Hebrews 11:16
New International Version
Instead, they were longing for a better country--a heavenly one. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them.

New Living Translation
But they were looking for a better place, a heavenly homeland. That is why God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them.

English Standard Version
But as it is, they desire a better country, that is, a heavenly one. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared for them a city.

Berean Study Bible
Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them.

New American Standard Bible
But as it is, they desire a better country, that is, a heavenly one. Therefore God is not ashamed to be called their God; for He has prepared a city for them.

King James Bible
But now they desire a better country, that is, an heavenly: wherefore God is not ashamed to be called their God: for he hath prepared for them a city.

Holman Christian Standard Bible
But they now desire a better place--a heavenly one. Therefore God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them.

International Standard Version
Instead, they were longing for a better country, that is, a heavenly one. That is why God is not ashamed to be called their God, because he has prepared a city for them.

NET Bible
But as it is, they aspire to a better land, that is, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them.

Aramaic Bible in Plain English
Now it is apparent that they longed for better than that, which is in Heaven; because of this, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a City for them.

GOD'S WORD® Translation
Instead, these men were longing for a better country-a heavenly country. That is why God is not ashamed to be called their God. He has prepared a city for them.

Jubilee Bible 2000
But now they desire a better country, that is, a heavenly one; therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared for them a city.

King James 2000 Bible
But now they desire a better country, that is, a heavenly: therefore God is not ashamed to be called their God: for he has prepared for them a city.

American King James Version
But now they desire a better country, that is, an heavenly: why God is not ashamed to be called their God: for he has prepared for them a city.

American Standard Version
But now they desire a better country , that is, a heavenly: wherefore God is not ashamed of them, to be called their God; for he hath prepared for them a city.

Douay-Rheims Bible
But now they desire a better, that is to say, a heavenly country. Therefore God is not ashamed to be called their God; for he hath prepared for them a city.

Darby Bible Translation
but now they seek a better, that is, a heavenly; wherefore God is not ashamed of them, to be called their God; for he has prepared for them a city.

English Revised Version
But now they desire a better country, that is, a heavenly: wherefore God is not ashamed of them, to be called their God: for he hath prepared for them a city.

Webster's Bible Translation
But now they desire a better country, that is, a heavenly: wherefore God is not ashamed to be called their God; for he hath prepared for them a city.

Weymouth New Testament
but, as it is, we see them eager for a better land, that is to say, a heavenly one. For this reason God is not ashamed to be called their God, for He has now prepared a city for them.

World English Bible
But now they desire a better country, that is, a heavenly one. Therefore God is not ashamed of them, to be called their God, for he has prepared a city for them.

Young's Literal Translation
but now they long for a better, that is, an heavenly, wherefore God is not ashamed of them, to be called their God, for He did prepare for them a city.

Hebreërs 11:16 Afrikaans PWL
maar nou is dit duidelik dat hulle na ’n beter een verlang; na dit wat in die hemel is; daarom skaam God Hom nie vir hulle om húlle God genoem te word nie, want Hy het vir hulle ’n stad voorberei.

Hebrenjve 11:16 Albanian
Por ata tani dëshirojnë një atdhe më të mirë, domethënë qiellor; prandaj Perëndisë nuk i vjen turp të quhet Perëndi i tyre, sepse u bëri gati atyre një qytet.

ﺍﻟﻌﺒﺮﺍﻧﻴﻴﻦ 11:16 Arabic: Smith & Van Dyke
ولكن الآن يبتغون وطنا افضل اي سماويا. لذلك لا يستحي بهم الله ان يدعى الههم لانه اعدّ لهم مدينة

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 11:16 Armenian (Western): NT
Իսկ հիմա կը բաղձան լաւագոյն հայրենիքի մը, այսինքն՝ երկնայինին. ուստի Աստուած ամօթ չի սեպեր անոնց Աստուածը կոչուիլ, որովհետեւ ինք քաղաք մը պատրաստեց անոնց:

Hebraicoetara. 11:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina orain hobeagobat desiratzen duté, erran nahi baita celestiala: hunegatic Iaincoari berari-ere etzayó laido hayén Iainco deitzera, ecen preparatu cerauen ciuitatebat.

