Acts 22:22
New International Version
The crowd listened to Paul until he said this. Then they raised their voices and shouted, "Rid the earth of him! He's not fit to live!"

New Living Translation
The crowd listened until Paul said that word. Then they all began to shout, "Away with such a fellow! He isn't fit to live!"

English Standard Version
Up to this word they listened to him. Then they raised their voices and said, “Away with such a fellow from the earth! For he should not be allowed to live.”

New American Standard Bible
They listened to him up to this statement, and then they raised their voices and said, "Away with such a fellow from the earth, for he should not be allowed to live!"

King James Bible
And they gave him audience unto this word, and then lifted up their voices, and said, Away with such a fellow from the earth: for it is not fit that he should live.

Holman Christian Standard Bible
They listened to him up to this word. Then they raised their voices, shouting, "Wipe this person off the earth--it's a disgrace for him to live!"

International Standard Version
Up to this point they listened to him, but then they began to shout, "Away with such a fellow from the earth! He's not fit to go on living!"

NET Bible
The crowd was listening to him until he said this. Then they raised their voices and shouted, "Away with this man from the earth! For he should not be allowed to live!"

Aramaic Bible in Plain English
And when they had heard Paulus up until this statement, they raised their voice and shouted, “Hang such a person above The Earth, for it is not right for him to live!”

GOD'S WORD® Translation
Up to that point the mob listened. Then they began to shout, "Kill him! The world doesn't need a man like this. He shouldn't have been allowed to live this long!"

Jubilee Bible 2000
And they gave him audience unto this word and then lifted up their voices and said, Away with such a fellow from the earth, for it is not fit that he should live.

King James 2000 Bible
And they gave him audience until this word, and then lifted up their voices, and said, Away with such a fellow from the earth: for it is not fit that he should live.

American King James Version
And they gave him audience to this word, and then lifted up their voices, and said, Away with such a fellow from the earth: for it is not fit that he should live.

American Standard Version
And they gave him audience unto this word; and they lifted up their voice, and said, Away with such a fellow from the earth: for it is not fit that he should live.

Douay-Rheims Bible
And they heard him until this word, and then lifted up their voice, saying: Away with such an one from the earth; for it is not fit that he should live.

Darby Bible Translation
And they heard him until this word, and lifted up their voice, saying, Away with such a one as that from the earth, for it was not fit he should live.

English Revised Version
And they gave him audience unto this word; and they lifted up their voice, and said, Away with such a fellow from the earth: for it is not fit that he should live.

Webster's Bible Translation
And they gave him audience to this word, and then lifted up their voices, and said, Away with such a man from the earth: for it is not fit that he should live.

Weymouth New Testament
Until they heard this last statement the people listened to Paul, but now with a roar of disapproval they cried out, "Away with such a fellow from the earth! He ought not to be allowed to live."

World English Bible
They listened to him until he said that; then they lifted up their voice, and said, "Rid the earth of this fellow, for he isn't fit to live!"

Young's Literal Translation
And they were hearing him unto this word, and they lifted up their voice, saying, 'Away from the earth with such an one; for it is not fit for him to live.'

Handelinge 22:22 Afrikaans PWL
Tot hiertoe het hulle na hom geluister; toe lig hulle hul stemme en sê: “Weg van die aarde af met so ’n mens, want dit is nie reg vir hom om te lewe nie!”

Veprat e Apostujve 22:22 Albanian
Ata e dëgjuan deri në këtë pikë; pastaj ngritën zërin duke thënë: ''Hiqe nga bota një njeri të tillë, sepse nuk është i denjë të rrojë!''.

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 22:22 Arabic: Smith & Van Dyke
فسمعوا له حتى هذه الكلمة ثم رفعوا اصواتهم قائلين خذ مثل هذا من الارض لانه كان لا يجوز ان يعيش‎.

