Acts 21:24
New International Version
Take these men, join in their purification rites and pay their expenses, so that they can have their heads shaved. Then everyone will know there is no truth in these reports about you, but that you yourself are living in obedience to the law.

New Living Translation
Go with them to the Temple and join them in the purification ceremony, paying for them to have their heads ritually shaved. Then everyone will know that the rumors are all false and that you yourself observe the Jewish laws.

English Standard Version
take these men and purify yourself along with them and pay their expenses, so that they may shave their heads. Thus all will know that there is nothing in what they have been told about you, but that you yourself also live in observance of the law.

Berean Study Bible
Take these men, purify yourself along with them, and pay their expenses so they can have their heads shaved. Then everyone will know that there is no truth to these rumors about you, but that you also live in obedience to the law.

New American Standard Bible
take them and purify yourself along with them, and pay their expenses so that they may shave their heads; and all will know that there is nothing to the things which they have been told about you, but that you yourself also walk orderly, keeping the Law.

King James Bible
Them take, and purify thyself with them, and be at charges with them, that they may shave their heads: and all may know that those things, whereof they were informed concerning thee, are nothing; but that thou thyself also walkest orderly, and keepest the law.

Holman Christian Standard Bible
Take these men, purify yourself along with them, and pay for them to get their heads shaved. Then everyone will know that what they were told about you amounts to nothing, but that you yourself are also careful about observing the law.

International Standard Version
Take these men, go through the purification ceremony with them, and pay their expenses to shave their heads. Then everyone will know that there is nothing in what they have been told about you, but that you are carefully observing and keeping the Law.

NET Bible
take them and purify yourself along with them and pay their expenses, so that they may have their heads shaved. Then everyone will know there is nothing in what they have been told about you, but that you yourself live in conformity with the law.

Aramaic Bible in Plain English
“Take them and go be purified with them and pay the cost with them to shave their heads, and it will be known to everyone that whatever was spoken about you is false, and that you fulfill and keep The Law.”

GOD'S WORD® Translation
Take these men, go through the purification ceremony with them, and pay the expenses to shave their heads. Then everyone will know that what they've been told about you isn't true. Instead, they'll see that you carefully follow Moses' Teachings.

Jubilee Bible 2000
them take, and purify thyself with them, and pay their expenses, that they may shave their heads, and all may know that those things, of which they were informed concerning thee, are nothing, but that thou thyself dost also walk orderly and keep the law.

King James 2000 Bible
Them take, and purify yourself with them, and pay their expenses, that they may shave their heads: and all may know that those things, of which they were informed concerning you, are nothing; but that you yourself also walk orderly, and keep the law.

American King James Version
Them take, and purify yourself with them, and be at charges with them, that they may shave their heads: and all may know that those things, whereof they were informed concerning you, are nothing; but that you yourself also walk orderly, and keep the law.

American Standard Version
these take, and purify thyself with them, and be at charges for them, that they may shave their heads: and all shall know that there is no truth in the things whereof they have been informed concerning thee; but that thou thyself also walkest orderly, keeping the law.

Douay-Rheims Bible
Take these, and sanctify thyself with them: and bestow on them, that they may shave their heads: and all will know that the things which they have heard of thee, are false; but that thou thyself also walkest keeping the law.

Darby Bible Translation
take these and be purified with them, and pay their expenses, that they may have their heads shaved; and all will know that [of those things] of which they have been informed about thee nothing is [true]; but that thou thyself also walkest orderly, keeping the law.

English Revised Version
these take, and purify thyself with them, and be at charges for them, that they may shave their heads: and all shall know that there is no truth in the things whereof they have been informed concerning thee; but that thou thyself also walkest orderly, keeping the law.

Webster's Bible Translation
Take them, and purify thyself with them, and be at charges with them, that they may shave their heads: and all may know that those things of which they were informed concerning thee, are nothing; but that thou thyself also walkest orderly, and keepest the law.

Weymouth New Testament
Associate with these men and purify yourself with them, and pay their expenses so that they can shave their heads. Then everybody will know that there is no truth in these stories about you, but that in your own actions you yourself scrupulously obey the Law.

World English Bible
Take them, and purify yourself with them, and pay their expenses for them, that they may shave their heads. Then all will know that there is no truth in the things that they have been informed about you, but that you yourself also walk keeping the law.

