Acts 20:16
New International Version
Paul had decided to sail past Ephesus to avoid spending time in the province of Asia, for he was in a hurry to reach Jerusalem, if possible, by the day of Pentecost.

New Living Translation
Paul had decided to sail on past Ephesus, for he didn't want to spend any more time in the province of Asia. He was hurrying to get to Jerusalem, if possible, in time for the Festival of Pentecost.

English Standard Version
For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he might not have to spend time in Asia, for he was hastening to be at Jerusalem, if possible, on the day of Pentecost.

New American Standard Bible
For Paul had decided to sail past Ephesus so that he would not have to spend time in Asia; for he was hurrying to be in Jerusalem, if possible, on the day of Pentecost.

King James Bible
For Paul had determined to sail by Ephesus, because he would not spend the time in Asia: for he hasted, if it were possible for him, to be at Jerusalem the day of Pentecost.

Holman Christian Standard Bible
For Paul had decided to sail past Ephesus so he would not have to spend time in Asia, because he was hurrying to be in Jerusalem, if possible, for the day of Pentecost.

International Standard Version
Paul had decided to sail past Ephesus to avoid spending time in Asia, as he was in a hurry to get to Jerusalem for the day of Pentecost, if that was possible.

NET Bible
For Paul had decided to sail past Ephesus so as not to spend time in the province of Asia, for he was hurrying to arrive in Jerusalem, if possible, by the day of Pentecost.

Aramaic Bible in Plain English
For Paulus was determined to pass by it to Ephesaus, lest he be delayed there because he was hurrying, that if he were able, he would keep the day of Pentecost in Jerusalem.

GOD'S WORD® Translation
Paul had decided to sail past Ephesus to avoid spending time in the province of Asia. He was in a hurry to get to Jerusalem for the day of Pentecost, if that was possible.

Jubilee Bible 2000
For Paul had determined to sail by Ephesus, not to detain himself in Asia, for he hasted to keep the day of Pentecost, if it were possible for him, in Jerusalem.

King James 2000 Bible
For Paul had determined to sail past Ephesus, because he would not spend the time in Asia: for he hastened, if it were possible for him, to be at Jerusalem the day of Pentecost.

American King James Version
For Paul had determined to sail by Ephesus, because he would not spend the time in Asia: for he hurried, if it were possible for him, to be at Jerusalem the day of Pentecost.

American Standard Version
For Paul had determined to sail past Ephesus, that he might not have to spend time in Asia; for he was hastening, if it were possible for him, to be at Jerusalem the day of Pentecost.

Douay-Rheims Bible
For Paul had determined to sail by Ephesus, lest he should be stayed any time in Asia. For he hasted, if it were possible for him, to keep the day of Pentecost at Jerusalem.

Darby Bible Translation
for Paul thought it desirable to sail by Ephesus, so that he might not be made to spend time in Asia; for he hastened, if it was possible for him, to be the day of Pentecost at Jerusalem.

English Revised Version
For Paul had determined to sail past Ephesus, that he might not have to spend time in Asia; for he was hastening, if it were possible for him, to be at Jerusalem the day of Pentecost.

Webster's Bible Translation
For Paul had determined to sail by Ephesus, because he would not spend the time in Asia: for he hasted, if it were possible for him, to be at Jerusalem the day of Pentecost.

Weymouth New Testament
For Paul's plan was to sail past Ephesus, so as not to spend much time in the province of Asia; since he was very desirous of being in Jerusalem, if possible, on the day of the Harvest Festival.

World English Bible
For Paul had determined to sail past Ephesus, that he might not have to spend time in Asia; for he was hastening, if it were possible for him, to be in Jerusalem on the day of Pentecost.

Young's Literal Translation
for Paul decided to sail past Ephesus, that there may not be to him a loss of time in Asia, for he hasted, if it were possible for him, on the day of the Pentecost to be at Jerusalem.

