Acts 16:37
New International Version
But Paul said to the officers: "They beat us publicly without a trial, even though we are Roman citizens, and threw us into prison. And now do they want to get rid of us quietly? No! Let them come themselves and escort us out."

New Living Translation
But Paul replied, "They have publicly beaten us without a trial and put us in prison--and we are Roman citizens. So now they want us to leave secretly? Certainly not! Let them come themselves to release us!"

English Standard Version
But Paul said to them, “They have beaten us publicly, uncondemned, men who are Roman citizens, and have thrown us into prison; and do they now throw us out secretly? No! Let them come themselves and take us out.”

Berean Study Bible
But Paul said to the officers, “They beat us publicly without a trial and threw us into prison, even though we are Roman citizens. And now do they want to send us away secretly? Absolutely not! Let them come themselves and escort us out!”

New American Standard Bible
But Paul said to them, "They have beaten us in public without trial, men who are Romans, and have thrown us into prison; and now are they sending us away secretly? No indeed! But let them come themselves and bring us out."

King James Bible
But Paul said unto them, They have beaten us openly uncondemned, being Romans, and have cast us into prison; and now do they thrust us out privily? nay verily; but let them come themselves and fetch us out.

Holman Christian Standard Bible
But Paul said to them, "They beat us in public without a trial, although we are Roman citizens, and threw us in jail. And now are they going to smuggle us out secretly? Certainly not! On the contrary, let them come themselves and escort us out!"

International Standard Version
But Paul told the guards, "The magistrates have had us beaten publicly without a trial and have thrown us into jail, even though we are Roman citizens. Now are they going to throw us out secretly? Certainly not! Have them come and escort us out."

NET Bible
But Paul said to the police officers, "They had us beaten in public without a proper trial--even though we are Roman citizens--and they threw us in prison. And now they want to send us away secretly? Absolutely not! They themselves must come and escort us out!"

Aramaic Bible in Plain English
Paulus said to him, “They scourged us without an offense, publicly before the world, all of us being Roman men, and they cast us into prison, and now they are releasing us secretly? No, but those men should come and release us.”

GOD'S WORD® Translation
But Paul told the guards, "Roman officials have had us beaten publicly without a trial and have thrown us in jail, even though we're Roman citizens. Now are they going to throw us out secretly? There's no way they're going to get away with that! Have them escort us out!"

Jubilee Bible 2000
But Paul said unto them, They have beaten us openly uncondemned, being Romans, and have cast us into prison; and now do they thrust us out in secret? no indeed; but let them come themselves and fetch us out.

King James 2000 Bible
But Paul said unto them, They have beaten us openly uncondemned, being Romans, and have cast us into prison; and now do they thrust us out secretly? nay verily; but let them come themselves and bring us out.

American King James Version
But Paul said to them, They have beaten us openly uncondemned, being Romans, and have cast us into prison; and now do they thrust us out privately? no truly; but let them come themselves and fetch us out.

American Standard Version
But Paul said unto them, They have beaten us publicly, uncondemned, men that are Romans, and have cast us into prison; and do they now cast us out privily? Nay verily; but let them come themselves and bring us out.

Douay-Rheims Bible
But Paul said to them: They have beaten us publicly, uncondemned, men that are Romans, and have cast us into prison: and now do they thrust us out privately? Not so; but let them come,

Darby Bible Translation
But Paul said to them, Having beaten us publicly uncondemned, us who are Romans, they have cast us into prison, and now they thrust us out secretly? no, indeed, but let them come themselves and bring us out.

English Revised Version
But Paul said unto them, They have beaten us publicly, uncondemned, men that are Romans, and have cast us into prison; and do they now cast us out privily? nay verily; but let them come themselves and bring us out.

Webster's Bible Translation
But Paul said to them, They have beaten us openly uncondemned, being Romans, and have cast us into prison; and now do they thrust us out privately? no verily; but let them come themselves and bring us out.

Weymouth New Testament
But Paul said to them, "After cruelly beating us in public, without trial, Roman citizens though we are, they have thrown us into prison, and are they now going to send us away privately? No, indeed! Let them come in person and fetch us out."

World English Bible
But Paul said to them, "They have beaten us publicly, without a trial, men who are Romans, and have cast us into prison! Do they now release us secretly? No, most certainly, but let them come themselves and bring us out!"

