρθα· κύριε, ἤδη ὄζει· τεταρταῖος γάρ ἐστιν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγει ὁ Ἰησοῦς, Ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τεθνηκότος Μάρθα, Κύριε, ἤδη ὄζει· τεταρταῖος γάρ ἐστι.

Stephanus Textus Receptus 1550
λέγει ὁ Ἰησοῦς Ἄρατε τὸν λίθον λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τεθνηκότος Μάρθα Κύριε ἤδη ὄζει τεταρταῖος γάρ ἐστιν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
λεγει ο ιησους αρατε τον λιθον λεγει αυτω η αδελφη του τετελευτηκοτος μαρθα κυριε ηδη οζει τεταρταιος γαρ εστιν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
λεγει ο ιησους αρατε τον λιθον λεγει αυτω η αδελφη του τετελευτηκοτος μαρθα κυριε ηδη οζει τεταρταιος γαρ εστιν

Stephanus Textus Receptus 1550
λεγει ο ιησους αρατε τον λιθον λεγει αυτω η αδελφη του τεθνηκοτος μαρθα κυριε ηδη οζει τεταρταιος γαρ εστιν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
λεγει ο Ιησους, Αρατε τον λιθον. λεγει αυτω η αδελφη του τεθνηκοτος Μαρθα, Κυριε, ηδη οζει· τεταρταιος γαρ εστι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
λεγει ο ιησους αρατε τον λιθον λεγει αυτω η αδελφη του τεθνηκοτος μαρθα κυριε ηδη οζει τεταρταιος γαρ εστιν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
λεγει ο ιησους αρατε τον λιθον λεγει αυτω η αδελφη του τετελευτηκοτος μαρθα κυριε ηδη οζει τεταρταιος γαρ εστιν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
legei ho Iēsous Arate ton lithon. legei autō hē adelphē tou teteleutēkotos Martha Kyrie, ēdē ozei; tetartaios gar estin.

legei ho Iesous Arate ton lithon. legei auto he adelphe tou teteleutekotos Martha Kyrie, ede ozei; tetartaios gar estin.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
legei ho Iēsous Arate ton lithon. legei autō hē adelphē tou teteleutēkotos Martha Kyrie, ēdē ozei, tetartaios gar estin.

legei ho Iesous Arate ton lithon. legei auto he adelphe tou teteleutekotos Martha Kyrie, ede ozei, tetartaios gar estin.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:39 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
legei o iēsous arate ton lithon legei autō ē adelphē tou teteleutēkotos martha kurie ēdē ozei tetartaios gar estin

legei o iEsous arate ton lithon legei autO E adelphE tou teteleutEkotos martha kurie EdE ozei tetartaios gar estin

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:39 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
legei o iēsous arate ton lithon legei autō ē adelphē tou tethnēkotos martha kurie ēdē ozei tetartaios gar estin

legei o iEsous arate ton lithon legei autO E adelphE tou tethnEkotos martha kurie EdE ozei tetartaios gar estin

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:39 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
legei o iēsous arate ton lithon legei autō ē adelphē tou tethnēkotos martha kurie ēdē ozei tetartaios gar estin

legei o iEsous arate ton lithon legei autO E adelphE tou tethnEkotos martha kurie EdE ozei tetartaios gar estin

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:39 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
legei o iēsous arate ton lithon legei autō ē adelphē tou tethnēkotos martha kurie ēdē ozei tetartaios gar estin

legei o iEsous arate ton lithon legei autO E adelphE tou tethnEkotos martha kurie EdE ozei tetartaios gar estin

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:39 Westcott/Hort - Transliterated
legei o iēsous arate ton lithon legei autō ē adelphē tou teteleutēkotos martha kurie ēdē ozei tetartaios gar estin

legei o iEsous arate ton lithon legei autO E adelphE tou teteleutEkotos martha kurie EdE ozei tetartaios gar estin

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:39 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
legei o iēsous arate ton lithon legei autō ē adelphē tou teteleutēkotos martha kurie ēdē ozei tetartaios gar estin

legei o iEsous arate ton lithon legei autO E adelphE tou teteleutEkotos martha kurie EdE ozei tetartaios gar estin

János 11:39 Hungarian: Karoli
Monda Jézus: Vegyétek el a követ. Monda néki a megholtnak nõtestvére, Mártha: Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos.