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 22:22 Armenian (Western): NT
Անոնք մտիկ ըրին իրեն մինչեւ այս խօսքը, յետոյ բարձրացուցին իրենց ձայները եւ ըսին. «Վերցո՛ւր աշխարհէն այդպիսի մարդ մը, քանի որ չի պատշաճիր անոր ապրիլ»:

Apostoluén Acteac. 22:22 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta ençuten çutén hura hitz hunetarano: orduan altcha ceçaten bere voza, erraiten çutela, Ken eçac lurretic horrelacoa: ecen eztuc raçoin hori vici den.

De Zwölfbotngetaat 22:22 Bavarian
So weit glosnd s iem non zue, aber dann gieng s auf! S Plerrn fiengend s an: "Wögghin mit aynn Sölchern! Zwö löbt der überhaaupt non?"

Деяния 22:22 Bulgarian
До тая дума го слушаха; а тогаз извикаха със силен глас, казвайки: Да се махне такъв от земята! защото не е достоен да живее.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
眾人聽保羅講到這句話,就高聲說:「這樣的人,把他從地上除掉,因為他不該活著!」

中文标准译本 (CSB Simplified)
众人听保罗讲到这句话,就高声说:“这样的人,把他从地上除掉,因为他不该活着!”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
眾人聽他說到這句話,就高聲說:「這樣的人,從世上除掉他吧!他是不當活著的!」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
众人听他说到这句话,就高声说:“这样的人,从世上除掉他吧!他是不当活着的!”

使 徒 行 傳 22:22 Chinese Bible: Union (Traditional)
眾 人 聽 他 說 到 這 句 話 , 就 高 聲 說 : 這 樣 的 人 , 從 世 上 除 掉 他 罷 ! 他 是 不 當 活 著 的 。

使 徒 行 傳 22:22 Chinese Bible: Union (Simplified)
众 人 听 他 说 到 这 句 话 , 就 高 声 说 : 这 样 的 人 , 从 世 上 除 掉 他 罢 ! 他 是 不 当 活 着 的 。

Djela apostolska 22:22 Croatian Bible
Slušali su ga sve do te riječi, a tada podigoše glas: Ukloni takva sa zemlje! Nije pravo da živi!

Skutky apoštolské 22:22 Czech BKR
I poslouchali ho až do toho slova. A tu hned pozdvihli hlasu svého, řkouce: Zahlaď z země takového, neboť nesluší jemu živu býti.

Apostelenes gerninger 22:22 Danish
Men de hørte paa ham indtil dette Ord, da opløftede de deres Røst og sagde: »Bort fra Jorden med en saadan! thi han bør ikke leve.«

Handelingen 22:22 Dutch Staten Vertaling
Zij hoorden hem nu tot dit woord toe; en zij verhieven hun stem, zeggende: Weg van de aarde met zulk een, want het is niet behoorlijk, dat hij leve.

Nestle Greek New Testament 1904
Ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου, καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν λέγοντες Αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον· οὐ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν ζῆν.

Westcott and Hort 1881
Ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν λέγοντες Αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον, οὐ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν ζῇν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν λέγοντες Αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον, οὐ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν ζῇν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου, καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν λέγοντες, Αἴρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον· οὐ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν ζῇν.

Greek Orthodox Church 1904
Ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου, καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν λέγοντες· Αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον, οὐ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν ζῆν.

Tischendorf 8th Edition
Ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν λέγοντες, αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον, οὐ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν ζῆν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου, καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν λέγοντες, Αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον· οὐ γὰρ καθῆκον αὐτὸν ζῇν.

Stephanus Textus Receptus 1550
Ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν λέγοντες Αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον οὐ γὰρ καθῆκον αὐτὸν ζῆν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ηκουον δε αυτου αχρι τουτου του λογου και επηραν την φωνην αυτων λεγοντες αιρε απο της γης τον τοιουτον ου γαρ καθηκεν αυτον ζην

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ηκουον δε αυτου αχρι τουτου του λογου και επηραν την φωνην αυτων λεγοντες αιρε απο της γης τον τοιουτον ου γαρ καθηκεν αυτον ζην

Stephanus Textus Receptus 1550
ηκουον δε αυτου αχρι τουτου του λογου και επηραν την φωνην αυτων λεγοντες αιρε απο της γης τον τοιουτον ου γαρ καθηκον αυτον ζην