Young's Literal Translation
these having taken, be purified with them, and be at expence with them, that they may shave the head, and all may know that the things of which they have been instructed concerning thee are nothing, but thou dost walk -- thyself also -- the law keeping.

Handelinge 21:24 Afrikaans PWL
vat hulle en reinig jou saam met hulle en betaal die kostes vir hulle sodat hulle hul koppe kan skeer en almal kan weet dat daar niks, in wat van jou vertel word, is nie, maar dat jy self ook die wet uitvoer en gehoorsaam.

Veprat e Apostujve 21:24 Albanian
merri dhe pastrohu me ta, dhe paguaj për ta që të rruajnë kokën; kështu të gjithë do ta mësojnë se s'janë gjë ato që kanë dëgjuar për ty, por se edhe ti ecën duke respektuar ligjin.

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 21:24 Arabic: Smith & Van Dyke
‎خذ هؤلاء وتطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم فيعلم الجميع ان ليس شيء مما أخبروا عنك بل تسلك انت ايضا حافظا للناموس‎.

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 21:24 Armenian (Western): NT
ա՛ռ զանոնք, մաքրագործէ՛ դուն քեզ՝ իրենց հետ, եւ վճարէ՛ անոնց ծախսը՝ որ ածիլեն իրենց գլուխը. որպէսզի բոլորն ալ գիտնան թէ սխալ են քու մասիդ իրենց ստացած տեղեկութիւնները, հապա դո՛ւն ալ մեզի հետ կ՚ընթանաս՝ պահելով Օրէնքը:

Apostoluén Acteac. 21:24 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Hec harturic purificadi hequin, eta contribui eçac hequin, buruäc arrada ditzatençát: eta daquitén guciéc ecen hiçaz ençun dituztén gaucetaric deus eztela: baina euror-ere Leguea beguiratuz abilala.

De Zwölfbotngetaat 21:24 Bavarian
Nimm s mit und heilig di mit ien! Übernimm de Köstn für ienerne Opfer, dyrmit sö syr d Haar wider schern derffend. Yso gaat aau dyr Lösste seghn, däß an derer Leumung über di nix dran ist und däßst di allweil non an s Gsötz haltst.

Деяния 21:24 Bulgarian
вземи ги, и извърши очищението си заедно с тях, и иждиви за тях, за да обръснат главите си; и [така] всички ще знаят, че не е истина това, което са чули за тебе, но че и ти постъпваш порядъчно и пазиш закона.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
你帶他們去,與他們一起行潔淨禮,並且替他們付錢,好讓他們剃掉頭髮。這樣,大家就會知道有關你的傳聞不是真的,而且你自己也是照著規矩行事、遵守律法的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
你带他们去,与他们一起行洁净礼,并且替他们付钱,好让他们剃掉头发。这样,大家就会知道有关你的传闻不是真的,而且你自己也是照着规矩行事、遵守律法的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你帶他們去,與他們一同行潔淨的禮,替他們拿出規費,叫他們得以剃頭。這樣,眾人就可知道先前所聽見你的事都是虛的,並可知道你自己為人循規蹈矩,遵行律法。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你带他们去,与他们一同行洁净的礼,替他们拿出规费,叫他们得以剃头。这样,众人就可知道先前所听见你的事都是虚的,并可知道你自己为人循规蹈矩,遵行律法。

使 徒 行 傳 21:24 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 帶 他 們 去 , 與 他 們 一 同 行 潔 淨 的 禮 , 替 他 們 拿 出 規 費 , 叫 他 們 得 以 剃 頭 。 這 樣 , 眾 人 就 可 知 道 , 先 前 所 聽 見 你 的 事 都 是 虛 的 ; 並 可 知 道 , 你 自 己 為 人 , 循 規 蹈 矩 , 遵 行 律 法 。

使 徒 行 傳 21:24 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 带 他 们 去 , 与 他 们 一 同 行 洁 净 的 礼 , 替 他 们 拿 出 规 费 , 叫 他 们 得 以 剃 头 。 这 样 , 众 人 就 可 知 道 , 先 前 所 听 见 你 的 事 都 是 虚 的 ; 并 可 知 道 , 你 自 己 为 人 , 循 规 蹈 矩 , 遵 行 律 法 。

Djela apostolska 21:24 Croatian Bible
Njih uzmi, s njima se zajedno posveti, plati za njih da se ošišaju pa će svi spoznati da nema ništa od onoga što im je o tebi dojavljeno, nego da si i ti na pravu putu i da opslužuješ Zakon.