D Hebern 11:16 Bavarian
Sö aber gverlangend um ayn anderne, nömlich um de himmlische. Drum schamt si aau dyr Herrgot nit, wenn yr iener Got gnennt werd, denn ayn +Stat haat er ien zuepfraitt.

Евреи 11:16 Bulgarian
Но на дело желаят едно по-добро [отечество], сиреч, небесното; затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
但如今,他們所嚮往的是一個更美好的,就是在天上的家鄉。因此,神被稱為「他們的神」並不以為恥;原來他已經為他們預備了一座城。

中文标准译本 (CSB Simplified)
但如今,他们所向往的是一个更美好的,就是在天上的家乡。因此,神被称为“他们的神”并不以为耻;原来他已经为他们预备了一座城。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他們卻羨慕一個更美的家鄉,就是在天上的。所以神被稱為他們的神,並不以為恥,因為他已經給他們預備了一座城。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他们却羡慕一个更美的家乡,就是在天上的。所以神被称为他们的神,并不以为耻,因为他已经给他们预备了一座城。

希 伯 來 書 11:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 們 卻 羨 慕 一 個 更 美 的 家 鄉 , 就 是 在 天 上 的 。 所 以 神 被 稱 為 他 們 的 神 , 並 不 以 為 恥 , 因 為 他 已 經 給 他 們 預 備 了 一 座 城 。

希 伯 來 書 11:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 们 却 羡 慕 一 个 更 美 的 家 乡 , 就 是 在 天 上 的 。 所 以 神 被 称 为 他 们 的 神 , 并 不 以 为 耻 , 因 为 他 已 经 给 他 们 预 备 了 一 座 城 。

Poslanica Hebrejima 11:16 Croatian Bible
Ali sada oni čeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad.

Židům 11:16 Czech BKR
Ale oni lepší vlasti žádají, to jest nebeské. Protož i sám Bůh nestydí se slouti jejich Bohem; nebo jim připravil město.

Hebræerne 11:16 Danish
men nu hige de efter et bedre, det er et himmelsk; derfor skammer Gud sig ikke ved dem, ved at kaldes deres Gud; thi han har beredt dem en Stad.

Hebreeën 11:16 Dutch Staten Vertaling
Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. Daarom schaamt Zich God hunner niet, om hun God genaamd te worden; want Hij had hun een stad bereid.

Nestle Greek New Testament 1904
νῦν δὲ κρείττονος ὀρέγονται, τοῦτ’ ἔστιν ἐπουρανίου. διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ Θεὸς Θεὸς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν· ἡτοίμασεν γὰρ αὐτοῖς πόλιν.

Westcott and Hort 1881
νῦν δὲ κρείττονος ὀρέγονται, τοῦτ' ἔστιν ἐπουρανίου. διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ θεὸς θεὸς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν, ἡτοίμασεν γὰρ αὐτοῖς πόλιν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
νῦν δὲ κρείττονος ὀρέγονται, τοῦτ' ἔστιν ἐπουρανίου. διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ θεὸς θεὸς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν, ἡτοίμασεν γὰρ αὐτοῖς πόλιν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Νῦν δὲ κρείττονος ὀρέγονται, τοῦτ’ ἔστιν, ἐπουρανίου· διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ θεός, θεὸς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν· ἡτοίμασεν γὰρ αὐτοῖς πόλιν.

Greek Orthodox Church 1904
νῦν δὲ κρείττονος ὀρέγονται, τοῦτ’ ἔστιν ἐπουρανίου. διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ Θεὸς Θεὸς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν, ἡτοίμασε γὰρ αὐτοῖς πόλιν.

Tischendorf 8th Edition
νῦν δέ κρείττων ὀρέγομαι οὗτος εἰμί ἐπουράνιος διό οὐ ἐπαισχύνομαι αὐτός ὁ θεός θεός ἐπικαλέομαι αὐτός ἑτοιμάζω γάρ αὐτός πόλις

Scrivener's Textus Receptus 1894
νυνὶ δὲ κρείττονος ὀρέγονται, τοῦτ’ ἔστιν ἐπουρανίου· διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ Θεὸς, Θεὸς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν· ἡτοίμασε γὰρ αὐτοῖς πόλιν.