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Ηκουον δε αυτου αχρι τουτου του λογου, και επηραν την φωνην αυτων λεγοντες, Αιρε απο της γης τον τοιουτον· ου γαρ καθηκον αυτον ζην.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ηκουον δε αυτου αχρι τουτου του λογου και επηραν την φωνην αυτων λεγοντες αιρε απο της γης τον τοιουτον ου γαρ καθηκεν αυτον ζην

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ηκουον δε αυτου αχρι τουτου του λογου και επηραν την φωνην αυτων λεγοντες αιρε απο της γης τον τοιουτον ου γαρ καθηκεν αυτον ζην

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Ēkouon de autou achri toutou tou logou, kai epēran tēn phōnēn autōn legontes Aire apo tēs gēs ton toiouton; ou gar kathēken auton zēn.

ekouon de autou achri toutou tou logou, kai eperan ten phonen auton legontes Aire apo tes ges ton toiouton; ou gar katheken auton zen.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Ēkouon de autou achri toutou tou logou kai epēran tēn phōnēn autōn legontes Aire apo tēs gēs ton toiouton, ou gar kathēken auton zēn.

ekouon de autou achri toutou tou logou kai eperan ten phonen auton legontes Aire apo tes ges ton toiouton, ou gar katheken auton zen.

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:22 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ēkouon de autou achri toutou tou logou kai epēran tēn phōnēn autōn legontes aire apo tēs gēs ton toiouton ou gar kathēken auton zēn

Ekouon de autou achri toutou tou logou kai epEran tEn phOnEn autOn legontes aire apo tEs gEs ton toiouton ou gar kathEken auton zEn

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:22 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ēkouon de autou achri toutou tou logou kai epēran tēn phōnēn autōn legontes aire apo tēs gēs ton toiouton ou gar kathēken auton zēn

Ekouon de autou achri toutou tou logou kai epEran tEn phOnEn autOn legontes aire apo tEs gEs ton toiouton ou gar kathEken auton zEn

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:22 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ēkouon de autou achri toutou tou logou kai epēran tēn phōnēn autōn legontes aire apo tēs gēs ton toiouton ou gar kathēkon auton zēn

Ekouon de autou achri toutou tou logou kai epEran tEn phOnEn autOn legontes aire apo tEs gEs ton toiouton ou gar kathEkon auton zEn

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:22 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ēkouon de autou achri toutou tou logou kai epēran tēn phōnēn autōn legontes aire apo tēs gēs ton toiouton ou gar kathēkon auton zēn

Ekouon de autou achri toutou tou logou kai epEran tEn phOnEn autOn legontes aire apo tEs gEs ton toiouton ou gar kathEkon auton zEn

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:22 Westcott/Hort - Transliterated
ēkouon de autou achri toutou tou logou kai epēran tēn phōnēn autōn legontes aire apo tēs gēs ton toiouton ou gar kathēken auton zēn

Ekouon de autou achri toutou tou logou kai epEran tEn phOnEn autOn legontes aire apo tEs gEs ton toiouton ou gar kathEken auton zEn

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:22 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ēkouon de autou achri toutou tou logou kai epēran tēn phōnēn autōn legontes aire apo tēs gēs ton toiouton ou gar kathēken auton zēn

Ekouon de autou achri toutou tou logou kai epEran tEn phOnEn autOn legontes aire apo tEs gEs ton toiouton ou gar kathEken auton zEn

Apostolok 22:22 Hungarian: Karoli
Hallgatják vala pedig õt e szóig; de most felemelék szavokat, mondván: Töröld el a földszínérõl az ilyent, mert nem illik néki élni.

La agoj de la apostoloj 22:22 Esperanto
Ili auxskultis lin gxis tiu vorto, sed tiam ili levis sian vocxon, dirante:Forigu tian homon de sur la tero; cxar ne decas, ke li vivu.