Handelinge 20:16 Afrikaans PWL
want Sha’ul het besluit om by Efesos verby te vaar sodat hy nie in Asië tyd sou spandeer nie, want hy het gou gemaak om, as dit vir hom moontlik was, die ‘Fees van Weke’ (Shavu’ot) in Yerushalayim te vier.

Veprat e Apostujve 20:16 Albanian
Sepse Pali kishte vendosur të lundronte pa u ndalur në Efes, që të mos humbiste kohë në Azi; sepse nxitonte që të ndodhej, po të ishte e mundur, në Jeruzalem ditën e Rrëshajëve.

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 20:16 Arabic: Smith & Van Dyke
‎لان بولس عزم ان يتجاوز افسس في البحر لئلا يعرض له ان يصرف وقتا في اسيا. لانه كان يسرع حتى اذا امكنه يكون في اورشليم في يوم الخمسين

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 20:16 Armenian (Western): NT
Արդարեւ Պօղոս որոշած էր նաւարկել Եփեսոսի քովէն, որովհետեւ չէր ուզեր ժամանակ անցընել Ասիայի մէջ, քանի որ կ՚աճապարէր Երուսաղէմ ըլլալ Պենտեկոստէի օրը՝ եթէ կարելի ըլլար իրեն:

Apostoluén Acteac. 20:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen deliberatu çuen Paulec Ephesez aitzinago iragaitera, demboraric gal ezleçançát Asian: ecen lehiatzen cen baldin possible balitzayo Mendecoste egunean Ierusalemen içatera.

De Zwölfbotngetaat 20:16 Bavarian
Dyr Pauls hiet beschlossn, z Effhaus vorbeizfarn, däß yr nit z Äsing lönger höngenbleibt. Iem gaprösst s, weil yr wenn müglich auf Pfingstn z Ruslham sein gwill.

Деяния 20:16 Bulgarian
Защото Павел бе решил да отмине Ефес, за да не се бави в Азия, понеже бързаше, ако му беше възможно, да се намери в Ерусалим за деня на Петдесетницата.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
原來保羅已經決定駛過以弗所城,免得在亞細亞省耽延時間,因為他急著趕路,如果有可能,但願五旬節那一天已經在耶路撒冷了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
原来保罗已经决定驶过以弗所城,免得在亚细亚省耽延时间,因为他急着赶路,如果有可能,但愿五旬节那一天已经在耶路撒冷了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
乃因保羅早已定意越過以弗所,免得在亞細亞耽延;他急忙前走,巴不得趕五旬節能到耶路撒冷。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
乃因保罗早已定意越过以弗所,免得在亚细亚耽延;他急忙前走,巴不得赶五旬节能到耶路撒冷。

使 徒 行 傳 20:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
乃 因 保 羅 早 已 定 意 越 過 以 弗 所 , 免 得 在 亞 西 亞 耽 延 , 他 急 忙 前 走 , 巴 不 得 趕 五 旬 節 能 到 耶 路 撒 冷 。

使 徒 行 傳 20:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
乃 因 保 罗 早 已 定 意 越 过 以 弗 所 , 免 得 在 亚 西 亚 耽 延 , 他 急 忙 前 走 , 巴 不 得 赶 五 旬 节 能 到 耶 路 撒 冷 。

Djela apostolska 20:16 Croatian Bible
Jer Pavao je odlučio mimoići Efez da se ne bi zadržao u Aziji: žurio se da, uzmogne li, na dan Pedesetnice bude u Jeruzalemu.

Skutky apoštolské 20:16 Czech BKR
Nebo Pavel byl umínil pominouti Efez, aby se nemeškal v Azii; nebo pospíchal, by možné bylo, aby byl o letnicích v Jeruzalémě.

Apostelenes gerninger 20:16 Danish
Thi Paulus havde besluttet at sejle Efesus forbi, for at det ikke skulde hændes, at han blev opholdt i Asien; thi han hastede for at komme til Jerusalem paa Pinsedagen, om det var ham muligt.

Handelingen 20:16 Dutch Staten Vertaling
Want Paulus had voorgenomen Efeze voorbij te varen, opdat hij niet den tijd in Azie zou verslijten; want hij spoedde zich, om (zo het hem mogelijk ware) op den pinksterdag te Jeruzalem te zijn.