Young's Literal Translation
and Paul said to them, 'Having beaten us publicly uncondemned -- men, Romans being -- they did cast us to prison, and now privately do they cast us forth! why no! but having come themselves, let them bring us forth.'

Handelinge 16:37 Afrikaans PWL
Sha’ul sê vir hom: “Hulle het ons in die openbaar onveroordeeld geslaan, ons wat Romeinse burgers is, ons in die tronk gegooi en wil hulle ons nou in die geheim uitstuur? Nee! Laat hulle self kom en ons uitlei.”

Veprat e Apostujve 16:37 Albanian
Por Pali u tha atyre: ''Mbasi na kanë rrahur botërisht pa qenë të dënuar në gjyq, ne që jemi qytetarë romakë, na futën në burg dhe tani na nxjerrin fshehtas? Jo, kurrsesi! Le të vijnë vetë ata të na nxjerrin jashtë''.

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 16:37 Arabic: Smith & Van Dyke
‎فقال لهم بولس ضربونا جهرا غير مقضي علينا ونحن رجلان رومانيان وألقونا في السجن. أفالآن يطردوننا سرّا. كلا. بل ليأتوا هم انفسهم ويخرجونا‎.

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 16:37 Armenian (Western): NT
Բայց Պօղոս ըսաւ անոնց. «Թէպէտ չդատապարտուած Հռոմայեցիներ ենք, հրապարակաւ ծեծելով մեզ՝ բանտը նետեցին, եւ հիմա ծածկաբա՞ր կը հանեն մեզ: Ո՛չ այդպէս, հապա իրե՛նք թող գան ու դուրս տանին մեզ»:

Apostoluén Acteac. 16:37 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina Paulec erran ciecén, Publicoqui açotatu gaituzten ondoan, iugemendu formaric gabe, Romano garelaric, egotzi vkan gaituzte presoindeguira: eta orain ichilic campora egoizten gaituzte? ez balimba: baina beréc ethorriric idoqui gaitzate.

De Zwölfbotngetaat 16:37 Bavarian
Dyr Pauls aber gaab z bedenken: "Sö habnd üns aane Urtl offenscheinig gschlagn und eingspörrt, und dös, wo myr roemische Bürger seind! Und ietz schicketnd s üns klammhaimlich furt. Yso nit! Die sollnd non selber kemmen und üns aushingelaittn!"

Деяния 16:37 Bulgarian
Но Павел им рече: Биха ни публично без да сме били осъдени, нас, които сме римляни, и ни хвърлиха в тъмница; и сега тайно ли ни извеждат? То не става; но те нека дойдат и ни изведат.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
可是保羅對他們說:「我們是羅馬公民,並沒有被定罪,他們卻當眾打我們,把我們投進監獄。現在他們還要悄悄地把我們趕出去嗎?當然不行!讓他們親自來領我們出去!」

中文标准译本 (CSB Simplified)
可是保罗对他们说:“我们是罗马公民,并没有被定罪,他们却当众打我们,把我们投进监狱。现在他们还要悄悄地把我们赶出去吗?当然不行!让他们亲自来领我们出去!”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
保羅卻說:「我們是羅馬人,並沒有定罪,他們就在眾人面前打了我們,又把我們下在監裡。現在要私下攆我們出去嗎?這是不行的。叫他們自己來領我們出去吧!」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
保罗却说:“我们是罗马人,并没有定罪,他们就在众人面前打了我们,又把我们下在监里。现在要私下撵我们出去吗?这是不行的。叫他们自己来领我们出去吧!”

使 徒 行 傳 16:37 Chinese Bible: Union (Traditional)
保 羅 卻 說 : 我 們 是 羅 馬 人 , 並 沒 有 定 罪 , 他 們 就 在 眾 人 面 前 打 了 我 們 , 又 把 我 們 下 在 監 裡 , 現 在 要 私 下 攆 我 們 出 去 麼 ? 這 是 不 行 的 。 叫 他 們 自 己 來 領 我 們 出 去 罷 !