Skutky apoštolské 21:24 Czech BKR
Ty přijma k sobě, posvěť se s nimi, i náklad učiň s nimi, aby oholili hlavy své. A takť zvědí všickni, že to, což slyšeli o tobě, nic není, ale že i sám ty chodíš, ostříhaje Zákona.

Apostelenes gerninger 21:24 Danish
Tag dem med dig, og rens dig sammen med dem, og gør Omkostningen for dem, for at de kunne lade deres Hoved rage; saa ville alle erkende, at det, som de have hørt om dig, ikke har noget paa sig, men at du ogsaa selv vandrer saaledes, at du holder Loven.

Handelingen 21:24 Dutch Staten Vertaling
Neem dezen tot u, en heilig u met hen, en doe de onkosten nevens hen, opdat zij het hoofd bescheren mogen; en alle mogen weten, dat er niets is aan hetgeen, waarvan zij, aangaande u, bericht zijn; maar dat gij alzo wandelt, dat gij ook zelve de wet onderhoudt.

Nestle Greek New Testament 1904
τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς, καὶ δαπάνησον ἐπ’ αὐτοῖς ἵνα ξυρήσονται τὴν κεφαλήν, καὶ γνώσονται πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς φυλάσσων τὸν νόμον.

Westcott and Hort 1881
τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς καὶ δαπάνησον ἐπ' αὐτοῖς ἵνα ξυρήσονται τὴν κεφαλήν, καὶ γνώσονται πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδὲν ἔστιν, ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς φυλάσσων τὸν νόμον.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς καὶ δαπάνησον ἐπ' αὐτοῖς ἵνα ξυρήσονται τὴν κεφαλήν, καὶ γνώσονται πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδὲν ἔστιν, ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς φυλάσσων τὸν νόμον.

RP Byzantine Majority Text 2005
τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς, καὶ δαπάνησον ἐπ’ αὐτοῖς, ἵνα ξυρήσωνται τὴν κεφαλήν, καὶ γνῶσιν πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς τὸν νόμον φυλάσσων.

Greek Orthodox Church 1904
τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς καὶ δαπάνησον ἐπ’ αὐτοῖς ἵνα ξυρήσωνται τὴν κεφαλήν, καὶ γνώσι πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς τὸν νόμον φυλάσσων.

Tischendorf 8th Edition
τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς καὶ δαπάνησον ἐπ’ αὐτοῖς ἵνα ξυρήσονται τὴν κεφαλήν, καὶ γνώσονται πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς φυλάσσων τὸν νόμον.

Scrivener's Textus Receptus 1894
τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς, καὶ δαπάνησον ἐπ’ αὐτοῖς, ἵνα ξυρήσωνται τὴν κεφαλήν, καὶ γνῶσι πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς τὸν νόμον φυλάσσων.

Stephanus Textus Receptus 1550
τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς καὶ δαπάνησον ἐπ' αὐτοῖς ἵνα ξυρήσωνται τὴν κεφαλήν καὶ γνῶσιν πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς τὸν νόμον φυλάσσων

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
τουτους παραλαβων αγνισθητι συν αυτοις και δαπανησον επ αυτοις ινα ξυρησονται την κεφαλην και γνωσονται παντες οτι ων κατηχηνται περι σου ουδεν εστιν αλλα στοιχεις και αυτος φυλασσων τον νομον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
τουτους παραλαβων αγνισθητι συν αυτοις και δαπανησον επ αυτοις ινα ξυρησονται την κεφαλην και γνωσονται παντες οτι ων κατηχηνται περι σου ουδεν εστιν αλλα στοιχεις και αυτος φυλασσων τον νομον