Nestle Greek New Testament 1904
κεκρίκει γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ· ἔσπευδεν γὰρ, εἰ δυνατὸν εἴη αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα.

Westcott and Hort 1881
κεκρίκει γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ἔσπευδεν γὰρ εἰ δυνατὸν εἴη αὐτῷ τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἰεροσόλυμα.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
κεκρίκει γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ἔσπευδεν γὰρ εἰ δυνατὸν εἴη αὐτῷ τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἰεροσόλυμα.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔκρινεν γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ· ἔσπευδεν γάρ, εἰ δυνατὸν ἦν αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα.

Greek Orthodox Church 1904
ἔκρινε γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ· ἔσπευδε γὰρ, εἰ δυνατὸν ἦν αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα.

Tischendorf 8th Edition
κεκρίκει γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ἔσπευδεν γὰρ εἰ δυνατὸν εἴη αὐτῷ τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔκρινε γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ· ἔσπευδε γάρ, εἰ δυνατὸν ἦν αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἔκρινεν γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ· ἔσπευδεν γὰρ εἰ δυνατὸν ἦν αὐτῷ τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
κεκρικει γαρ ο παυλος παραπλευσαι την εφεσον οπως μη γενηται αυτω χρονοτριβησαι εν τη ασια εσπευδεν γαρ ει δυνατον ειη αυτω την ημεραν της πεντηκοστης γενεσθαι εις ιεροσολυμα

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
κεκρικει γαρ ο παυλος παραπλευσαι την εφεσον οπως μη γενηται αυτω χρονοτριβησαι εν τη ασια εσπευδεν γαρ ει δυνατον ειη αυτω την ημεραν της πεντηκοστης γενεσθαι εις ιερουσαλημ

Stephanus Textus Receptus 1550
εκρινεν γαρ ο παυλος παραπλευσαι την εφεσον οπως μη γενηται αυτω χρονοτριβησαι εν τη ασια εσπευδεν γαρ ει δυνατον ην αυτω την ημεραν της πεντηκοστης γενεσθαι εις ιεροσολυμα

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
εκρινε γαρ ο Παυλος παραπλευσαι την Εφεσον, οπως μη γενηται αυτω χρονοτριβησαι εν τη Ασια· εσπευδε γαρ, ει δυνατον ην αυτω, την ημεραν της Πεντηκοστης γενεσθαι εις Ιεροσολυμα.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εκρινεν γαρ ο παυλος παραπλευσαι την εφεσον οπως μη γενηται αυτω χρονοτριβησαι εν τη ασια εσπευδεν γαρ ει δυνατον ην αυτω την ημεραν της πεντηκοστης γενεσθαι εις ιεροσολυμα

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
κεκρικει γαρ ο παυλος παραπλευσαι την εφεσον οπως μη γενηται αυτω χρονοτριβησαι εν τη ασια εσπευδεν γαρ ει δυνατον ειη αυτω την ημεραν της πεντηκοστης γενεσθαι εις ιεροσολυμα

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kekrikei gar ho Paulos parapleusai tēn Epheson, hopōs mē genētai autō chronotribēsai en tē Asia; espeuden gar, ei dynaton eiē autō, tēn hēmeran tēs Pentēkostēs genesthai eis Hierosolyma.

kekrikei gar ho Paulos parapleusai ten Epheson, hopos me genetai auto chronotribesai en te Asia; espeuden gar, ei dynaton eie auto, ten hemeran tes Pentekostes genesthai eis Hierosolyma.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kekrikei gar ho Paulos parapleusai tēn Epheson, hopōs mē genētai autō chronotribēsai en tē Asia, espeuden gar ei dynaton eiē autō tēn hēmeran tēs pentēkostēs genesthai eis Ierosolyma.

kekrikei gar ho Paulos parapleusai ten Epheson, hopos me genetai auto chronotribesai en te Asia, espeuden gar ei dynaton eie auto ten hemeran tes pentekostes genesthai eis Ierosolyma.