使 徒 行 傳 16:37 Chinese Bible: Union (Simplified)
保 罗 却 说 : 我 们 是 罗 马 人 , 并 没 有 定 罪 , 他 们 就 在 众 人 面 前 打 了 我 们 , 又 把 我 们 下 在 监 里 , 现 在 要 私 下 撵 我 们 出 去 麽 ? 这 是 不 行 的 。 叫 他 们 自 己 来 领 我 们 出 去 罢 !

Djela apostolska 16:37 Croatian Bible
Nato im Pavao odvrati: Javno su nas neosuđene išibali, nas rimske građane, i bacili u tamnicu. A sada da nas potajno izbace? Nipošto, nego neka oni sami dođu i izvedu nas!

Skutky apoštolské 16:37 Czech BKR
Ale Pavel řekl k nim: Zmrskavše nás zjevně a bez vyslyšení, lidi Římany, vsázeli do žaláře, a již nyní nás chtějí tajně vyhnati? Nikoli, ale nechať sami přijdou, a vyvedou nás.

Apostelenes gerninger 16:37 Danish
Men Paulus sagde til dem: »De have ladet os piske offentligt og uden Dom, os, som dog ere romerske Mænd, og kastet os i Fængsel, og nu jage de os hemmeligt bort! Nej, lad dem selv komme og føre os ud!«

Handelingen 16:37 Dutch Staten Vertaling
Maar Paulus zeide tot hen: Zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegeseld, en in de gevangenis geworpen, en werpen zij ons nu heimelijk daaruit? Niet alzo; maar dat zij zelven komen, en ons uitleiden.

Nestle Greek New Testament 1904
ὁ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλαν εἰς φυλακήν· καὶ νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ, ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν.

Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλαν εἰς φυλακήν· καὶ νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ, ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὁ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλαν εἰς φυλακήν· καὶ νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ, ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς, Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ, ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλον εἰς φυλακήν, καὶ νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν; Οὐ γάρ· ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἐξαγαγέτωσαν.

Greek Orthodox Church 1904
ὁ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς· Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους Ρωμαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλον εἰς φυλακήν· καὶ νῦν λάθρα ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ, ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν.

Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς, δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλαν εἰς φυλακήν· καὶ νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ, ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς, Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ, ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλον εἰς φυλακήν, καὶ νῦν λάθρα ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ· ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατακρίτους ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας ἔβαλον εἰς φυλακήν καὶ νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν οὐ γάρ ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο δε παυλος εφη προς αυτους δειραντες ημας δημοσια ακατακριτους ανθρωπους ρωμαιους υπαρχοντας εβαλαν εις φυλακην και νυν λαθρα ημας εκβαλλουσιν ου γαρ αλλα ελθοντες αυτοι ημας εξαγαγετωσαν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο δε παυλος εφη προς αυτους δειραντες ημας δημοσια ακατακριτους ανθρωπους ρωμαιους υπαρχοντας εβαλαν εις φυλακην και νυν λαθρα ημας εκβαλλουσιν ου γαρ αλλα ελθοντες αυτοι ημας εξαγαγετωσαν

Stephanus Textus Receptus 1550
ο δε παυλος εφη προς αυτους δειραντες ημας δημοσια ακατακριτους ανθρωπους ρωμαιους υπαρχοντας εβαλον εις φυλακην και νυν λαθρα ημας εκβαλλουσιν ου γαρ αλλα ελθοντες αυτοι ημας εξαγαγετωσαν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ο δε Παυλος εφη προς αυτους, Δειραντες ημας δημοσια, ακατακριτους, ανθρωπους Ρωμαιους υπαρχοντας, εβαλον εις φυλακην, και νυν λαθρα ημας εκβαλλουσιν; ου γαρ· αλλα ελθοντες αυτοι ημας εξαγαγετωσαν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο δε παυλος εφη προς αυτους δειραντες ημας δημοσια ακατακριτους ανθρωπους ρωμαιους υπαρχοντας εβαλον εις φυλακην και νυν λαθρα ημας εκβαλλουσιν ου γαρ αλλα ελθοντες αυτοι εξαγαγετωσαν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο δε παυλος εφη προς αυτους δειραντες ημας δημοσια ακατακριτους ανθρωπους ρωμαιους υπαρχοντας εβαλαν εις φυλακην και νυν λαθρα ημας εκβαλλουσιν ου γαρ αλλα ελθοντες αυτοι ημας εξαγαγετωσαν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ho de Paulos ephē pros autous Deirantes hēmas dēmosia akatakritous, anthrōpous Rhōmaious hyparchontas, ebalan eis phylakēn; kai nyn lathra hēmas ekballousin? ou gar, alla elthontes autoi hēmas exagagetōsan.