Stephanus Textus Receptus 1550
νυνὶ δὲ κρείττονος ὀρέγονται τοῦτ' ἔστιν ἐπουρανίου διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ θεὸς θεὸς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν· ἡτοίμασεν γὰρ αὐτοῖς πόλιν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
νυν δε κρειττονος ορεγονται τουτ εστιν επουρανιου διο ουκ επαισχυνεται αυτους ο θεος θεος επικαλεισθαι αυτων ητοιμασεν γαρ αυτοις πολιν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
νυν δε κρειττονος ορεγονται τουτ εστιν επουρανιου διο ουκ επαισχυνεται αυτους ο θεος θεος επικαλεισθαι αυτων ητοιμασεν γαρ αυτοις πολιν

Stephanus Textus Receptus 1550
νυνι δε κρειττονος ορεγονται τουτ εστιν επουρανιου διο ουκ επαισχυνεται αυτους ο θεος θεος επικαλεισθαι αυτων ητοιμασεν γαρ αυτοις πολιν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
νυνι δε κρειττονος ορεγονται, τουτ εστιν επουρανιου· διο ουκ επαισχυνεται αυτους ο Θεος, Θεος επικαλεισθαι αυτων· ητοιμασε γαρ αυτοις πολιν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
νυν δε κρειττονος ορεγονται τουτ εστιν επουρανιου διο ουκ επαισχυνεται αυτους ο θεος θεος επικαλεισθαι αυτων ητοιμασεν γαρ αυτοις πολιν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
νυν δε κρειττονος ορεγονται τουτ εστιν επουρανιου διο ουκ επαισχυνεται αυτους ο θεος θεος επικαλεισθαι αυτων ητοιμασεν γαρ αυτοις πολιν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
nyn de kreittonos oregontai, tout’ estin epouraniou. dio ouk epaischynetai autous ho Theos Theos epikaleisthai autōn; hētoimasen gar autois polin.

nyn de kreittonos oregontai, tout’ estin epouraniou. dio ouk epaischynetai autous ho Theos Theos epikaleisthai auton; hetoimasen gar autois polin.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
nyn de kreittonos oregontai, tout' estin epouraniou. dio ouk epaischynetai autous ho theos theos epikaleisthai autōn, hētoimasen gar autois polin.

nyn de kreittonos oregontai, tout' estin epouraniou. dio ouk epaischynetai autous ho theos theos epikaleisthai auton, hetoimasen gar autois polin.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
nun de kreittonos oregontai tout estin epouraniou dio ouk epaischunetai autous o theos theos epikaleisthai autōn ētoimasen gar autois polin

nun de kreittonos oregontai tout estin epouraniou dio ouk epaischunetai autous o theos theos epikaleisthai autOn Etoimasen gar autois polin

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
nun de kreittonos oregontai tout estin epouraniou dio ouk epaischunetai autous o theos theos epikaleisthai autōn ētoimasen gar autois polin

nun de kreittonos oregontai tout estin epouraniou dio ouk epaischunetai autous o theos theos epikaleisthai autOn Etoimasen gar autois polin

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
nuni de kreittonos oregontai tout estin epouraniou dio ouk epaischunetai autous o theos theos epikaleisthai autōn ētoimasen gar autois polin

nuni de kreittonos oregontai tout estin epouraniou dio ouk epaischunetai autous o theos theos epikaleisthai autOn Etoimasen gar autois polin

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
nuni de kreittonos oregontai tout estin epouraniou dio ouk epaischunetai autous o theos theos epikaleisthai autōn ētoimasen gar autois polin

nuni de kreittonos oregontai tout estin epouraniou dio ouk epaischunetai autous o theos theos epikaleisthai autOn Etoimasen gar autois polin

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:16 Westcott/Hort - Transliterated
nun de kreittonos oregontai tout estin epouraniou dio ouk epaischunetai autous o theos theos epikaleisthai autōn ētoimasen gar autois polin

nun de kreittonos oregontai tout estin epouraniou dio ouk epaischunetai autous o theos theos epikaleisthai autOn Etoimasen gar autois polin

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
nun de kreittonos oregontai tout estin epouraniou dio ouk epaischunetai autous o theos theos epikaleisthai autōn ētoimasen gar autois polin

nun de kreittonos oregontai tout estin epouraniou dio ouk epaischunetai autous o theos theos epikaleisthai autOn Etoimasen gar autois polin

Zsidókhoz 11:16 Hungarian: Karoli
Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli õket az Isten, hogy Istenöknek neveztessék, mert készített nékik várost.