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kekrikei gar o paulos parapleusai tēn epheson opōs mē genētai autō chronotribēsai en tē asia espeuden gar ei dunaton eiē autō tēn ēmeran tēs pentēkostēs genesthai eis ierousalēm

kekrikei gar o paulos parapleusai tEn epheson opOs mE genEtai autO chronotribEsai en tE asia espeuden gar ei dunaton eiE autO tEn Emeran tEs pentEkostEs genesthai eis ierousalEm

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ekrinen gar o paulos parapleusai tēn epheson opōs mē genētai autō chronotribēsai en tē asia espeuden gar ei dunaton ēn autō tēn ēmeran tēs pentēkostēs genesthai eis ierosoluma

ekrinen gar o paulos parapleusai tEn epheson opOs mE genEtai autO chronotribEsai en tE asia espeuden gar ei dunaton En autO tEn Emeran tEs pentEkostEs genesthai eis ierosoluma

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ekrinen gar o paulos parapleusai tēn epheson opōs mē genētai autō chronotribēsai en tē asia espeuden gar ei dunaton ēn autō tēn ēmeran tēs pentēkostēs genesthai eis ierosoluma

ekrinen gar o paulos parapleusai tEn epheson opOs mE genEtai autO chronotribEsai en tE asia espeuden gar ei dunaton En autO tEn Emeran tEs pentEkostEs genesthai eis ierosoluma

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ekrinen gar o paulos parapleusai tēn epheson opōs mē genētai autō chronotribēsai en tē asia espeuden gar ei dunaton ēn autō tēn ēmeran tēs pentēkostēs genesthai eis ierosoluma

ekrinen gar o paulos parapleusai tEn epheson opOs mE genEtai autO chronotribEsai en tE asia espeuden gar ei dunaton En autO tEn Emeran tEs pentEkostEs genesthai eis ierosoluma

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:16 Westcott/Hort - Transliterated
kekrikei gar o paulos parapleusai tēn epheson opōs mē genētai autō chronotribēsai en tē asia espeuden gar ei dunaton eiē autō tēn ēmeran tēs pentēkostēs genesthai eis ierosoluma

kekrikei gar o paulos parapleusai tEn epheson opOs mE genEtai autO chronotribEsai en tE asia espeuden gar ei dunaton eiE autO tEn Emeran tEs pentEkostEs genesthai eis ierosoluma

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kekrikei gar o paulos parapleusai tēn epheson opōs mē genētai autō chronotribēsai en tē asia espeuden gar ei dunaton eiē autō tēn ēmeran tēs pentēkostēs genesthai eis ierosoluma

kekrikei gar o paulos parapleusai tEn epheson opOs mE genEtai autO chronotribEsai en tE asia espeuden gar ei dunaton eiE autO tEn Emeran tEs pentEkostEs genesthai eis ierosoluma

Apostolok 20:16 Hungarian: Karoli
Mert elvégezé Pál, hogy Efézus mellett elhajózik, hogy ne kelljen néki idõt múlatni Ázsiában; mert siet vala, hogy ha lehetne néki, pünkösd napjára Jeruzsálemben legyen.

La agoj de la apostoloj 20:16 Esperanto
CXar Pauxlo decidis preterveturi Efeson, por ne perdi tempon en Azio; cxar li rapidis, por esti en Jerusalem, se li nur povos, en la Pentekosta tago.

Apostolien teot 20:16 Finnish: Bible (1776)
Sillä Paavali oli päättänyt purjehtia Epheson ohitse, ettei hän Asiassa aikaa kuluttaisi; sillä hän kiiruhti, jos hänelle olis mahdollinen ollut, helluntaiksi Jerusalemiin.

Actes 20:16 French: Darby
car Paul avait resolu de passer devant Ephese, de maniere à ne pas depenser son temps en Asie; car il se hatait pour etre, s'il lui etait possible, le jour de la Pentecote, à Jerusalem.