Stephanus Textus Receptus 1550
τουτους παραλαβων αγνισθητι συν αυτοις και δαπανησον επ αυτοις ινα ξυρησωνται την κεφαλην και γνωσιν παντες οτι ων κατηχηνται περι σου ουδεν εστιν αλλα στοιχεις και αυτος τον νομον φυλασσων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
τουτους παραλαβων αγνισθητι συν αυτοις, και δαπανησον επ αυτοις, ινα ξυρησωνται την κεφαλην, και γνωσι παντες οτι ων κατηχηνται περι σου ουδεν εστιν, αλλα στοιχεις και αυτος τον νομον φυλασσων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
τουτους παραλαβων αγνισθητι συν αυτοις και δαπανησον επ αυτοις ινα ξυρησωνται την κεφαλην και γνωσιν παντες οτι ων κατηχηνται περι σου ουδεν εστιν αλλα στοιχεις και αυτος τον νομον φυλασσων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
τουτους παραλαβων αγνισθητι συν αυτοις και δαπανησον επ αυτοις ινα ξυρησονται την κεφαλην και γνωσονται παντες οτι ων κατηχηνται περι σου ουδεν εστιν αλλα στοιχεις και αυτος φυλασσων τον νομον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
toutous paralabōn hagnisthēti syn autois, kai dapanēson ep’ autois hina xyrēsontai tēn kephalēn, kai gnōsontai pantes hoti hōn katēchēntai peri sou ouden estin, alla stoicheis kai autos phylassōn ton nomon.

toutous paralabon hagnistheti syn autois, kai dapaneson ep’ autois hina xyresontai ten kephalen, kai gnosontai pantes hoti hon katechentai peri sou ouden estin, alla stoicheis kai autos phylasson ton nomon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
toutous paralabōn hagnisthēti syn autois kai dapanēson ep' autois hina xyrēsontai tēn kephalēn, kai gnōsontai pantes hoti hōn katēchēntai peri sou ouden estin, alla stoicheis kai autos phylassōn ton nomon.

toutous paralabon hagnistheti syn autois kai dapaneson ep' autois hina xyresontai ten kephalen, kai gnosontai pantes hoti hon katechentai peri sou ouden estin, alla stoicheis kai autos phylasson ton nomon.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:24 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
toutous paralabōn agnisthēti sun autois kai dapanēson ep autois ina xurēsontai tēn kephalēn kai gnōsontai pantes oti ōn katēchēntai peri sou ouden estin alla stoicheis kai autos phulassōn ton nomon

toutous paralabOn agnisthEti sun autois kai dapanEson ep autois ina xurEsontai tEn kephalEn kai gnOsontai pantes oti On katEchEntai peri sou ouden estin alla stoicheis kai autos phulassOn ton nomon

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:24 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
toutous paralabōn agnisthēti sun autois kai dapanēson ep autois ina xurēsōntai tēn kephalēn kai gnōsin pantes oti ōn katēchēntai peri sou ouden estin alla stoicheis kai autos ton nomon phulassōn

toutous paralabOn agnisthEti sun autois kai dapanEson ep autois ina xurEsOntai tEn kephalEn kai gnOsin pantes oti On katEchEntai peri sou ouden estin alla stoicheis kai autos ton nomon phulassOn

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:24 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
toutous paralabōn agnisthēti sun autois kai dapanēson ep autois ina xurēsōntai tēn kephalēn kai gnōsin pantes oti ōn katēchēntai peri sou ouden estin alla stoicheis kai autos ton nomon phulassōn

toutous paralabOn agnisthEti sun autois kai dapanEson ep autois ina xurEsOntai tEn kephalEn kai gnOsin pantes oti On katEchEntai peri sou ouden estin alla stoicheis kai autos ton nomon phulassOn

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:24 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
toutous paralabōn agnisthēti sun autois kai dapanēson ep autois ina xurēsōntai tēn kephalēn kai gnōsin pantes oti ōn katēchēntai peri sou ouden estin alla stoicheis kai autos ton nomon phulassōn

toutous paralabOn agnisthEti sun autois kai dapanEson ep autois ina xurEsOntai tEn kephalEn kai gnOsin pantes oti On katEchEntai peri sou ouden estin alla stoicheis kai autos ton nomon phulassOn

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:24 Westcott/Hort - Transliterated
toutous paralabōn agnisthēti sun autois kai dapanēson ep autois ina xurēsontai tēn kephalēn kai gnōsontai pantes oti ōn katēchēntai peri sou ouden estin alla stoicheis kai autos phulassōn ton nomon

toutous paralabOn agnisthEti sun autois kai dapanEson ep autois ina xurEsontai tEn kephalEn kai gnOsontai pantes oti On katEchEntai peri sou ouden estin alla stoicheis kai autos phulassOn ton nomon