Al la hebreoj 11:16 Esperanto
Sed nun pli bonan landon ili celas, tio estas, cxielan; tial Dio ne hontas pri ili, esti nomata ilia Dio; cxar Li por ili pretigis urbon.

Kirje heprealaisille 11:16 Finnish: Bible (1776)
Mutta he pyytävät parempaa, se on: taivaallista. Sentähden ei Jumala häpee kutsuttaa heidän Jumalaksensa; sillä hän valmisti heille kaupungin.

Hébreux 11:16 French: Darby
mais maintenant ils en desirent une meilleure, c'est-à-dire une celeste; c'est pourquoi Dieu n'a point honte d'eux, savoir d'etre appele leur Dieu, car il leur a prepare une cite.

Hébreux 11:16 French: Louis Segond (1910)
Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité.

Hébreux 11:16 French: Martin (1744)
Mais ils en désiraient un meilleur, c'est-à-dire, le céleste; c'est pourquoi Dieu ne prend point à honte d'être appelé leur Dieu, parce qu'il leur avait préparé une Cité.

Hebraeer 11:16 German: Modernized
Nun aber begehren sie eines besseren, nämlich eines himmlischen. Darum schämet sich Gott ihrer nicht, zu heißen ihr Gott; denn er hat ihnen eine Stadt zubereitet.

Hebraeer 11:16 German: Luther (1912)
Nun aber begehren sie eines bessern, nämlich eines himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, zu heißen ihr Gott; denn er hat ihnen eine Stadt zubereitet.

Hebraeer 11:16 German: Textbibel (1899)
Nun aber begehren sie nach einer besseren, nämlich der himmlischen. Darum schämt sich auch Gott ihrer nicht, sich ihren Gott nennen zu lassen, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet.

Ebrei 11:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ma ora ne desiderano una migliore, cioè una celeste; perciò Iddio non si vergogna d’esser chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città.

Ebrei 11:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma ora ne desiderano una migliore, cioè, la celeste; perciò, Iddio non si vergogna di loro, d’esser chiamato lor Dio; poichè egli ha loro preparata una città.

IBRANI 11:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi yang sebenarnya mereka itu ingin akan sebuah negeri yang lebih baik, yaitu yang samawi; itulah sebabnya Allah tiada berasa malu akan mereka itu, disebutkan Tuhan mereka itu, karena Ia sudah menyediakan sebuah negeri bagi mereka itu.

Hebrews 11:16 Kabyle: NT
meɛna nutni țqelliben ɣef tmurt ifazen yeɛni tin n igenwan, daymi Sidi Ṛebbi ur issetḥa ara ad ițțusemmi d Illu-nsen axaṭer ihegga yasen tamurt.

히브리서 11:16 Korean
저희가 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 그러므로 하나님이 저희 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워 아니하시고 저희를 위하여 한 성을 예비하셨느니라

Hebraeos 11:16 Latin: Vulgata Clementina
nunc autem meliorem appetunt, id est, cælestem. Ideo non confunditur Deus vocari Deus eorum : paravit enim illis civitatem.

Ebrejiem 11:16 Latvian New Testament
Bet tagad tie tiecas pēc labākas, tas ir, debesu. Tāpēc arī Dievs nekautrējas saukties par viņu Dievu, jo Viņš tiem sagatavoja pilsētu.

Laiðkas þydams 11:16 Lithuanian
Bet dabar jie siekė geresnės tėvynės, tai yra dangiškosios. Todėl Dievas nesigėdija vadintis jų Dievu: juk Jis paruošė jiems Miestą!