Actes 20:16 French: Louis Segond (1910)
Paul avait résolu de passer devant Ephèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie; car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte.

Actes 20:16 French: Martin (1744)
Car Paul s'était proposé de passer au delà d'Ephèse, afin de ne point séjourner en Asie ; parce qu'il se hâtait d'être, s'il lui était possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem.

Apostelgeschichte 20:16 German: Modernized
Denn Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorüberzuschiffen, daß er nicht müßte in Asien Zeit zubringen; denn er eilete, auf den Pfingsttag zu Jerusalem zu sein, so es ihm möglich wäre.

Apostelgeschichte 20:16 German: Luther (1912)
Denn Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorüberzuschiffen, daß er nicht müßte in Asien Zeit zubringen; denn er eilte, auf den Pfingsttag zu Jerusalem zu sein, so es ihm möglich wäre.

Apostelgeschichte 20:16 German: Textbibel (1899)
Denn Paulus hatte sich entschlossen an Ephesus vorbeizufahren, um nicht in Asia Zeit zu verlieren. Denn er eilte, womöglich auf Pfingsten in Jerusalem zu sein.

Atti 20:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché Paolo avea deliberato di navigare oltre Efeso, per non aver a consumar tempo in Asia; giacché si affrettava per trovarsi, se gli fosse possibile, a Gerusalemme il giorno della Pentecoste.

Atti 20:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè Paolo avea deliberato di navigare oltre ad Efeso, per non avere a consumar tempo in Asia; poichè egli si affrettava per essere, se gli era possibile, al giorno della Pentecosta in Gerusalemme.

KISAH PARA RASUL 20:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena maksud Paulus akan berlayar melintas Epesus, supaya jangan berlambatan di tanah Asia sebab ia hendak bangat, kalau boleh ia tiba di Yeruzalem pada hari raya Pentakosta.

Acts 20:16 Kabyle: NT
Bulus yebɣa ad iɛeddi rrif n temdint n Ifasus mbla ma yeḥbes, iwakken ur isṛuḥuy ara lweqt di tmurt n Asya. Ițɣawal iwakken ma yella wamek, ad yaweḍ ɣer temdint n Lquds ass n lɛid n wass wis xemsin.

사도행전 20:16 Korean
바울이 아시아에서 지체치 않기 위하여 에베소를 지나 행선하기로 작정하였으니 이는 될 수 있는 대로 오순절 안에 예루살렘에 이르려고 급히 감이러라

Actus Apostolorum 20:16 Latin: Vulgata Clementina
Proposuerat enim Paulus transnavigare Ephesum, ne qua mora illi fieret in Asia. Festinabat enim, si possibile sibi esset, ut diem Pentecostes faceret Jerosolymis.

Apustuļu darbi 20:16 Latvian New Testament
Jo Pāvils nolēma braukt Efezai garām, lai neuzkavētos Āzijā. Viņš steidzās, lai, ja tas iespējams, Vasarsvētkus svinētu Jeruzalemē.

Apaðtalø darbø knyga 20:16 Lithuanian
Kad netektų gaišti Azijoje, Paulius nutarė aplenkti Efezą, nes jis skubėjo, norėdamas, jei įmanoma, Sekminių dieną būti Jeruzalėje.

Acts 20:16 Maori
I mea hoki a Paora kia rere i waho ake o Epeha, kei roa ia ki Ahia: i porangi hoki me kore e rokohanga atu ia e te ra o te Petekoha ki Hiruharama.

Apostlenes-gjerninge 20:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For Paulus hadde satt sig fore å seile Efesus forbi, så han ikke skulde bli heftet i Asia; for han hastet for å nå frem til Jerusalem til pinsedag, om det var ham mulig.

Hechos 20:16 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque Pablo había decidido dejar a un lado a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén.

Hechos 20:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Porque Pablo había decidido dejar a un lado a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, en Jerusalén el día de Pentecostés si le era posible.

Hechos 20:16 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque Pablo había determinado navegar adelante de Éfeso, por no detenerse en Asia; pues se apresuraba para, si le fuese posible, estar en Jerusalén el día de Pentecostés.