La evangelio laŭ Johano 11:39 Esperanto
Jesuo diris:Forprenu la sxtonon. Marta, la fratino de la mortinto, diris al li:Sinjoro, li jam malbonodoras, cxar li estis tie kvar tagojn.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 11:39 Finnish: Bible (1776)
Jesus sanoi: ottakaat kivi pois. Sanoi hänelle Martta, sen sisar, joka kuollut oli: Herra, jo hän haisee, sillä hän on neljä päivää kuolleena ollut.

Jean 11:39 French: Darby
Jesus dit: Otez la pierre. Marthe, la soeur du mort, lui dit: Seigneur, il sent dejà, car il est là depuis quatre jours.

Jean 11:39 French: Louis Segond (1910)
Jésus dit: Otez la pierre. Marthe, la soeur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là.

Jean 11:39 French: Martin (1744)
Jésus dit : levez la pierre. Mais Marthe, la sœur du mort, lui dit : Seigneur, il sent déjà : car il est [là] depuis quatre jours.

Johannes 11:39 German: Modernized
Jesus sprach: Hebet den Stein ab! Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen: HERR, er stinkt schon; denn er ist vier Tage gelegen.

Johannes 11:39 German: Luther (1912)
Jesus sprach: Hebt den Stein ab! Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen: HERR, er stinkt schon; denn er ist vier Tage gelegen.

Johannes 11:39 German: Textbibel (1899)
Sagt Jesus: schaffet den Stein weg. Sagt zu ihm die Schwester des Verstorbenen, Martha: Herr, er riecht schon, es ist ja schon vier Tage.

Giovanni 11:39 Italian: Riveduta Bible (1927)
Gesù disse: Togliete via la pietra! Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno.

Giovanni 11:39 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E Gesù disse: Togliete via la pietra. Ma Marta, la sorella del morto, disse: Signore, egli pute già; perciocchè egli è morto già da quattro giorni.

YOHANES 11:39 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Lalu kata Yesus, "Undurkan batu ini." Maka kata Marta, saudara orang yang mati itu, "Ya Rabbi, sekarang ia berbau busuk, karena sudah empat hari lamanya."

John 11:39 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa yenna : Kkset azṛu-yagi ! Marṭa weltma-s n lmegget-nni tenna : A Sidi, ṛebɛa wussan aya segmi yețwamḍel, ad yili yebda yețriḥ !

요한복음 11:39 Korean
예수께서 가라사대 `돌을 옮겨 놓으라' 하시니 그 죽은 자의 누이 마르다가 가로되 `주여, 죽은 지가 나흘이 되었으매 벌써 냄새가 나나이다'

Ioannes 11:39 Latin: Vulgata Clementina
Ait Jesus : Tollite lapidem. Dicit ei Martha, soror ejus qui mortuus fuerat : Domine, jam fœtet, quatriduanus est enim.

Sv. Jānis 11:39 Latvian New Testament
Jēzus sacīja: Noņemiet akmeni! Mirušā cilvēka māsa Marta sacīja Viņam: Kungs, viņš jau smird, jo ir pagājušas četras dienas.

Evangelija pagal Jonà 11:39 Lithuanian
Jėzus tarė: “Nuriskite akmenį!” Mirusiojo sesuo Morta įspėjo: “Viešpatie, jis jau dvokia, nes jau keturios dienos, kai jis miręs”.

John 11:39 Maori
Ka mea a Ihu, Tangohia atu e koutou te kohatu. Ka mea ki a ia a Mata tuahine o te tupapaku, E te Ariki, kua piro noa ake ia: ko tona po wha hoki tenei.