Apostolien teot 22:22 Finnish: Bible (1776)
Ja he kuulivat häntä tähän sanaan asti, niin he korottivat äänensä ja sanoivat: ota pois senkaltainen ihminen maan päältä; sillä ei hänen ole luvallinen elää.

Actes 22:22 French: Darby
Et ils l'ecouterent jusqu'à ce mot, et ils eleverent leur voix, disant: Ote de la terre un pareil homme, car il n'aurait pas du vivre.

Actes 22:22 French: Louis Segond (1910)
Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors ils élevèrent la voix, disant: Ote de la terre un pareil homme! Il n'est pas digne de vivre.

Actes 22:22 French: Martin (1744)
Et ils l'écoutèrent jusqu'à ce mot; mais alors ils élevèrent leur voix, en disant : ôte de la terre un tel homme, car il n'est point convenable qu'il vive.

Apostelgeschichte 22:22 German: Modernized
Sie höreten ihm aber zu bis auf dies Wort und huben ihre Stimme auf und sprachen: Hinweg mit solchem von der Erde; denn es ist nicht billig, daß er leben soll!

Apostelgeschichte 22:22 German: Luther (1912)
Sie hörten aber ihm zu bis auf dies Wort und hoben ihre Stimme auf und sprachen: Hinweg mit solchem von der Erde! denn es ist nicht billig, daß er leben soll.

Apostelgeschichte 22:22 German: Textbibel (1899)
Bis zu diesem Worte hörten sie ihm zu, da erhoben sie ein Geschrei: fort von der Erde mit dem, er darf nicht leben.

Atti 22:22 Italian: Riveduta Bible (1927)
L’ascoltarono fino a questa parola; e poi alzarono la voce, dicendo: Togli via un tal uomo dal mondo; perché non è degno di vivere.

Atti 22:22 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Or essi l’ascoltarono fino a questa parola; ma poi alzarono la lor voce, dicendo: Togli via di terra un tal uomo; perciocchè ei non conviene ch’egli viva.

KISAH PARA RASUL 22:22 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka mereka itu mendengar Paulus sampai kepada perkataan ini, lalu mengangkat suara sambil katanya, "Lenyapkanlah orang yang semacam itu daripada bumi ini, karena tiada layak ia hidup lagi."

Acts 22:22 Kabyle: NT
Smeḥsisen-as armi d awal-agi imiren ɛeggḍen nnan : Ekkset si ddunit argaz am wagi ! Ur t-țaǧǧat ara ad yidir !

사도행전 22:22 Korean
내가 말하기를 주여 내가 주 믿는 사람들을 가두고 또 각 회당에서 때리고

Actus Apostolorum 22:22 Latin: Vulgata Clementina
Audiebant autem eum usque ad hoc verbum, et levaverunt vocem suam dicentes : Tolle de terra hujusmodi : non enim fas est eum vivere.

Apustuļu darbi 22:22 Latvian New Testament
Uzklausījuši viņu līdz šiem vārdiem, tie pacēla savas balsis, sacīdami: Nost tādu no šīs zemes, jo tāds nedrīkst dzīvot!

Apaðtalø darbø knyga 22:22 Lithuanian
Jie klausėsi jo iki šitų žodžių, o čia ėmė garsiai šaukti: “Nušluoti nuo žemės jį! Tokiam nevalia gyventi!”

Acts 22:22 Maori
A whakarongo ana ratou ki a ia taea noatia tenei kupu, na ka hamama ratou, ka mea, Whakamatea atu te koroke nei i runga i te whenua: e kore hoki e pai kia ora ia.

Apostlenes-gjerninge 22:22 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Inntil dette ord hørte de på ham; men da løftet de sin røst og sa: Ta ham bort fra jorden! han burde ikke få leve!

Hechos 22:22 Spanish: La Biblia de las Américas
Lo oyeron hasta que dijo esto, y entonces alzaron sus voces y dijeron: ¡Quita de la tierra a ese individuo! No se le debe permitir que viva.

Hechos 22:22 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
La multitud lo oyó hasta que dijo esto, entonces alzaron sus voces y dijeron: "¡Quita de la tierra a ese hombre! No se le debe permitir que viva."