Hechos 20:16 Spanish: Reina Valera 1909
Porque Pablo se había propuesto pasar adelante de Efeso, por no deternerse en Asia: porque se apresuraba por hacer el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalem.

Hechos 20:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque Pablo se había propuesto pasar adelante de Efeso, por no detenerse en Asia, porque se apresuraba por hacer el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén.

Atos 20:16 Bíblia King James Atualizada Português
Porquanto, Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois tinha muita pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. Paulo exorta os presbíteros

Atos 20:16 Portugese Bible
Porque Paulo havia determinado passar ao largo de Éfeso, para não se demorar na Ásia; pois se apressava para estar em Jerusalém no dia de Pentecostes, se lhe fosse possível.   

Faptele Apostolilor 20:16 Romanian: Cornilescu
Pavel se hotărîse să treacă pe lîngă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu peardă vremea în Asia; căci se grăbea ca, dacă -i va fi cu putinţă, să fie în Ierusalim de ziua Cincizecimii.

Деяния 20:16 Russian: Synodal Translation (1876)
ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии; потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме.

Деяния 20:16 Russian koi8r
ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии; потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме.

Acts 20:16 Shuar New Testament
Pßpruka JerusarΘnnum wari wΘtajtsa wakerimiayi, Pintikiustφs naartin Jφstatin pachiinkiataj tusa. Tuma asamtai, Asia nunkanam ti N·kap pujustinian nakitiak "Ipisiunam wΘchattajai" Tφmiayi.

Apostagärningarna 20:16 Swedish (1917)
Paulus hade nämligen beslutit att segla förbi Efesus, för att icke fördröja sig i provinsen Asien; ty han påskyndade sin färd, för att, om det bleve honom möjligt, till pingstdagen kunna vara i Jerusalem.

Matendo Ya Mitume 20:16 Swahili NT
Paulo alikuwa amekusudia kuendelea na safari kwa meli bila kupitia Efeso ili asikawie zaidi huko Asia. Alikuwa na haraka ya kufika Yerusalemu kwa sikukuu ya Pentekoste kama ingewezekana.

Mga Gawa 20:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't ipinasiya ni Pablo na lampasan ang Efeso, upang huwag na siyang maggugol ng panahon sa Asia; sapagka't siya'y nagmamadali upang kung maaari ay dumating sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes.

กิจการ 20:16 Thai: from KJV
ด้วยว่าเปาโลได้ตั้งใจว่า จะแล่นเลยเมืองเอเฟซัสไป เพื่อจะไม่ต้องค้างอยู่นานในแคว้นเอเชีย เพราะท่านรีบให้ถึงกรุงเยรูซาเล็ม ถ้าเป็นได้ให้ทันวันเทศกาลเพ็นเทคศเต

Elçilerin İşleri 20:16 Turkish
Pavlus, Asya İlinde vakit kaybetmemek için Efese uğramamaya karar vermişti. Pentikost Günü Yeruşalimde olabilmek umuduyla acele ediyordu.

Деяния 20:16 Ukrainian: NT
Надумавсь бо Павел плисти мимо Єфеса, щоб не гаятись в Азиї, а поспішав, коли можна, щоб йому бути в день пятидесятницї в Єрусалимі.

Acts 20:16 Uma New Testament
Napakatantu ami' -mi Paulus, bona neo' -pi leba' mehani hi ngata Efesus, bona neo' -kai mahae rahi hi propinsi Asia. Doko' napesahui pomako' -na, apa' konoa nono-na doko' mpokaralai eo bohe Pentakosta hi Yerusalem.

Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 20:16 Vietnamese (1934)
Vì Phao-lô đã quyết định đi qua trước thành Ê-phê-sô xong không dừng lại tại đó, e cho chậm trễ trong cõi A-si. Người vội đi đặng có thể đến thành Giê-ru-sa-lem kịp trong ngày lễ Ngũ Tuần.

Acts 20:15
Top of Page
Top of Page