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:24 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
toutous paralabōn agnisthēti sun autois kai dapanēson ep autois ina xurēsontai tēn kephalēn kai gnōsontai pantes oti ōn katēchēntai peri sou ouden estin alla stoicheis kai autos phulassōn ton nomon

toutous paralabOn agnisthEti sun autois kai dapanEson ep autois ina xurEsontai tEn kephalEn kai gnOsontai pantes oti On katEchEntai peri sou ouden estin alla stoicheis kai autos phulassOn ton nomon

Apostolok 21:24 Hungarian: Karoli
Ezeket magad mellé vévén, tisztulj meg velök, és költs rájok, hogy megnyíressék fejöket: és megtudják mindenek, hogy semmi sincs azokban, a miket te felõled hallottak; hanem te magad is úgy jársz, hogy a törvényt megtartod.

La agoj de la apostoloj 21:24 Esperanto
prenu cxi tiujn, sanktigu vin kun ili, kaj pagu iliajn elspezojn, por ke ili razu sian kapon; kaj cxiuj scios, ke nenia vero estas en tio, kion oni raportis pri vi, sed ke vi mem ankaux iradas orde, observante la legxon.

Apostolien teot 21:24 Finnish: Bible (1776)
Ota ne tykös, ja puhdista itses heidän kanssansa, ja kuluta jotakin heidän tähtensä, että he ajelisivat päänsä, ja siitä he kaikki ymmärtäisivät, ettei se mitään ole, mitä he sinusta kuulleet ovat, mutta että sinäkin vaellat, niinkuin sinä olisit lain pitävä.

Actes 21:24 French: Darby
prends-les et purifie-toi avec eux, et paye leur depense, afin qu'ils se rasent la tete, et tous sauront que rien n'est vrai des choses qu'ils ont oui dire de toi, mais que toi aussi, tu marches gardant la loi.

Actes 21:24 French: Louis Segond (1910)
prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leur dépense, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi.

Actes 21:24 French: Martin (1744)
Prends-les avec toi, et te purifie avec eux, et contribue avec eux, afin qu'ils se rasent la tête, et que tous sachent qu'il n'est rien des choses qu'ils ont ouï dire de toi, mais que tu continues aussi de garder la Loi.

Apostelgeschichte 21:24 German: Modernized
Wir haben vier Männer, die haben ein Gelübde auf sich; dieselbigen nimm zu dir und laß dich reinigen mit ihnen und wage die Kosten an sie, daß sie ihr Haupt bescheren, und alle vernehmen, daß nicht sei, wes sie wider dich berichtet sind, sondern daß du auch einhergehest und hattest das Gesetz.

Apostelgeschichte 21:24 German: Luther (1912)
Wir haben hier vier Männer, die haben ein Gelübde auf sich; die nimm zu dir und heilige dich mit ihnen und wage die Kosten an sie, daß sie ihr Haupt scheren, so werden alle vernehmen, daß es nicht so sei, wie sie wider dich berichtet sind, sondern daß du auch einhergehest und hältst das Gesetz.

Apostelgeschichte 21:24 German: Textbibel (1899)
Die nimm, und laß dich mit ihnen reinigen, und wende die Kosten auf für sie, daß sie sich das Haupt scheren lassen können; so wird jedermann einsehen, daß es nichts mit dem ist, wovon sie in betreff deiner berichtet wurden, und daß vielmehr auch du selbst in Beobachtung des Gesetzes wandelst.

Atti 21:24 Italian: Riveduta Bible (1927)
prendili teco, e purificati con loro, e paga le spese per loro, onde possano radersi il capo; così tutti conosceranno che non c’è nulla di vero nelle informazioni che hanno ricevute di te; ma che tu pure ti comporti da osservatore della legge.

Atti 21:24 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Prendili teco, e purificati con loro, e fa’ la spesa con loro; acciocchè si tondano il capo, e tutti conoscano che non è nulla di quelle cose delle quali sono stati informati intorno a te; ma che tu ancora procedi osservando la legge.

KISAH PARA RASUL 21:24 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
bawalah orang-orang itu dan sucikan dirimu dengan mereka itu, serta tanggunglah belanjanya supaya mereka itu boleh dicukur kepalanya, dan sekalian orang mengetahui, bahwa segala halmu yang termaklum kepada mereka itu semuanya tiada benar, pada halnya engkau sendiri pun menurut Taurat juga.