ho de Paulos ephe pros autous Deirantes hemas demosia akatakritous, anthropous Rhomaious hyparchontas, ebalan eis phylaken; kai nyn lathra hemas ekballousin? ou gar, alla elthontes autoi hemas exagagetosan.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ho de Paulos ephē pros autous Deirantes hēmas dēmosia akatakritous, anthrōpous Rhōmaious hyparchontas, ebalan eis phylakēn; kai nyn lathra hēmas ekballousin? ou gar, alla elthontes autoi hēmas exagagetōsan.

ho de Paulos ephe pros autous Deirantes hemas demosia akatakritous, anthropous Rhomaious hyparchontas, ebalan eis phylaken; kai nyn lathra hemas ekballousin? ou gar, alla elthontes autoi hemas exagagetosan.

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:37 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o de paulos ephē pros autous deirantes ēmas dēmosia akatakritous anthrōpous rōmaious uparchontas ebalan eis phulakēn kai nun lathra ēmas ekballousin ou gar alla elthontes autoi ēmas exagagetōsan

o de paulos ephE pros autous deirantes Emas dEmosia akatakritous anthrOpous rOmaious uparchontas ebalan eis phulakEn kai nun lathra Emas ekballousin ou gar alla elthontes autoi Emas exagagetOsan

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:37 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o de paulos ephē pros autous deirantes ēmas dēmosia akatakritous anthrōpous rōmaious uparchontas ebalon eis phulakēn kai nun lathra ēmas ekballousin ou gar alla elthontes autoi exagagetōsan

o de paulos ephE pros autous deirantes Emas dEmosia akatakritous anthrOpous rOmaious uparchontas ebalon eis phulakEn kai nun lathra Emas ekballousin ou gar alla elthontes autoi exagagetOsan

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:37 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o de paulos ephē pros autous deirantes ēmas dēmosia akatakritous anthrōpous rōmaious uparchontas ebalon eis phulakēn kai nun lathra ēmas ekballousin ou gar alla elthontes autoi ēmas exagagetōsan

o de paulos ephE pros autous deirantes Emas dEmosia akatakritous anthrOpous rOmaious uparchontas ebalon eis phulakEn kai nun lathra Emas ekballousin ou gar alla elthontes autoi Emas exagagetOsan

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:37 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o de paulos ephē pros autous deirantes ēmas dēmosia akatakritous anthrōpous rōmaious uparchontas ebalon eis phulakēn kai nun lathra ēmas ekballousin ou gar alla elthontes autoi ēmas exagagetōsan

o de paulos ephE pros autous deirantes Emas dEmosia akatakritous anthrOpous rOmaious uparchontas ebalon eis phulakEn kai nun lathra Emas ekballousin ou gar alla elthontes autoi Emas exagagetOsan

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:37 Westcott/Hort - Transliterated
o de paulos ephē pros autous deirantes ēmas dēmosia akatakritous anthrōpous rōmaious uparchontas ebalan eis phulakēn kai nun lathra ēmas ekballousin ou gar alla elthontes autoi ēmas exagagetōsan

o de paulos ephE pros autous deirantes Emas dEmosia akatakritous anthrOpous rOmaious uparchontas ebalan eis phulakEn kai nun lathra Emas ekballousin ou gar alla elthontes autoi Emas exagagetOsan

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:37 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o de paulos ephē pros autous deirantes ēmas dēmosia akatakritous anthrōpous rōmaious uparchontas ebalan eis phulakēn kai nun lathra ēmas ekballousin ou gar alla elthontes autoi ēmas exagagetōsan

o de paulos ephE pros autous deirantes Emas dEmosia akatakritous anthrOpous rOmaious uparchontas ebalan eis phulakEn kai nun lathra Emas ekballousin ou gar alla elthontes autoi Emas exagagetOsan

Apostolok 16:37 Hungarian: Karoli
Pál pedig monda nékik: Megvesszõztek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, holott római emberek vagyunk, és tömlöczbe vetettek: és most alattomban akarnak bennünket kiküldeni? Nem úgy; hanem jõjjenek õk maguk és vezessenek ki minket.