Hechos 22:22 Spanish: Reina Valera Gómez
Y le oyeron hasta esta palabra; entonces alzaron la voz, diciendo: Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva.

Hechos 22:22 Spanish: Reina Valera 1909
Y le oyeron hasta esta palabra: entonces alzaron la voz, diciendo: Quita de la tierra á un tal hombre, porque no conviene que viva.

Hechos 22:22 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y le oyeron hasta esta palabra; entonces alzaron la voz, diciendo: Quita de la tierra a un tal hombre, porque no conviene que viva.

Atos 22:22 Bíblia King James Atualizada Português
A multidão acompanhava o discurso de Paulo até o momento em que ele disse isso. Então, todos ergueram a voz e começaram a esbravejar: “Tira da face da terra esse tal homem, pois ele não merece viver!”

Atos 22:22 Portugese Bible
Ora, escutavam-no até esta palavra, mas então levantaram a voz, dizendo: Tira do mundo tal homem, porque não convém que viva.   

Faptele Apostolilor 22:22 Romanian: Cornilescu
Ei l-au ascultat pînă la cuvîntul acesta. Dar atunci şi-au ridicat glasul, şi au zis: ,,Ia de pe pămînt pe un astfel de om! Nu este vrednic să trăiască!``

Деяния 22:22 Russian: Synodal Translation (1876)
До этого слова слушали его; а за сим подняли крик, говоря: истреби от земли такого! ибо ему недолжно жить.

Деяния 22:22 Russian koi8r
До этого слова слушали его; а за сим подняли крик, говоря: истреби от земли такого! ибо ему не должно жить.

Acts 22:22 Shuar New Testament
Nui matsamarmia nu, N·naka antukarka untsumtan Jußriarmiayi. "Juka Mantamnatφ. ┐Urukamtaik iwiaakusha pujusat?" tiarmiayi.

Apostagärningarna 22:22 Swedish (1917)
Ända till dess att han sade detta hade de hört på honom. Men nu hovo de upp sin röst och ropade: »Bort ifrån jorden med den människan! Det är icke tillbörligt att en sådan får leva.»

Matendo Ya Mitume 22:22 Swahili NT
Mpaka hapa, wale watu walikuwa wanamsikiza, lakini aliposema maneno haya, walianza kusema kwa sauti kubwa, "Mwondoe duniani! Mtu wa namna hiyo hastahili kuishi."

Mga Gawa 22:22 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At kanilang pinakinggan siya hanggang sa salitang ito; at sila'y nangagtaas ng kanilang tinig, at nangagsabi, Alisin sa lupa ang isang gayong tao: sapagka't hindi marapat na siya'y mabuhay.

กิจการ 22:22 Thai: from KJV
เขาทั้งหลายได้ฟังเปาโลกล่าวแค่นี้ แล้วก็ร้องเสียงดังว่า "เอาคนเช่นนี้ไปจากแผ่นดินโลก ไม่ควรจะให้เขามีชีวิตอยู่"

Elçilerin İşleri 22:22 Turkish
Pavlusu buraya kadar dinleyenler, bu söz üzerine, ‹‹Böylesini yeryüzünden temizlemeli, yaşaması uygun değil!›› diye seslerini yükselttiler.

Деяния 22:22 Ukrainian: NT
Слухали ж його аж до сього слова, а тепер зняли голос свій, кажучи: Геть із землі такого! не жити йому.

Acts 22:22 Uma New Testament
Rodo oa' -ramo ntodea mpo'epe Paulus mololita. Tapi' kana'uli' -na we'i kahilou-na hi tauna to bela-ra to Yahudi, pejeu' -rami rahuduwukui, ra'uli': "Patehi lau-imi pe'! Uma ntoto-ipi natao tuwu'!"

Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 22:22 Vietnamese (1934)
Chúng chịu nghe người nói đến đó, song đến câu ấy, thì vùng kêu lên rằng: Hãy cất người dường ấy khỏi thế gian! Nó chẳng đáng sống đâu!

Acts 22:21
Top of Page
Top of Page