Acts 21:24 Kabyle: NT
awi-ten yid-ek, ssizdeg iman-ik yid-sen, seṛṛef fell-asen iwakken ad seṭṭlen iqeṛṛay-nsen ; s wakkagi ad ẓren belli ayen akk slan fell-ak d lekdeb yerna ad walin mazal teṭṭfeḍ di ccariɛa n Musa.

사도행전 21:24 Korean
저희를 데리고 함께 결례를 행하고 저희를 위하여 비용을 내어 머리를 깎게 하라 그러면 모든 사람이 그대에게 대하여 들은 것 이 헛된 것이고 그대로 율법을 지켜 행하는 줄로 알 것이라

Actus Apostolorum 21:24 Latin: Vulgata Clementina
His assumptis, sanctifica te cum illis : et impende in illis ut radant capita : et scient omnes quia quæ de te audierunt, falsa sunt, sed ambulas et ipse custodiens legem.

Apustuļu darbi 21:24 Latvian New Testament
Ņem tos pie sevis, šķīsties kopā ar viņiem un samaksā par tiem, lai viņi apcērp galvas, tad visi zinās, ka tas, ko par tevi dzirdējuši, ir netaisnība, bet ka arī tu pats dzīvo pēc bauslības.

Apaðtalø darbø knyga 21:24 Lithuanian
Pasiimk juos, apsivalyk kartu su jais ir prisiimk jų išlaidas, kad jie galėtų nusikirpti plaukus. Tada visi pamatys, jog gandai apie tave nieko verti ir tu nenukrypdamas laikaisi Įstatymo.

Acts 21:24 Maori
Tangohia enei, kia purea ngatahitia koutou, mau ano e utu a ratou mea, kia waruhia ai o ratou matenga: a ka kite ratou katoa he teka noa nga mea i korerotia mou: engari ko koe, he tika tau haere, kei te whakarite ano koe i te ture.

Apostlenes-gjerninge 21:24 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
slå dig sammen med dem og la dig rense med dem, og ta på dig omkostningene for dem, så de kan få rake sitt hode! så vil alle skjønne at det ikke er noget i det som de har hørt si om dig, men at du også selv vandrer så at du holder loven.

Hechos 21:24 Spanish: La Biblia de las Américas
tómalos y purifícate junto con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza; y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente, acatando la ley.

Hechos 21:24 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
tómalos y purifícate junto con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives (andas) ordenadamente, guardando la Ley.

Hechos 21:24 Spanish: Reina Valera Gómez
Tómalos contigo, y purifícate con ellos, y paga con ellos para que rasuren sus cabezas; y todos entenderán que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti; sino que tú también andas ordenadamente, y guardas la ley.

Hechos 21:24 Spanish: Reina Valera 1909
Tomando á éstos contigo, purifícate con ellos, y gasta con ellos, para que rasuren sus cabezas, y todos entiendan que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti; sino que tú también andas guardando la ley.

Hechos 21:24 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Tomando a éstos contigo, purifícate con ellos, y gaste por ellos, para que rasuren sus cabezas, y todos entiendan que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti; sino que tú también andas guardando la ley.

Atos 21:24 Bíblia King James Atualizada Português
Participa com esses homens dos rituais de purificação e paga as despesas deles, para que rapem a cabeça. Dessa forma, todos observarão que é falso o que ouviram a teu respeito, e que, em verdade, tu mesmo continuas andando sob absoluta obediência à Lei.

Atos 21:24 Portugese Bible
toma estes contigo, e santifica-te com eles, e faze por eles as despesas para que rapem a cabeça; e saberão todos que é falso aquilo de que têm sido informados a teu respeito, mas que também tu mesmo andas corretamente, guardando a lei.   

Faptele Apostolilor 21:24 Romanian: Cornilescu
Ia -i cu tine, curăţeşte-te împreună cu ei, şi cheltuieşte tu pentru ei, ca să-şi radă capul. Şi astfel vor cunoaşte toţi că nu este nimic adevărat din celece au auzit despre tine, ci că şi tu umbli întocmai după rînduială, şi păzeşti Legea.

Деяния 21:24 Russian: Synodal Translation (1876)
Взяв их, очистись с ними, и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон.

Деяния 21:24 Russian koi8r
Взяв их, очистись с ними, и возьми на себя издержки на [жертву] за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон.