La agoj de la apostoloj 16:37 Esperanto
Sed Pauxlo diris al ili:Ili publike vergobatis nin ne kondamnitajn, kvankam ni estas Romanoj, kaj nin jxetis en malliberejon; kaj cxu ili nun eljxetas nin kasxe? tute ne; ili mem venu kaj forkonduku nin.

Apostolien teot 16:37 Finnish: Bible (1776)
Mutta Paavali sanoi heille: he ovat julkisesti tuomitsematta pieksäneet meidät, jotka olemme Roomalaiset, ja heittäneet torniin, ja nyt salaa tahtoisivat sysätä meidät ulos. Ei niin, vaan tulkaan he itse meitä ottamaan täältä ulos.

Actes 16:37 French: Darby
Mais Paul leur dit: Apres nous avoir fait battre publiquement, sans que nous fussions condamnes, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetes en prison; et maintenant ils nous mettent dehors en secret! Non certes, mais qu'ils viennent eux-memes et qu'ils nous menent dehors!

Actes 16:37 French: Louis Segond (1910)
Mais Paul dit aux licteurs: Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous font sortir secrètement! Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté.

Actes 16:37 French: Martin (1744)
Mais Paul dit aux huissiers : après nous avoir fouettés publiquement, sans forme de jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont mis en prison; et maintenant ils nous mettent dehors en secret? Il n'en sera pas ainsi, mais qu'ils viennent eux-mêmes, et qu'ils nous mettent dehors.

Apostelgeschichte 16:37 German: Modernized
Paulus aber sprach zu ihnen: Sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich gestäupet, die wir doch Römer sind, und in das Gefängnis geworfen und sollten uns nun heimlich ausstoßen? Nicht also, sondern lasset sie selbst kommen und uns hinausführen.

Apostelgeschichte 16:37 German: Luther (1912)
Paulus aber sprach zu ihnen: Sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich gestäupt, die wir doch Römer sind, und uns ins Gefängnis geworfen, und sollten uns nun heimlich ausstoßen? Nicht also; sondern lasset sie selbst kommen und uns hinausführen!

Apostelgeschichte 16:37 German: Textbibel (1899)
Paulus aber sagte zu ihnen: Sie haben uns ohne Urteil öffentlich prügeln lassen, die wir römische Bürger sind, und haben uns ins Gefängnis geworfen, und nun weisen sie uns heimlich hinaus? Nicht doch, sondern sie mögen selbst kommen und uns hinausführen.

Atti 16:37 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ma Paolo disse loro: Dopo averci pubblicamente battuti senza essere stati condannati, noi che siam cittadini romani, ci hanno cacciato in prigione; e ora ci mandan via celatamente? No davvero! Anzi, vengano essi stessi a menarci fuori.

Atti 16:37 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma Paolo disse loro: Dopo averci pubblicamente battuti, senza essere stati condannati in giudicio, noi che siam Romani, ci hanno messi in prigione; ed ora celatamente ci mandano fuori! La cosa non andrà così; anzi, vengano eglino stessi, e ci menino fuori.

KISAH PARA RASUL 16:37 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi kata Paulus kepada mereka itu, "Kami ini sudah dibalun di hadapan orang banyak dengan tiada keputusan hakim, meskipun kami orang Rum, dan dibuangkan ke dalam penjara; sekarang ini mereka itu hendak mengeluarkan kami dengan senyap? Tidak sekali-kali, biarlah mereka itu datang sendiri membawa kami ke luar."

Acts 16:37 Kabyle: NT
Lameɛna Bulus yenna-yas : Amek ! Ewten-aɣ zdat medden s ujelkaḍ ( s ucelliḍ ) mbla ma nɛedda di ccṛeɛ nukni yellan d iṛumaniyen yerna skecmen-aɣ ɣer lḥebs tura bɣan a ɣ-ssufɣen s tuffra ? Awah ! A d-asen nutni s yiman-nsen a ɣ-serrḥen.