Hebrews 11:16 Maori
Tena ko tenei e hiahia ana ratou ki tetahi kainga pai ake, ki tera i te rangi: koia te Atua te whakama ai ki a ratou, kia kiia ko to ratou Atua; kua rite hoki i a ia tetahi pa mo ratou.

Hebreerne 11:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
men nu stunder de efter et bedre, det er et himmelsk; derfor skammer Gud sig ikke ved dem, ved å kalles deres Gud; for han har gjort en stad ferdig til dem.

Hebreos 11:16 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero en realidad, anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad.

Hebreos 11:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Pero en realidad, anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad.

Hebreos 11:16 Spanish: Reina Valera Gómez
Pero ahora anhelaban una mejor patria, esto es, la celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les había preparado una ciudad.

Hebreos 11:16 Spanish: Reina Valera 1909
Empero deseaban la mejor, es á saber, la celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos: porque les había aparejado ciudad.

Hebreos 11:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
mas empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les había aparejado ciudad.

Hebreus 11:16 Bíblia King James Atualizada Português
Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como o Deus deles, mas lhes preparou uma cidade.

Hebreus 11:16 Portugese Bible
Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade.   

Evrei 11:16 Romanian: Cornilescu
Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu -I este ruşine să Se numească Dumnezeul lor, căci le -a pregătit o cetate.

К Евреям 11:16 Russian: Synodal Translation (1876)
но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя ихБогом: ибо Он приготовил им город.

К Евреям 11:16 Russian koi8r
но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город.

Hebrews 11:16 Shuar New Testament
Tura antsu niisha nuna nankaamas pΘnker nunkan nayaimpinmaya nuna Enentßimtiarmiayi. T·mainiakui Yuska pΘprun iwiartur susa asa "wi ni Yusrintjai" Tφtinian natsantatsui.

Hebreerbrevet 11:16 Swedish (1917)
Men nu stod deras håg till ett bättre, nämligen det himmelska. Därför blyges icke Gud för att kallas deras Gud; ty han har berett åt dem en stad.

Waebrania 11:16 Swahili NT
Lakini sasa wanataka nchi iliyo bora zaidi, yaani nchi ya mbinguni. Ndiyo maana Mungu haoni haya wakimwita yeye Mungu wao, kwa sababu yeye mwenyewe amekwisha watayarishia mji.

Hebreo 11:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Nguni't ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain, sa makatuwid baga'y ang sa langit: kaya hindi sila ikinahihiya ng Dios na tawaging Dios nila; sapagka't kaniyang ipinaghanda sila ng isang bayan.

Širawt ta tǝtawaktab i Kǝl-Ɣibri 11:16 Tawallamat Tamajaq NT
Mišan, akal idkâlan dǝnnǝg wen as ǝgan ǝnnǝyat-net, almaɣna ijǝnnawan. Awen daɣ a fǝlas, Mǝššina wǝr fall-as imos tǝkarakit tišit ta iga Ǝmǝli-nasan, fǝlas isimatag-asan aɣrǝm daɣ jǝnnawan.

ฮีบรู 11:16 Thai: from KJV
แต่บัดนี้เขาปรารถนาที่จะอยู่ในเมืองที่ประเสริฐกว่านั้น คือเมืองสวรรค์ เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงมิได้ทรงละอายเมื่อเขาเรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าของเขา เพราะพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สำหรับเขาแล้ว

İbraniler 11:16 Turkish
Ama onlar daha iyisini, yani göksel olanı arzu ediyorlardı. Bunun içindir ki, Tanrı onların Tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor. Çünkü onlara bir kent hazırladı.

Евреи 11:16 Ukrainian: NT
Нині ж луччої бажають, се єсть небесної; тим і не соромить ся їх Бог, називати ся Богом їх: наготовив бо їм город.

Hebrews 11:16 Uma New Testament
Bo ngata to rakalentorai toe, ngata to meliu kalompe' -na, toe-mi ngata suruga. Toe pai' Alata'ala uma me'ea' rakahangai' Pue' -ra, apa' naporodo-miraka hi suruga.

Heâ-bô-rô 11:16 Vietnamese (1934)
nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Ðức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Ðức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.

Hebrews 11:15
Top of Page
Top of Page