Acts 21:24 Shuar New Testament
Nii J·kiarta. T·ram niisha Muisais akupkamia nuna umikiar nijiaamainiakui, amesha nijiaamarta. N·nismek Kuφtniasha ni susatin ana nu amesha akikmatkarta. Niisha Ashφ umikiarmatai, ni intiashin awampratin ßchattawak. Nu aishmanka intiashin awampran Israer-aents Wßinkiar, anturtamkarainia nu, nekaschaiti, turamartatui. Antsu, Pßpruka Muisais akupkamia Tφmianak T·rawai, turamartatui.

Apostagärningarna 21:24 Swedish (1917)
Tag med dig dessa, och låt helga dig tillsammans med dem, och åtag dig omkostnaderna för dem, så att de kunna låta raka sina huvuden. Då skola alla förstå att intet av allt det som har blivit dem sagt om dig äger någon grund, utan att också du vandrar efter lagen och håller den.

Matendo Ya Mitume 21:24 Swahili NT
Jiunge nao katika ibada ya kujitakasa, ukalipe na gharama zinazohusika, kisha wanyolewe nywele zao. Hivyo watu wote watatambua kwamba habari zile walizoambiwa juu yako hazina msingi wowote, na kwamba wewe binafsi bado unaishi kufuatana na maagizo ya Sheria za Mose.

Mga Gawa 21:24 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Isama mo sila, maglinis kang kasama nila, at pagbayaran mo ang kanilang magugugol, upang sila'y mangagpaahit ng kanilang mga ulo: at maalaman ng lahat na walang katotohanan ang mga bagay na kanilang nabalitaan tungkol sa iyo; kundi ikaw rin naman ay lumalakad ng maayos na tumutupad ng kautusan.

Igitan ǝn Nǝmmuzal 21:24 Tawallamat Tamajaq NT
Idaw dǝr-san s adag wa daɣ zazdagan aytedan, tǝzzǝzdǝga iman-nak kay dǝr-san, tǝrzǝmaɣ fall-asan arat wa tan-ihan, fǝl a dasan-tǝwǝlzin ɣafawan-nasan. Ǝddi ad zʼǝssǝnan aytedan kul as, awa sǝr-ǝk itawannin wǝr t-iha a igân, kalar kay da tǝlkâmaɣ y ǝššǝriɣa wa n Ǝttǝwret.

กิจการ 21:24 Thai: from KJV
ท่านจงพาคนเหล่านั้นไปชำระตัวด้วยกันกับเขาและเสียเงินแทนเขา เพื่อเขาจะได้โกนศีรษะ คนทั้งหลายจึงจะรู้ว่าความที่เขาได้ยินถึงท่านนั้นเป็นความเท็จ แต่ท่านเองเป็นผู้ยึดถือและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอยู่

Elçilerin İşleri 21:24 Turkish
Bunları yanına al, kendileriyle birlikte arınma törenine katıl. Başlarını tıraş edebilmeleri için kurban masraflarını sen öde. Böylelikle herkes, seninle ilgili duyduklarının asılsız olduğunu, senin de Kutsal Yasaya uygun olarak yaşadığını anlasın.

Деяния 21:24 Ukrainian: NT
Узявши їх, очистись із ними, та й втрать ся на них, щоб обстригли голови; то й знати муть усї, що чого дознались про тебе, се ніщо, та що й ти ходиш у законі, хоронячи його.

Acts 21:24 Uma New Testament
Jadi', iko wo'o-kowo, hilou-ko dohe-ra hi Tomi Alata'ala mpobabehi ada agama pompobohoi' woto, pai' iko mpobayari oli porewua pepue' -ra, bona ma'ala-ra mposongki' wuluwoo' -ra ntuku' ada-ta. Ane hewa toe-damo, monoto-mi hi hawe'ea tauna ka'uma-na-hawo makono kareba to ra'epe mpotuntui' -ko. Apa' nutuku' wo'o-kowo Atura Musa.

Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 21:24 Vietnamese (1934)
hãy đem bốn người đó cùng đi, làm lễ tinh sạch cho mình luôn với họ, và hãy chịu tiền họ phải trả để cạo đầu. Vậy thì ai nấy sẽ biết mọi tin đồn về anh đều chẳng thật, song rõ anh cũng ăn ở theo luật pháp vậy.

Acts 21:23
Top of Page
Top of Page