사도행전 16:37 Korean
바울이 이르되 `로마 사람인 우리를 죄도 정치 아니하고 공중 앞에서 때리고 옥에 가두었다가 이제는 가만히 우리를 내어 보내고자 하느냐 ? 아니라 저희가 친히 와서 우리를 데리고 나가야 하리라' 한대

Actus Apostolorum 16:37 Latin: Vulgata Clementina
Paulus autem dixit eis : Cæsos nos publice, indemnatos, homines Romanos miserunt in carcerem, et nunc occulte nos ejiciunt ? Non ita : sed veniant,

Apustuļu darbi 16:37 Latvian New Testament
Bet Pāvils tiem sacīja: Tie mūs, romiešus, nenotiesātus, publiski šaustīja un ieslodzīja cietumā, bet tagad slepeni mūs izmet. Tā ne, bet lai nāk

Apaðtalø darbø knyga 16:37 Lithuanian
Bet Paulius jiems atsakė: “Mus, Romos piliečius, nenuteistus viešai mušė ir įmetė į kalėjimą, o dabar nori slapta paleisti?! Šito nebus! Tegul patys ateina ir išveda!”

Acts 16:37 Maori
Na ko te kinga atu a Paora, Kua whiua nuitia nei maua e ratou, ahakoa kahore i whakawakia, he tangata hoki no Roma, a kua maka maua ki te whare herehere; a kei te maka pukutia atu maua aianei e ratou? Kahore rapea: engari ma ratou tonu e haere m ai, e whakaputa i a maua ki waho.

Apostlenes-gjerninge 16:37 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men Paulus sa til dem: De har hudstrøket oss for alles øine, uten lov og dom, vi som er romerske borgere; så har de kastet oss i fengsel, og nu jager de oss lønnlig bort? Nei, la dem selv komme og føre oss ut!

Hechos 16:37 Spanish: La Biblia de las Américas
Mas Pablo les dijo: Aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel; ¿y ahora nos sueltan en secreto? ¡De ninguna manera! Que ellos mismos vengan a sacarnos.

Hechos 16:37 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Pero Pablo les dijo: "Aunque somos ciudadanos Romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel; ¿y ahora nos sueltan en secreto? ¡De ninguna manera! Que ellos mismos vengan a sacarnos."

Hechos 16:37 Spanish: Reina Valera Gómez
Entonces Pablo les dijo: Nos azotaron públicamente sin ser condenados; siendo hombres romanos, nos echaron en la cárcel; ¿y ahora nos echan secretamente? No, de cierto, sino dejad que vengan ellos mismos y nos saquen.

Hechos 16:37 Spanish: Reina Valera 1909
Entonces Pablo les dijo: Azotados públicamente sin ser condenados, siendo hombres Romanos, nos echaron en la cárcel; y ¿ahora nos echan encubiertamente? No, de cierto, sino vengan ellos y sáquennos.

Hechos 16:37 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Entonces Pablo les dijo: Azotados públicamente sin ser condenados, siendo hombres romanos, nos echaron en la cárcel; y ¿ahora nos echan encubiertamente? No, de cierto, sino vengan ellos y sáquennos.

Atos 16:37 Bíblia King James Atualizada Português
No entanto, Paulo lhe afirmou: “Sendo nós cidadãos romanos, açoitaram-nos diante do povo sem processo condenatório formal e nos atiraram ao cárcere. Agora, porém, querem que saiamos sem que ninguém nos veja? De modo algum! Que eles venham, e pessoalmente nos proclame livres de condenação”.

Atos 16:37 Portugese Bible
Mas Paulo respondeu-lhes: Açoitaram-nos publicamente sem sermos condenados, sendo cidadãos romanos, e nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? De modo nenhum será assim; mas venham eles mesmos e nos tirem.   

Faptele Apostolilor 16:37 Romanian: Cornilescu
Dar Pavel le -a zis: ,,După ce ne-au bătut cu nuiele în faţa tuturor, fără să fim judecaţi, pe noi, cari sîntem romani, ne-au aruncat în temniţă, şi acum ne scot afară pe ascuns! Nu merge aşa! Să vină ei singuri să ne scoată afară!``

Деяния 16:37 Russian: Synodal Translation (1876)
Но Павел сказал к ним: нас, Римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? нет, пусть придут и сами выведут нас.