Johannes 11:39 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Jesus sier: Ta stenen bort! Marta, den dødes søster, sier til ham: Herre! han stinker allerede, for han har ligget fire dager.

Juan 11:39 Spanish: La Biblia de las Américas
Jesús dijo: Quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace cuatro días que murió.

Juan 11:39 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Quiten la piedra," dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, Le dijo: "Señor, ya huele mal, porque hace cuatro días que murió."

Juan 11:39 Spanish: Reina Valera Gómez
Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de cuatro días.

Juan 11:39 Spanish: Reina Valera 1909
Dice Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice: Señor, hiede ya, que es de cuatro días.

Juan 11:39 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Dice Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice: Señor, hiede ya, que es de cuatro días.

João 11:39 Bíblia King James Atualizada Português
Determinou Jesus: “Tirai a pedra!” Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: “Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram quatro dias.”

João 11:39 Portugese Bible
Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse- lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase quatro dias.   

Ioan 11:39 Romanian: Cornilescu
,,Daţi piatra la o parte,`` a zis Isus. Marta, sora mortului, I -a zis: ,,Doamne, miroase greu, căci este mort de patru zile.``

От Иоанна 11:39 Russian: Synodal Translation (1876)
Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе.

От Иоанна 11:39 Russian koi8r
Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе.

John 11:39 Shuar New Testament
Tura Jesus "Kaya jurustarum" Tφmiayi. Rßsaru umai Marta Tφmiayi "Uunta, kuatru tsawant Jßkaiti. Mejeatsuk' Tφmiayi.

Johannes 11:39 Swedish (1917)
Jesus sade: »Tagen bort stenen.» Då sade den dödes syster Marta till honom: »Herre, han luktar redan, ty han har varit död i fyra dygn.»

Yohana 11:39 Swahili NT
Yesu akasema, "Ondoeni hilo jiwe!" Martha, dada yake huyo aliyekufa, akamwambia, "Bwana, amekwishaanza kunuka; amekaa kaburini siku nne!"

Juan 11:39 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sinabi ni Jesus, Alisin ninyo ang bato. Si Marta, na kapatid niyaong namatay, ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagka't may apat na araw nang siya'y namamatay.

Ǝlinjil wa n Yaxya 11:39 Tawallamat Tamajaq NT
Inna Ɣaysa: «Ǝkkǝsat tǝhunt!»

Tǝnn-as Marta ta n tamadrayt n alǝs wa aba da: «Ǝmǝli, alǝs di ǝmǝrǝdda ila aḍu, fǝlas ǝzǝl-net wa n ǝkkoz d anabal awa.»

ยอห์น 11:39 Thai: from KJV
พระเยซูตรัสว่า "จงเอาศิลาออกเสีย" มารธาพี่สาวของผู้ตายจึงทูลพระองค์ว่า "พระองค์เจ้าข้า ป่านนี้ศพมีกลิ่นเหม็นแล้ว เพราะว่าเขาตายมาสี่วันแล้ว"

Yuhanna 11:39 Turkish
İsa, ‹‹Taşı çekin!›› dedi. Ölenin kızkardeşi Marta, ‹‹Rab, o artık kokmuştur, öleli dört gün oldu›› dedi.

Йоан 11:39 Ukrainian: NT
Рече Ісус: Зніміть каменя. Каже Йому сестра умершого Марта: Господи, уже смердить; чотири бо днї йому.

John 11:39 Uma New Testament
Na'uli' Yesus: "Deru' watu tetu!" Na'uli' Marta, ompi' -na tomate: "Neo' -pi rabea, Pue'. Mohoa-imi, apa' opo' mengi-imi ratana."

Giaêng 11:39 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê, là em gái kẻ chết, thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó bốn ngày rồi.

John 11:38
Top of Page
Top of Page