Деяния 16:37 Russian koi8r
Но Павел сказал к ним: нас, Римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? нет, пусть придут и сами выведут нас.

Acts 16:37 Shuar New Testament
T·rasha Papru suntaran chicharuk Tφmiayi "Warφ, iisha Ruma aents ßrinin, niisha chichaman iwiartsuk Ashφ shuar iimiainiain Asutißmamji. T·rawar sepunam enketmamji. Tura ┐urukamtai yamaikia uuk akuptamkataj tusa wakeruinia? Atsß. Antsu uuntcha ninki taar jiirmaktiai" Tφmiayi.

Apostagärningarna 16:37 Swedish (1917)
Men Paulus sade till dem: »De hava offentligen låtit gissla oss, utan dom och rannsakning, oss som äro romerska medborgare, och hava kastat oss i fängelse; nu vilja de också i tysthet släppa oss ut! Nej, icke så; de måste själva komma och taga oss ut.»

Matendo Ya Mitume 16:37 Swahili NT
Lakini Paulo alimjibu, "Ati nini? Ingawa hatukuwa na kosa, walitupiga viboko hadharani hali sisi ni raia wa Roma. Tena, walitutia ndani na sasa wanataka kutufungulia kwa siri! Hata kidogo! Ni lazima wao wenyewe waje hapa watufungulie."

Mga Gawa 16:37 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa't sinabi sa kanila ni Pablo, Pinalo nila kami sa hayag, na hindi nangahatulan, bagama't mga lalaking Romano, at kami'y ibinilanggo; at ngayo'y lihim na kami'y pinawawalan nila? tunay na hindi nga; kundi sila rin ang magsiparito at kami'y pawalan.

Igitan ǝn Nǝmmuzal 16:37 Tawallamat Tamajaq NT
Mišan inna Bulǝs i sojitan: «A danaɣ-agin šiwwit dat awedan kul da wala ǝššǝriɣa, ǝnta nakkanay nǝmos Kǝl-Ǝrrum; ǝgǝran-ana daɣ kasaw, amaran ǝmǝrǝdda iren a danaɣ-ǝkkǝsan wǝr t-illa i issanan! Kala kala! Asinet-du iman-nasan, ǝkkǝsan-ana.»

กิจการ 16:37 Thai: from KJV
แต่เปาโลกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า "เขาได้เฆี่ยนเราผู้เป็นคนสัญชาติโรมต่อหน้าคนทั้งหลายก่อนได้ตัดสินความ และได้จำเราไว้ในคุก บัดนี้เขาจะเสือกไสให้เราออกไปเป็นการลับหรือ ทำอย่างนั้นไม่ได้ ให้เขาเองมาพาเราออกไปเถิด"

Elçilerin İşleri 16:37 Turkish
Ama Pavlus görevlilere şöyle dedi: ‹‹Roma vatandaşı olduğumuz halde, bizi yargılamadan herkesin önünde dövüp hapse attılar. Şimdi bizi gizlice mi kovacaklar? Olmaz böyle şey! Kendileri gelsinler, bizi alıp çıkarsınlar!››

Деяния 16:37 Ukrainian: NT
Павел же рече: Бивши нас прилюдно неосуджених людей римських, повкидали в темницю, а тепер потай нас виганяють? Нї бо, а нехай самі, прийшовши, виведуть нас.

Acts 16:37 Uma New Testament
Aga na'uli' Paulus hi polisi toera: "Kai' tohe'i to Roma-kai. Ko'ia-di rapohurai kara-kara-kai ntuku' atura poparenta Roma, ncaliu raweba' -maka-kaina hi mata ntodea pai' ratarungku'. Hiaa' wae-e lau doko' rapopalai bongo wo'o-makai. Uma-kai dota! Uli' -raka retu, bate hira' moto-rawo to tumai mpobahaka-kai."

Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 16:37 Vietnamese (1934)
Nhưng Phao-lô nói cùng lính rằng: Chúng ta vốn là quốc dân Rô-ma, khi chưa định tội, họ đã đánh đòn chúng ta giữa thiên hạ, rồi bỏ vào ngục; nay họ lại thả lén chúng ta ư! Ðiều đó không được. Chính các quan phải tới đây mà thả chúng ta mới phải!

Acts 16:36
Top of Page
Top of Page